• Algoritmické a vysokofrekvenční obchodování na kapitálovém trhu 

   Kádě, Lukáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 24. 9. 2019
   Algorithmic and high-frequency trading on capital market Abstract The subject of this diploma thesis is legal regulation and development of regulation of algorithmic and high-frequency trading on capital market within ...
  • Analýza rozhodovací činnosti Nejvyššího správního soudu ve věcech daně z přidané hodnoty 

   Bahník, Ondřej (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 19. 5. 2010
   Závěr Hlavím cílem této práce bylo objasnit situaci kolem odpočtu daně ze zprostředkovatelských smluv za pomoci judikatury Nejvyššího správního soudu. Byla provedena analýza sedmnácti rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ...
  • Analýza rozhodovací činnosti Nejvyššího správního soudu ve věcech daně z příjmů právnických osob 

   Andrášová, Hana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 10. 1. 2011
   Analýza rozhodovací činnosti Nejvyššího správního soudu ve věcech daně z příjmů právnických osob Cílem této diplomové práce je komplexní analýza rozhodovací činnosti Nejvyššího správního soudu ve věcech daně z příjmu ...
  • Analýza systému bezhotovostního platebního styku prostřednictvím platebních karet v České republice - právní a ekonomické aspekty 

   Hrubý, Libor (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   Thesis describes system of cashless transfer by payment cards in the Czech Republic out of two perspectives - economic and legal. The first one brings insight to this subject and to use of payment cards as a system ...
  • Bitcoin - Legal Aspects and Regulation 

   Moravec, Jiří (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 19. 9. 2016
   v českém jazyce Motivací pro tuto diplomovou práci je analýza Bitcoinu, neboť Bitcoin je stále ještě nový fenomén a vyžaduje ekonomické, právní a legislativní zhodnocení. V této práci hledáme odpověď na otázku co je to ...
  • Česká národní banka, její náplň činnosti a funkce 

   Toul, Ondřej (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 15. 3. 2010
   Závěr Česká centrální banka je jednou z vrcholných institucí působících na našem území, jejíž existence je zakotvena v samotné Ústavě ČR, jakožto právním předpisu nejvyšší síly. Již z tohoto lze dovozovat její zvláštní ...
  • Česká národní banka, právní postavení a náplň činnosti 

   Švehla, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 9. 2013
   Česká národní banka, právní postavení a náplň činnosti Moje diplomová práce se zabývá postavením a činností České národní banky. Centrální banka má významné postavení zejména tím, že je schopná ovlivňovat ekonomickou situaci ...
  • Daňové aspekty svěřenského fondu 

   Veverková, Tereza (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 28. 5. 2018
   v češtině Cílem této práce je zasadit svěřenský fond do systému daňového práva a analýza této pozice z různých úhlů. Hlavním cílem je popsat, jak jsou svěřenské fondy a osoby s ním spojené zdaněni. Za účelem zasazení ...
  • Distribuce investičních nástrojů 

   Hobza, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 3. 2016
   in English language Distribution of financial instruments This thesis deals with the issue of distribution of financial instruments and its legal regulation. The aim of the thesis is to theoretically define, within the ...
  • Dohled nad bankovnictvím v zemích Evropské unie 

   Kropjok, Vít (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 26. 5. 2014
   Cílem diplomové práce na téma Dohled nad bankovnictvím v zemích Evropské unie je kriticky popsat a vymezit nově se rodící koncept bankovní unie. Jedná se o téma velice aktuální, jelikož vytvoření účinného mechanismu, který ...
  • Dohled nad finančním systémem v Evropské unii 

   Žáček, Ondřej (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 24. 1. 2017
   Předložená práce se zabývá uspořádáním dohledu nad finančním systémem v Evropské unii, přičemž svým obsahem i strukturou navazuje na dva hlavní dohledové pilíře - Evropský systém finančního dohledu (ESFS) a jednotný ...
  • Dohled nad finančním systémem v Evropské unii 

   Thai Viet, Tran (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 6. 1. 2020
   1 Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá aktuálním uspořádáním dohledu nad finančním systémem v Evropské unii, s důrazem na dohled vykonávaný v rámci organizační struktury Evropského systému finančního dohledu (ESFS). ...
  • Dopady finanční krize na regulaci finančních trhů se zaměřením na sekuritizaci 

   Kertész, Vladimír (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 24. 9. 2019
   The Effects of the Financial Crisis on the Regulation of Financial Markets with a Focus on Securitization Abstract The thesis investigates the influence of the financial crisis on financial markets regulation, with a focus ...
  • Ekologické daně v ČR 

   Rinke, Daniel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 4. 6. 2010
   Závěr Záměrem této práce bylo podat základní náhled do problematiky ekologických daní jakožto ekonomických nástrojů ochrany životního prostředí a zaměřit se přitom na situaci v této oblasti v České republice. V předešlých ...
  • Ekologické daně v daňovém systému ČR 

   Barnet, Lukáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 28. 1. 2013
   Název diplomové práce Ekologické daně v daňovém systému České republiky Abstrakt Pravděpodobně celosvětově nejdiskutovanějším problémem současnosti je problém ochrany životního prostředí. S počtem lidí a rozvíjející se ...
  • Finančněprávní regulace penzijních společností a penzijních fondů 

   Jahodová, Iva (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 21. 5. 2012
   Finančně právní regulace penzijních společností a penzijních fondů Diplomová práce se zaměřuje na nejvýznamnější aspekty finančně právní regulace penzijních společností jakožto poskytovatelů důchodového spoření a doplňkového ...
  • Harmonizace práva a ekonomických opatření v oblasti dohledu nad sektorem obchodních bank 

   Landorová, Anna Marie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 25. 9. 2012
   Shrnutí Tato diplomová práce pojednává o harmonizaci práva a ekonomických opatření v oblasti dohledu nad obchodními bankami. Je zaměřena na změny, které byly provedeny v oblasti regulace a dohledu v posledních několika ...
  • Institut ručení za daň z přidané hodnoty 

   Sejkora, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 26. 5. 2014
   diplomové práce Tato diplomová práce se zabývala analýzou institutu ručení za nezaplacenou daň z přidané hodnoty dle české právní úpravy. Účelem vypracování této práce je poskytnutí uceleného pohledu na problematiku ručení ...
  • Investiční společnost při správě fondu kvalifikovaných investorů 

   Benda, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 22. 1. 2018
   Investiční společnost při správě fondu kvalifikovaných investorů Účelem předkládané diplomové práce je kvalitativní rozbor vnitřních mechanismů fungování investiční společnosti při správě fondu kvalifikovaných investorů. ...
  • Investiční společnosti a fondy 

   Reichelt, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 1. 6. 2015
   Tato diplomová práce se zabývá kolektivním investováním, přičemž se zaměřuje zejména na osobu obhospodařovatele a administrátora. Kolektivní investování představuje jednu z forem nepřímého investování na kapitálovém trhu, ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV