• Aplikace Peanova a Sardova jádra na chybový člen kvadraturní a kubaturní formule 

   Defence status: DEFENDED
   Valešová, Petra (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 9. 2009
   V předložené práci studujeme vyjádření chyb kvadraturních a kubaturních formulací pomocí Peanova a Sardova jádra. Nejprve je definováno Peanovo jádro kvadraturní formule a jeho zobecnění, obojí je ukázáno na příkladech. ...
  • Aplikace Peanova a Sardova jádra na chybový člen kvadraturní a kubaturní formule 

   Defence status: RECOGNIZED
   Čadilová, Petra (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 15. 6. 2017
   V předložené práci studujeme vyjádření chyb kvadraturních a kubaturních formulí pomocí Peanova a Sardova jádra. Nejprve je definováno Peanovo jádro kvadraturní formule a jeho zobecnění, obojí je ukázáno na příkladech. ...
  • Chybový člen symetrické Gaussovy-Lobattovy kvadraturní formule na třídě analytických funkcí 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Jana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 25. 5. 2010
  • Chybový člen symetrické Gaussovy-Lobattovy kvadraturní formule na třídě analytických funkcí 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Jana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 24. 1. 2012
   Bakalárska práca sa zaoberá štúdiom Gauss-Lobattovej kvadratúry, špeciálne so symetrickou váhovou funkciou na triede analytických funkcií na elip- tickej oblasti. V tejto práci využijeme čiastočne Schirov prístup a ...
  • Kvadraturní a kubaturní formule pro funkce s vysokou oscilací 

   Defence status: DEFENDED
   Gregor, Luděk (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 9. 2009
   V předložené práci studujeme metody aproximující hodnotu určitého integrálu funkcí s vysokou oscilací. Využíváme v praxi obvyklého tvaru zkoumaných funkcí, vyskytující se například u Fourierovových řad a Fourierova integrálu, ...
  • Kvadraturní formule a funkce exponenciálního typu 

   Defence status: DEFENDED
   Žára, Ondřej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 29. 5. 2007
   Diplomová práce je zaměřena na studium funkcí exponenciálního typu ve vztahu k aplikacím na kvadraturní formule. K tématu existuje několik článků, zabývajících se různými kvadraturními formulemi a jejich vlastnostmi na ...
  • Kvadraturní formule Clenshaw-Curtisova typu pro Gegenbauerovu váhovou funkci 

   Defence status: DEFENDED
   Labant, Ján (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 9. 2012
   Táto práca sa venuje predovšetkým kvadratúrnym vzorcom založeným na Če- byševovom rozvoji, známym ako Clenshaw-Curtisove kvadratúry. V začiatkoch práce sa tak zaoberáme Čebyševovými polynómami, ich definíciami a vlastnost'a- ...
  • Kvadraturní formule pro funkce s vysokou oscilací 

   Defence status: DEFENDED
   Gregor, Luděk (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 10. 9. 2007
  • Kvadratury Newton-Cotesova typu 

   Defence status: DEFENDED
   Bastl, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 25. 9. 2008
   In present work we study one of a method on approximation definite integral and important factors which in fluence convergency. It is Newton - Cotes formula. next in work is processed expansion formula on two-dimension ...
  • Neinterpolační a zjemněné interpolační kvadratury 

   Defence status: DEFENDED
   Novelinková, Martina (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 7. 9. 2010
   Tato práce se převážně zabývá tématem zjemněných interpolačních a neiterpolačních kvadraturních vzorců. Začátek je věnovaný obecnému úvodu do problematiky numerické integrace a jsou zde uvedeny základní poznatky o ...
  • Newton-Cotesova kvadratura 

   Defence status: DEFENDED
   Bastl, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 12. 9. 2006
  • Numerical Solution of a Fredholm Integral Equation of the Second Kind Related to Induction Heating 

   Defence status: DEFENDED
   Rak, Josef (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 27. 9. 2012
   This thesis deals with numerical solution of an integral equation of the second kind with special singular kernel function related to induction heating. The numerical solution is based on collocation and Nyström methods. ...
  • Obecné neinterpolační kvadratury 

   Defence status: DEFENDED
   Novelinková, Martina (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 11. 9. 2009
  • Odhady chyb Lagrangeovy interpolační formule a Newton - Cotesova kvadratura 

   Defence status: DEFENDED
   Bezchlebová, Eva (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 26. 6. 2013
   Hlavním tématem práce je zkoumání Newton-Cotesovy kvadratury. V první řadě se budeme zabývat Lagrangeovskou interpolační formulí, ze které zmiňovaná kvadratura vychází. Zde bu- deme klást d·raz na alternativní odhady zbytku ...
  • Peanovo jádro kvadraturní formule 

   Defence status: DEFENDED
   Valešová, Petra (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 10. 9. 2007
   Nazev prace: Poanovo jadro kvadraturni formula Autor: Pctra Valcsova Katedra (ustav): Katedra numcricke matciriatiky Vcdouci bakalarskc pracc: Doc. RNDr. Josef Kofroii, CSc. c-inail vcdouciho: Josef.Kohxm^.tinff.cuni.cz ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV