• Formalization of Integrative Physiology 

   Mateják, Marek (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2015)
   Date of defense: 17. 9. 2015
   Nové informační technologie přinášejí možnosti jak exaktně popsat a simulovat komplexní fyzikální systémy. Pokrok v tomto směru umožnila standardizace jazyka Modelica neziskovou celosvětovou asociací firem, univerzit a ...
  • Informační podpora v oblasti softwarových simulátorů v lékařské výuce 

   Jirásková, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 2. 9. 2016
   (česky) Předmětem této bakalářské práce je analýza vývoje a užití lékařských simulátorů z hlediska informační podpory, základní popis a úvod do problematiky samotných lékařských výukových simulátorů. V úvodu jsou popsány ...
  • Měření membránového potenciálu pomocí iontově-selektivních elektrod citlivých na tetrafenylfosfóniový kation 

   Lábajová, Anna (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2007)
   Date of defense: 11. 9. 2007
   SOUHRN 102 SOUHRN Byla zkonstruována aparatura na měření membránového potenciálu, která využívá iontově-selektivní elektrody citlivé na tetrafenylfosfóniový kationt (TPP+ ). Aparatura byla připojena k počítači a sběr, ...
  • Modelica in physiological modelling. Models with spatially distributed parameters, Authorin educational simulators. 

   Šilar, Jan (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2019)
   Date of defense: 2. 9. 2019
   Matematické modely slouží ve fyziologii k formulování hypotéz, predikci, odhadování hodnot skrytých parametrů a ve výuce. Tato práce pojednává o využitím jazyka Modelica pro fyziologické modelování. Diskutují se zde nově ...
  • Reunified description of acid-base physiology and chemistry of blood plasma 

   Matoušek, Stanislav (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 9. 2013
   Tato dizertace se zabývá důležitým problémem biomedicínské acidobazické teorie, kde existují dva zdánlivě neslučitelné způsoby popisu acidobazického stavu krevní plazmy, zatímco popisovaná fyziologie a chemie evidentně ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV