• Automatizácia testovania kremíkových detektorov pre experiment ATLAS Upgrade 

   Martaus, Marek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 26. 6. 2018
   After many years of operation of a Large Hadron Collider, it is necessary to modernize it. The next upgrading will also include an ATLAS detector upgrade. This work is devoted to the development of workflows of testing the ...
  • Beta Source Tests of Semiconductor Detectors ITk for ATLAS Upgrade 

   Kovanda, Ondřej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 11. 6. 2019
   Testovánı́ křemı́kových detektorů ITk beta zářičem pro experiment ATLAS Upgrade Abstrakt: Experiment ATLAS projde významným vylepšenı́m před začátkem High Luminosity fáze fungovánı́ LHC. Zejména pak bude ...
  • DEPFET - polovodičové detektory pro Japonský experiment Belle II 

   Nečadová, Alžběta (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 6. 2013
   Tato práce se zabývá přesností křemíkových detektorů, konkrétně pixelového detektoru DEPFET. Z nasimulovaných dat se určovala předpověď pro chyby měření polohy částice v detektoru a hledalo se, jak se tyto chyby liší pro ...
  • Měření polohově citlivých polovodičových detektorů 

   Poslušný, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 13. 9. 2006
  • Návrh křemíkového detektoru pro experiment Belle II 

   Kovaľ, Jozef (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 13. 9. 2011
   Predložená bakalárska práca sa zaoberá overením energetických strát a kon- trolou implementácie materiálu do softwaru vo vnútornom dráhovom detek- tore experimentu Belle II v Japonsku. K overeniu bolo použité prostredie ...
  • Programování ovladačů vnějších zařízení a výhodnocování dat v C++ 

   Kaščák, Kamil (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 14. 9. 2009
   V predloženej práci študujeme stav ovládačov externých zariadení v čistej miestnosti v Ústave časticovej a jadrovej fyziky. Hlavná časť práce sa venuje rozboru existujúceho softvéru a tvorbe nového ovládača pre komunikáciu ...
  • Přehled metod komunikace s externími zařízeními v laboratoři 

   Vachna, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 15. 9. 2009
   V predloženej práci je cielom zmapovať súčasnú situáciu počítačovej infraštruktúry vo fyzikálnom laboratóriu, preskúmať požiadavky a problémy pri práci v laboratóriu v prípadoch ako zálohovanie dát, vzdialený prístup, ...
  • Simulation and Tests of Strip Semiconductor Detectors for ATLAS Upgrade 

   Theiner, Ondřej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 11. 6. 2019
   Spolu s probíhajícími pracemi na přípravě projektu High-Luminosity LHC, je nutné vylepšit vlastnosti mnohých experimentů, které se v současnosti na urychlo- vači LHC nacházejí. To se týká také experimentu ATLAS a jeho ...
  • Testování ozářených křemíkových detektorů pro experiment ATLAS Upgrade 

   Novotný, Pavel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 17. 6. 2014
   Hlavním cílem této práce byla účast na vývoji radiačně odolného detektoru částic pro experiment ATLAS. Spolupráce na tomto projektu vyžaduje pochopení principů detekce částic v experimentech fyziky vysokých energií. ...
  • Testování polovodičových detektorů pomocí svazku nabitých částic 

   Scheirich, Daniel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 27. 6. 2006
  • Testování polovodičových detektorů typu DEPFET 

   Malina, Lukáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 13. 9. 2011
   Pixelové detektory typu DEPFET byly vynalezeny před více než dvaceti lety, od té doby jsou stále vyvíjeny, například pro japonský experiment Belle II. V této práci jsme zkoumali vlastnosti čtecího cyklu matice detektoru a ...
  • Tests of Semiconductor Detectors for ATLAS Upgrade 

   Theiner, Ondřej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 21. 6. 2017
   Spolu s plánovaným vylepšením Velkého hadronového urychlovače LHC v CERNu bude muset být zdokonaleno i mnoho experimentů, které se na tomto urychlo- vači nacházejí. To je také případ experimentu ATLAS. Tato práce se zabývá ...
  • Tests of Semiconductor Detectors for ATLAS Upgrade 

   Sýkora, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 8. 6. 2017
   Předložená práce se koncentruje na testování prototypů ITk stripových modulů pomocí beta zářiče na ÚČJF v Praze v rámci projektu ATLAS Upgrade. Nová aparatura umožní srovnání výsledků s dalšími metodami testování modulů ...
  • Tests of Semiconductor Detectors in Prague Laboratory 

   Sýkora, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 23. 6. 2015
   Předložená práce se zabývá automatizací a synchronizací nově instalova- ných zařízení v pražské laboratoři. Nová zařízení budou součástí experimentálního uspořádání sloužícího k laserovému testování nejen ITK modul· pro ...
  • Tests of Semiconductor Detectors in Prague Laboratory 

   Krásny, Peter (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 25. 6. 2019
   Tato bakalářská práce je zaměřená na využití křemíkových po- lovodičových detektorů v experimentu ATLAS a na automatizaci ochlazo- vacích a ohřívacích procesů po dobu testování detektorů při zvolené tep- lotě. Testy jsou ...
  • Use of kinematic-constrained decays in the alignment of the Belle II detector. 

   Kaplan, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 4. 2. 2020
   This thesis is a Monte Carlo study of several distinct samples and some of their combinations for track-based alignment of tracking detectors at the Belle II experiment. Simultaneous alignment of drift chamber layers, ...
  • Využití laseru při testování polovodičových detektorů 

   Bažant, Pavel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 13. 9. 2006
  • Vývoj křemíkového detektoru pro experiment Belle II 

   Bilka, Tadeáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 6. 2012
   Předložená bakalářská práce popisuje simulaci pixelového křemíkového detektoru DEPFET. Detektor DEPFET je klíčovou součástí nově budovaného detektoru částic Belle II v Japonském KEKu. Simulace je vytvořena jako balíček ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV