• Akumulační a retenční nádrže v Česku 

   Defence status: DEFENDED
   Leipeltová, Petra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 15. 9. 2010
   Tato bakalářská práce se detailně věnuje problematice malých vodních nádrží, jejich rozdělení a funkcím. Je zde zmíněna jejich stručná historie, vodohospodářské i technické řešení. Součástí je i zhodnocení jejich vlivu a ...
  • Antropogenní ovlivnění odtokového režimu v povodí Vydry 

   Defence status: DEFENDED
   Ševčíková, Lenka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 24. 9. 2009
   Předložená magisterská práce se zabývá zhodnocením historického i současného antropogenního zatížení v povodí Vydry a posouzením vlivu člověka na odtokový režim zdejších toků. V návaznosti na stručnou charakteristiku ...
  • Dynamika odtoku v povodí horní Křemelné 

   Defence status: DEFENDED
   Součková, Markéta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
   Práce analyzuje a shrnuje poznatky o dynamice odtoku v povodí horní Křemelné (JZ Čechy - Šumava). Teoretická část práce popisuje dosavadní poznatky o hydrologických extrémech v kontextu probíhající klimatické změny v regionu ...
  • Formování odtoku ze sněhové pokrývky v pramenné oblasti Otavy 

   Defence status: DEFENDED
   Pospíšil, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 9. 2009
   Diplomová práce řeší problematiku hydrologie sněhu aplikovanou na modelových povodích Rokytky a Ptačího potoka situovaných v centrální horské oblasti Šumavy, konkrétně v povodí horní Otavy, reprezentující jádrové území ...
  • Hydrologická funkce horských vrchovišť a vlastnosti rašelinných vod v pramenné oblasti Vydry 

   Defence status: DEFENDED
   Doležal, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 23. 9. 2020
   The retention potential of landscapes, along with the water regime of spring areas, are important hydrological topics of research, particularly in the current context of increasing extreme drought frequencies. The present ...
  • Hydrologické sucho v kontextu klimatické změny ve světě a v českém povodí Labe 

   Defence status: DEFENDED
   Šachová, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 15. 9. 2010
   Hydrologické sucho v kontextu klimatické změny ve světě a v českém povodí Labe Abstrakt Předložená bakalářská práce se zabývá hydrologickým suchem jako jednou z extrémních odtokových situací ve vazbě na klimatickou změnu. ...
  • Posouzení vlivu revitalizačních opatření vybraných horských vrchovišť v povodí horní Vydry na jejich vodní režim 

   Defence status: DEFENDED
   Doležal, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 26. 5. 2015
   Posouzení vlivu revitalizačních opatření vybraných horských vrchovišť v povodí horní Vydry na jejich vodní režim Abstrakt: Vliv horských vrchovišť na odtokový režim je i přes celou řadu výzkumných projektů dosud ne zcela ...
  • Revitalizační opatření horských vrchovišť a jejich vliv na dynamiku odtoku v pramenné oblasti Otavy 

   Defence status: DEFENDED
   Doležal, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 6. 2013
   Revitalizační opatření horských vrchovišť a jejich vliv na dynamiku odtoku v pramenné oblasti Otavy Abstrakt Tato bakalářská práce přináší a shrnuje dosavadní poznatky o hydrologické funkci horských vrchovišť, na které v ...
  • Vliv fyzicko-geografických faktorů na vývoj sněhové pokrývky: případová studie povodí horní Otavy 

   Defence status: DEFENDED
   Fliegl, Ondřej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 14. 9. 2009
  • Vliv klimatické změny na hydrologické sucho v povodí horní Otavy 

   Defence status: DEFENDED
   Šachová, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 9. 2013
   VLIV KLIMATICKÉ ZMĚNY NA HYDROLOGICKÉ SUCHO V POVODÍ HORNÍ OTAVY Abstrakt Předložená diplomová práce se zabývá hydrologickým suchem v podmínkách klimatické změny v povodí horní Otavy. Tématika je zkoumána ze čtyř aspektů, ...
  • Vliv klíčových faktorů dynamiky vývoje sněhové pokrývky v podmínkách Šumavy 

   Defence status: DEFENDED
   Fliegl, Ondřej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 5. 2013
   Diplomová práce se zabývá problematikou dynamiky vývoje (s důrazem na proces tání) sněhové pokrývky vč. detailního rozboru a posouzení vlivu jednotlivých fyzicko-geografických faktorů na její charakter ve vytipovaných ...
  • Vliv malých vodních nádrží na výskyt extrémních odtokových epizod v povodí horní Otavy 

   Defence status: DEFENDED
   Šmrhová, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 17. 9. 2014
   Hlavním cílem práce je prokázání vlivu malých vodních nádrží na extrémní odtokové situace v povodí horní Otavy. Systém malých vodních nádrží představuje účinné protipovodňové zařízení, které je možné realizovat bez větších ...
  • Zaniklé malé vodní nádrže v povodí Ploučnice 

   Defence status: DEFENDED
   Purm, Marek (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 9. 2019
   Předmětem předložené bakalářské práce je seznámení s problematikou retence vody v krajině s užším zaměřením na malé vodní nádrže a jejich retenční potenciál v krajině. Současně se práce zaměřuje na historický vývoj vodních ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV