• Aktivní otcovství jako součást rodinné politiky států EU 

   Defence status: DEFENDED
   Rathouská, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 9. 2013
   Aktivní otcovství jako součást rodinné politiky států EU Abstrakt Cílem práce je prozkoumat podmínky, které determinují aktivní zapojení mužů při výchově dětí v členských zemích Evropské unie a analyzovat dopady tohoto ...
  • Analýza odkladu a rekuperace plodnosti v Česku v kohortním pohledu 

   Defence status: DEFENDED
   Ženíšková, Aneta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 9. 2014
   Hlavním cílem této práce je zpracovat kohortní analýzu procesu odkladu a rekuperace plodnosti na území České republiky po roce 1960, k čemuž bylo použito dvou metod - základního srovnávacího modelu a relačního modelu. ...
  • Analýza poklesu plodnosti ve Vietnamu v kontextu populační politiky a v porovnání s Čínou 

   Defence status: DEFENDED
   Papřoková, Petra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 9. 2014
   Analýza poklesu plodnosti ve Vietnamu v kontextu populační politiky a v porovnání s Čínou Abstrakt Vietnam byl sjednocen v roce 1976 po dvacetileté válce, která zemi zanechala značně zdevastovanou. Od té doby zažívá dynamické ...
  • Asistovaná reprodukce z pohledu přeshraniční reprodukční péče 

   Defence status: DEFENDED
   Volejníková, Adéla (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 31. 5. 2021
   Asistovaná reprodukce z pohledu přeshraniční reprodukční péče Abstrakt V souvislosti s odkladem rodičovství do vyššího věku značně narůstá význam asistované reprodukce a s ní související přeshraniční reprodukční péče, jejíž ...
  • Bezdětnost jako životní styl 

   Defence status: DEFENDED
   Kolářová, Karolína (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 31. 1. 2019
   This thesis focuses on childlesness in lifestyle concept. The aim of the thesis is to characterize the lifestyle of childless respondents. The work describes the various lifestyle related factors and reproductive plans. ...
  • Časování plodnosti napříč generacemi českých žen narozených v letech 1966-1990 

   Defence status: DEFENDED
   Slabá, Jitka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 25. 3. 2021
   Časování plodnosti napříč generacemi českých žen narozených v letech 1966-1990 Abstrakt: S ohledem na narůstající průměrný věk žen při narození prvního a druhého dítěte se tato práce zaměřuje na intenzitu a příčiny ...
  • Demografické charakteristiky nových sociálně-prostorových formací v Česku 

   Defence status: DEFENDED
   Brabec, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   V naší práci se budeme věnovat demografickým charakteristikám malých územních jednotek. Využijeme k tomu konceptu nových sociálně-prostorových formací (dále NSPF), tedy konceptu relativně nového a zatím málo používaného. ...
  • Dopady ekonomické krize na vývoj plodnosti ve státech Evropské unie 

   Defence status: DEFENDED
   Chourová, Renáta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 6. 2013
   Dopady ekonomické krize na vývoj plodnosti ve státech Evropské unie Abstrakt Předkládaná bakalářská práce popisuje a porovnává vývoj ekonomických a demografických ukazatelů, které jsou zasazeny do kontextu působení ekonomické ...
  • Migration policy and its role in implementation of population development strategy of the Republic of Kazakhstan 

   Defence status: DEFENDED
   Saparbekova, Ainur (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 3. 2013
   Migrační politika a její role v implementaci strategie populačního vývoje Republiky Kazachstán Abstrakt Tato práce se zabývá otázkami migrační politiky a její rolí v populačním vývoji Kazachstánu. Migrace a demografický ...
  • Odklad rodičovství do vyššího věku a jeho příčiny 

   Defence status: DEFENDED
   Haklová, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2022)
   Date of defense: 2. 6. 2022
   Fertility planning of czech women in the context of preference theory Abstract The aim of this bachelor thesis is to find out, if the different preferences of Czech women are reflected in family planning, in terms of timing ...
  • Plánované rodičovství v Číně 

   Defence status: DEFENDED
   Koudelová, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 19. 6. 2006
  • Plánované rodičovství v Egyptě 

   Defence status: DEFENDED
   Efimenko, Yulia (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 13. 9. 2013
   Plánované rodičovství v Egyptě Abstrakt Práce se zaměřuje na zkoumání plánovaného rodičovství z hlediska jeho hlavních účelů, vývoje a šíření ve světe a rozvojových zemích. Klíčovým cílem práce je analýza plánovaného ...
  • Populační politika v Číně 

   Defence status: DEFENDED
   Čadyová, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Populační politika v Číně Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá tématem populační politiky v Číně se zaměřením na politiku jednoho dítěte. Podrobně popisuje vývoj těchto politik a poté se věnuje již samotným výzkumným ...
  • Populační vývoj a emigrace ze zemí Maghrebu 

   Defence status: DEFENDED
   Vokatá, Petra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 2. 6. 2017
   Populační vývoj a emigrace ze zemí Maghrebu Abstrakt Hlavním cílem diplomové práce je v kontextu populačního vývoje zemí regionu Maghreb zmapovat migrační situaci a migrační trendy celého území od roku 1990 do současnosti, ...
  • Porovnání populační vlny v 70. letech 20. století a v prvním desetiletí 21. století v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Oplatková, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 12. 6. 2015
   Porovnání populační vlny v 70. letech 20. století a v prvním desetiletí 21. století Abstrakt Po roce 1945 jsme mohli na území České republiky zaznamenat dvě výrazná období náhlého zvýšení počtu živě narozených dětí, v 70. ...
  • Porovnání populačního vývoje ČR a SR od roku 1993 

   Defence status: DEFENDED
   Burock, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 13. 6. 2014
   Porovnání populačního vývoje ČR a SR od roku 1993 Abstrakt Cílem této práce je analyzovat populační vývoj v Česku a na Slovensku po roce 1993 a zjistit, zda v tomto období došlo ke konvergenci (sbližování) či k divergenci ...
  • Porovnání populačního vývoje Španělska a Portugalska 

   Defence status: DEFENDED
   Sobotková, Veronika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 6. 2008
  • Porovnání populačního vývoje USA a Kanady 

   Defence status: DEFENDED
   Mošna, Pavel (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 16. 6. 2011
   Populační vývoj USA a Kanady zaznamenal po 2. světové válce významné změny. Nárůst plodnosti vyvolal v obou zemích "Baby boom", během kterého vznikla velmi početná kohorta, výrazně ovlivňující demografický vývoj i ekonomiku ...
  • Porovnání vývoje rozvodovosti v České republice a na Slovensku po roce 1993 

   Defence status: DEFENDED
   Jansová, Lenka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 6. 9. 2012
   Tato práce se zabývá analýzou a porovnáním vývoje rozvodovosti mezi Českou a Slovenskou republikou od roku 1993. Jejím cílem je zjistit, zda ve vývoji mezi zeměmi převažuje sbližování nebo zda se objevily některé odlišnosti ...
  • Porovnání vývoje sňatečnosti v České republice a na Slovensku po roce 1993 

   Defence status: DEFENDED
   Bedřichová, Eva (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 6. 2013
   Porovnání vývoje sňatečnosti v České republice a na Slovensku po roce 1993 Abstrakt: Cílem této práce je hodnocení a analýza sňatečnosti v České republice a na Slovensku po roce 1993. Hlavním záměrem je porovnání sňatečnosti ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV