• Boj o sociální demokracii ve druhé polovině roku 1947 

   Brož, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 21. 6. 2012
   Tato bakalářská práce se zabývá Československou sociální demokracií ve druhé polovině roku 1947, především z hlediska jejích vztahů s Komunistickou stranou Československa a Československou stranou národně socialistickou. ...
  • České politcké strany 1945-1946 

   Pehr, Michal (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 17. 1. 2007
   Michal Pehr: České politické strany 1945-1946 Resumé Disertační práce Michala Pehra se zabývá českými politickými stranami v letech 1945-1946. Autor se v této práci věnuje popisu jejich obnovy a činnosti vČSR po skončení ...
  • Československá sociální politika v letech 1945-1948 

   Hrachová, Sandra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 9. 2009
   Sociální politika má ve všech moderních společnostech důležitou roli a dotýká se všech jejích členů. Tato diplomová práce si klade za cíl postihnout proměnu konceptu a praxe sociální politiky v Československu v letech 1945 ...
  • Československo a vznik státu Izrael 

   Zrubecká, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 17. 6. 2015
  • Demokrat Petr Zenkl (od učitelství do exilu) 

   Nekola, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 23. 11. 2012
   Studie "Demokrat Petr Zenkl (od učitelství do exilu)" je komplexní politickou monografií jednoho z nejvýznamnějších československých politiků, PhDr. Petra Zenkla. Popisuje jeho odboj proti Rakosko-Uhersku, osvětovou ...
  • Edvard Beneš a otázka demise v únoru 1948 

   Krajíčková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Tato práce se zabývá okolnostmi přijetí demise nekomunistických ministrů v únoru 1948. Hlavní postavou se v únoru 1948 stal Edvard Beneš a práce se snaží zjistit, co druhého československého prezidenta vedlo k rozhodnutí ...
  • Edvard Beneš a slovenská otázka v druhém československém zahraničním odboji 

   Kadlecová, Zita (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 21. 6. 2013
   This work Edvard Beneš and the Slovak issue at the Second Czechoslovak resistance focuses on the explanation of selected issues in the history of Czechoslovakian politics during the Second Czechoslovak resistance in Paris, ...
  • Edvard Beneš a slovenské osobnosti v počátcích druhého československého odboje 

   Kadlecová, Zita (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 24. 6. 2010
  • Formování českého stranického systému 1943-1945 

   Langerová, Pavlína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 17. 9. 2015
   Tato práce se zabývá obnovou českého stranického systému v letech 1943-1945. V úvodu práce je pozornost věnována otázkám likvidace stranického systému v roce 1938, stranickému systému za druhé republiky a jejich zasazením ...
  • Jugoslávský model socialismu jako inspirace pro ekonomické reformy 60. let 20. století v NDR, ČSSR a Maďarsku 

   Uxa, Šimon (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 9. 2014
   Diplomová práce Jugoslávský model socialismu jako možná inspirace pro ekonomické reformy 60. let v Německé demokratické republice, Československu a Maďarsku se věnuje tématice vytváření určitých modifikací a specifik ...
  • Jugoslávský model socialismu jako inspirace pro ekonomické reformy 60. let 20. století v NDR, ČSSR a Maďarsku 

   Uxa, Šimon (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 15. 10. 2019
   Diplomová práce Jugoslávský model socialismu jako možná inspirace pro ekonomické reformy 60. let v Německé demokratické republice, Československu a Maďarsku se věnuje tématice vytváření určitých modifikací a specifik ...
  • Kolektivizace zemědělství na nymburském okrese 1948 - 1953 

   Rajlová, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   Tato bakalářská práce s názvem Kolektivizace na nymburském okrese 1948 - 1953 je primárně zpracována jako stručný náhled na počátek kolektivizace na nymburském okrese, vymezeno lety 1948 až 1953. První část je věnována ...
  • Kolektivizace zemědělství na Rakovnickém Balkánu 

   Smejkal, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 17. 6. 2015
   Bakalářská práce s názvem Kolektivizace zemědělství na Rakovnickém Balkánu se zabývá tématem kolektivizace v obcích jihovýchodní části rakovnického okresu, která se nazývá Balkán. V práci je sledováno hlavně období mezi ...
  • Komparace programů a politiky Československé strany národně socialistické a Československé sociální demokracie v letech 1945 až 1948 

   Pravda, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 9. 2012
   Práce pojednává o Československé straně národně socialistické a Československé sociální demokracii v období třetí republiky. Cílem je zjistit, proč tyto dvě socialistické strany spolu nespolupracovaly. Práce má čtyři ...
  • Korelace mezi politikou a náboženstvím v České republice 

   Hofrichterová, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 14. 9. 2009
   Bakalářská práce "Korelace mezi politikou a náboženstvím v České republice" reflektuje současný vztah mezi státem a církví a to, jak tento vztah ovlivňuje českou společnost. Zabývá se tím, proč je religiozita české společnosti ...
  • Kultura vzpomínání: osudy Památníku Lidice 

   Šonová, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 20. 1. 2014
   This Bachelor work, dealing with a topic of Culture of Memory: The Destiny of Lidice Memorial, discusses primarily history of the Memorial built in the area of Lidice tragedy and declining visit rate as well as public ...
  • Labyrintem revoluce. Aktéři, zápletky a křižovatky jedné politické krize (od listopadu 1989 do června 1990) 

   Suk, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 20. 12. 2006
   Domnívám se, že v zásadě je možný trojí přístup ke zkoumání toho, co samo sebe nazvalo "sametovou (něžnou) revolucí". Značný a stále rostoucí počet autorů věnuje pozornost komparativní analýze pádu komunistických ...
  • Labyrintem revoluce. Aktéři, zápletky a křižovatky jedné politické krize (od listopadu 1989 do června 1990) 

   Suk, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 10. 5. 2006
   Domnívám se, že v zásadě je možný trojí přístup ke zkoumání toho, co samo sebe nazvalo "sametovou (něžnou) revolucí". Značný a stále rostoucí počet autorů věnuje pozornost komparativní analýze pádu komunistických ...
  • Národní socialisté v Národní frontě 1945 - 1948 

   Tichá, Alžběta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 9. 2012
  • Neúspěch demokratického socialismu - vnitřní vývoj národních socialistů a sociální demokracie v prvním poválečném roce (jaro 1945 - léto 1946) 

   Drda, Václav (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 10. 9. 2013
   The Bachelor thesis is focused on inner development of two democratic socialist parties in the afterwar Czechoslovakia. The first one is Československá strana národně socialistická (The Czechoslovak National socialist ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV