• DFT simulations of interaction of organic molecules with oriented surfaces 

   Defence status: DEFENDED
   Krejčí, Ondřej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 30. 11. 2017
   Tato disertační práce se zabývá porovnáním mých teoretických výpočtů a simulací s experimentálními měřeními provedenými technikami fyziky povrchů na čistých površích nebo na molekulách na nich adsorbovaných. Na začátku ...
  • Influence of Si surface passivation on growth and ordering of nanostructures 

   Defence status: DEFENDED
   Matvija, Peter (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 31. 10. 2017
   Kremík je v súčasnosti najpoužívanejší polovodičový materiál, ktorého aplikácie siahajú od solárnych článkov a senzorov po elektronické zariadenia. Funkcionalizácia povrchu pomocou molekulárnych vrstiev môže vylepšiť ...
  • Interaction of adsorbates with passivated Si surfaces studied by STM 

   Defence status: RECOGNIZED
   Matvija, Peter (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 9. 3. 2017
   Skenovacia tunelová mikroskopia bola použitá na štúdium morfolgie táliovej vrstvy v rôznych štádiách desorbcie Tl z povrchu Si(111) a na štúdium správania sa rôznych adsorbátov na povrchu Si(111)/Tl-(1 × 1). Využitie ...
  • Kovalentne previazané molekulárne siete na kovom pasivovaných povrchoch 

   Defence status: DEFENDED
   Slezák, Peter (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2022)
   Date of defense: 14. 6. 2022
   The creation of electronic devices only from atoms or molecules could be the next step in the creation of more advanced nanotechnologies. Initial experiments have already taken place and we know that it is possible on some ...
  • Počítačové simulace charakteristik desorpce kovů z povrchu Si(111) 

   Defence status: DEFENDED
   Sikora, Adam (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 17. 6. 2014
   Název práce: Počítačové simulace charakteristik desorpce kovů z povrchu Si(111) Autor: Adam Sikora Katedra: Katedra fyziky povrchů a plazmatu Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Pavel Kocán, Ph.D. Abstrakt: V případě desorpce ...
  • Príprava povrchu Si(110)-Tl pre depozíciu organických molekúl 

   Defence status: DEFENDED
   Slezák, Peter (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 26. 6. 2018
   This bachelor thesis deals with the formation of an anisotropic surface Si (110) -Tl, which will serve as a substrate for the deposition of organic molecules of copper phthalocyanines. The aim was to identify relevant ...
  • Příprava anizotropního povrchu pro růst molekulárních drátů 

   Defence status: DEFENDED
   Zehnal, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 13. 9. 2016
   Práce se zabývá přípravou anizotropního povrchu Si(100)-In(4x3) s následnou depozicí organických molekul ftalocyaninu mědi. Cílem je najít nejlepší parametry přípravy tohoto povrchu a ověřit, zda při této kombinaci substrátu ...
  • Studium interakce adsorbátu s pasivovanými povrchy Si pomocí STM 

   Defence status: DEFENDED
   Matvija, Peter (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 5. 2013
   Skenovacia tunelová mikroskopia bola použitá na štúdium morfolgie táliovej vrstvy v rôznych štádiách desorbcie Tl z povrchu Si(111) a na štúdium správania sa rôznych adsorbátov na povrchu Si(111)/Tl-(1 × 1). Využitie ...
  • Studium interakce atomů kovů s metastabilními rekonstrukcemi povrchu Si(111) pomocí STM 

   Defence status: DEFENDED
   Matvija, Peter (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 23. 6. 2011
   Metódou STM je skúmaný proces rekonštrukcie povrchu Si(111) po naparení tália a jeho následnej desorbcii. Je nameraná závislosť pokrytia povrchu táliom na teplote a z určenej závislosti sú vyvodené vhodné podmienky pre ...
  • Studium stability molekulárních 2D krystalů pomocí STM 

   Defence status: DEFENDED
   Maixner, Václav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 13. 9. 2018
   Ordering of organic molecules can be controlled by an electric field of the scanning tunneling microscope (STM). For utilization of such artificially cre- ated supramolecular structures, knowledge about its stability is ...
  • Teoretické výpočty interakce adsorbátu s orientovanými povrchy Si 

   Defence status: DEFENDED
   Krejčí, Ondřej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 5. 2013
   V této práci jsem stručně popsal základy metody funkcionálu hustoty (DFT) pro výpočet elektronové struktury molekul, pevných látek a povrchů. Dále, jsem zde shrnul základní stavební kameny výpočetního programu Fireball, ...
  • Teoretické výpočty stability a elektronové struktury povrchů Si 

   Defence status: DEFENDED
   Krejčí, Ondřej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 13. 9. 2011
   Î Ø ØÓ ÔÖ × Ñ ×ØÖÙ Ò × ÖÒÙÐ ¹ Ò Ø Ó Ñ ØÓ Ý Ú ÔÓ Øó ØÓÑ ÖÒ Ð ¹ ØÖÓÒÓÚ ×ØÖÙ ØÙÖÝ ÑÓÐ Ùи Ô ÚÒ Ð Ø ÔÓÚÖ ó¸ Ó ÚÞÐ Ø × Ñ × Ô Þ Ú Ð Ñ ØÓ ÓÙ ÙÒ ÓÒ ÐÙ Ù×ØÓØÝž Ð × Ñ Þ ÔÓÔ× Ð Ú ÔÓ ØÒ ÔÖÓ Ö Ñ Ö Ðи Ø Ö Ò Ñ ØÓ ÙÒ ÓÒ ÐÙ Ù×ØÓØÝ Þ ÐÓö ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV