• Dílo S.K.Neumanna Dějiny ženy v dobovém kontextu 

   Defence status: DEFENDED
   Votrubová, Yvona (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
   Date of defense: 7. 9. 2018
  • Dívka v plamenech: hrdinka Hunger Games a její síla 

   Defence status: DEFENDED
   Šebestová, Ester (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 16. 9. 2016
  • Gender, performance, subverze 

   Defence status: DEFENDED
   Löblová, Klára (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)
   Date of defense: 28. 1. 2019
  • Genderová konstrukce role učitele v mateřské škole z pohledu pedagogických profesionálů a profesionálek 

   Defence status: DEFENDED
   Šinfeltová, Jitka (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
   Date of defense: 8. 2. 2018
   The thesis The Gender Construction of the Role of Male Teachers in Kindergarten from the Perspective of Pedagogical Professionals deals with gender construction of the role of male teachers in kindergartens, from the ...
  • Heterosexismus a předsudky vůči sexuální orientaci: zkušenosti studujících na FHS UK 

   Defence status: DEFENDED
   Šádková, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 17. 6. 2015
  • Idea ženství v díle filosofky Marie Štechové 

   Defence status: DEFENDED
   Křížková, Ivana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2017)
   Date of defense: 20. 9. 2017
   Diplomová práce se zabývá analýzou filosofky Marie Štechové. Díky předešlé diplomové práci (obhájená v roce 2015 na Ostravské univerzitě, vedení prof. Zdeňka Kalnická), která shrnula vydaná i rukopisná díla Štechové, mohu ...
  • Motivace pro vstup do aktivních záloh z pohledu žen 

   Defence status: DEFENDED
   Stehlíková, Jiřina (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
   Date of defense: 17. 9. 2018
   My diploma thesis focuses on women in the active reserve. Active reserve has become more popular due to new security threats and increasing need of people to be prepared when something goes wrong. In theoretical part I ...
  • "Nás holek je tu málo, a to je škoda". Nízký počet studentek na technicky zaměřených středních školách 

   Defence status: DEFENDED
   Nguyenová, Monika (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)
   Date of defense: 18. 6. 2019
   This diploma thesis is attentive to very low numbers of girls, studying at technically oriented secondary industrial schools. It examines the factors, which lead to the reasons why girls are not motivated to study at the ...
  • (Ne)kojení. Zkušenosti žen a možnosti jejich volby v otázce kojení 

   Defence status: DEFENDED
   Podhrázská, Iva (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
   Date of defense: 17. 9. 2018
   Diplomová práce se zabývá autonomií žen v otázce kojení v českém prostředí. Zkoumá zejména podobu kojení a její normativnost prostřednictvím hloubkových rozhovorů s ženami, jež prošly zkušeností s kojením. Cílem této práce ...
  • Neoliberální subjekt feminismu 

   Defence status: DEFENDED
   Rychliková, Monika (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2017)
   Date of defense: 12. 6. 2017
  • Opakované mučení nedokonalého těla. Specifika cvičení ve fitness centru z genderové perspektivy. 

   Defence status: DEFENDED
   Psotová, Helena (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
   Date of defense: 17. 9. 2018
   Tato diplomová práce se zabývá fenoménem fitness z genderové perspektivy. V prostředí konkrétního fitness centra byl proveden výzkum zaměřený na prostor posilovny a jeho návštěvníky a návštěvnice. Pomocí zúčastněného ...
  • Pohled mladých žen na genderově stereotypní zobrazování žen v reklamě 

   Defence status: DEFENDED
   Hanáková, Šárka (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 16. 9. 2016
  • Pojem reproduktivní práce v marxistickém feminismu 

   Defence status: DEFENDED
   Kubicová, Eliška (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 6. 9. 2018
   Cílem této práce je identifikovat podobnosti a rozdíly mezi pojmem reproduktivní práce, tak jak byl rozpracován v marxistickém feminismu 70. let, a jeho uchopením v současném marxistickém a socialistickém feminismu, tak ...
  • Projevy antifeminismu v současném učení římskokatolické církve 

   Defence status: DEFENDED
   Langhammerová, Gabriela (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2020)
   Date of defense: 22. 9. 2020
   Diplomová práce Antifeminismus v současném učení římskokatolické církve zkoumá mechanismy, které utvářejí identitu ženy v římskokatolickém učení. Ta je výchozím bodem pro následné vytvoření genderového řádu, tedy způsobu ...
  • Případová studie: genderový audit územního samosprávného celku České republiky 

   Defence status: DEFENDED
   Nohelová, Diana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)
   Date of defense: 16. 9. 2019
   The presented thesis is a case study that explores the findings of a gender (equality) and work- life balance audit of Krajský úřad Kraje Vysočina (The Regional Authority of the Vysočina Region). The thesis presents the ...
  • Reflexia názorov a postojov k zahaľovaniu žien na Blízkom východe 

   Defence status: DEFENDED
   Balážová, Lucia (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 17. 6. 2015
  • Robotizace práce a její dopady 

   Defence status: DEFENDED
   Vlasáková, Klára (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2020)
   Date of defense: 13. 2. 2020
   Diplomová práce zkoumá, jak robotizace ovlivnila a ovlivňuje vybrané bankovní pracoviště a jakou roli v tomto procesu hraje gender. Jedná se o případovou studii zkoumající tým jedné anonymizované české pobočky mezinárodní ...
  • Role první dámy v kontextu soukromé a veřejné sféry: analýza mediálního zobrazování Ivany Zemanové 

   Defence status: DEFENDED
   Vaněčková, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2017)
   Date of defense: 27. 9. 2017
   V diplomové práci se věnuji roli první dámy, na kterou nahlížím genderovou a feministickou optikou. Teoretická část zavádí čtenářky a čtenáře do problematiky soukromého a veřejného, které tvoří teoretické ukotvení instituce ...
  • Selfie jako nástroj utváření genderové identity 

   Defence status: DEFENDED
   Gejdošová, Iva (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2021)
   Date of defense: 16. 6. 2021
   Pořizování selfie je technikou dohledu nad sebou samou a nástrojem poměřování. Během pořizování digitálních autoportétů dochází k dohledu nad tím, jak individuální performování genderu vyhovuje existujícím genderovým normám. ...
  • Smysluplnost práce v ekonomice platforem 

   Defence status: DEFENDED
   Kreisinger, Jonáš (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2021)
   Date of defense: 14. 9. 2021
   In my thesis I deal with the concept of meaningful work in a platform economy. Meaningful work is a theoretical as well as a practical problem that exists across various fields of study. Meaningful work is increasingly ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV