Now showing items 1-20 of 127

  • Adolescenti s mentálním postižením v dětských domovech a dětských domovech se školou na cestě k dospělosti 

   Defence status: DEFENDED
   Farková, Marie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 18. 9. 2015
   Předkládaná disertační práce se zabývá adolescenty s mentálním postižením, kteří část dospívání prožívají v dětských domovech a v dětských domovech se školou. Pojednávané téma je interdisciplinární a mnohovrstevné. Cílem ...
  • Agrese žáka zaměřená proti učiteli a její řešení na vybraných školách 

   Defence status: DEFENDED
   Sybr, Matěj (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 9. 2016
   Diplomová práce se zabývá agresivitou žáka cílenou proti učiteli, se zaměřením na prostředí středního školství. V první teoretické kapitole se pokouším vysvětlit, co je to agresivita, popsat jí příbuzné pojmy a přiblížit ...
  • Agresivita žáků na českých školách 

   Defence status: DEFENDED
   Mazánek, Karel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 7. 9. 2010
   Práce se zabývá agresivním chování žákům na českých školách. Po významných teoriích agresivity 20. století se především zaměřuje na význam klimatu školní třídy pro celou problematiku agresivity žáků, kde je kladen důraz ...
  • Agresivita, agrese 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Matesová, Radka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 31. 1. 2011
   Anotace: Diplomová práce se zabývá agresí a agresivitou v životě člověka, jejími druhy, spouštěči. Podrobněji se zaměřuje na některé formy agresivního chování jako je šikana, týrání, rasismus, antisemitismu. Vymezuje je ...
  • Aktuální otázky vzdělávání pracovníků v pomáhajících profesích 

   Defence status: DEFENDED
   Dreslerová, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 26. 5. 2014
   Diplomová práce "Aktuální otázky vzdělávání pracovníků v pomáhajících profesích" se zabývá současnými možnostmi a realizací vzdělávání během celé profesní dráhy pomáhajícího pracovníka. V teoretické části diplomové práce ...
  • Aktuální otázky vzdělávání pracovníků v pomáhajících profesích 

   Defence status: DEFENDED
   Plassová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 23. 6. 2014
   Diplomová práce se zabývá tématem vzdělávání pracovníků v pomáhajících profesích. Hlavním cílem diplomové práce je podat zprávu o současném stavu a tendencích dalšího směřování vzdělávání pracovníků v pomáhajících profesích. ...
  • Alternativy využití moderních informačních technologií ve vzdělávání 

   Defence status: DEFENDED
   Horník, Vlastimil (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 27. 1. 2009
   Cílem této práce je zmapovat problematiku didaktické techniky. V teoretické části se zabývám vedle obecných otázek týkajících se modernizace, vztahu učitele k technice a jeho role ve výuce podporované didaktickou technikou. ...
  • Asertivita jako prostředek zvládání stresu v učitelském povolání 

   Defence status: DEFENDED
   Marková, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 26. 5. 2010
   Diplomová práce pojednává o sociálních i individuálních kontextech problematiky zátěže a stresu v rámci učitelského povolání. Nahlíží na teoretické možnosti asertivity, jako jedné ze sociálních dovedností učitele, při ...
  • Autoevaluace gymnázia 

   Defence status: DEFENDED
   Dostál, Filip (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 1. 2008
   Diplomová práce pojednává o zavádění procesu autoevaluace školy na gymnázia spolu s probíhající kurikulární reformou. Analýzou platné školské legislativy a závazných kurikulárních dokumentů jsme došli k závěru, že autoevaluace ...
  • Autorita rodičů očima adolescentů 

   Defence status: DEFENDED
   Ondráčková, Dagmar (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 31. 5. 2011
   Diplomová práce se v teoretické části zabývá autoritou rodičů ve složitém období adolescence. První kapitola je věnována vymezení pojmu autorita. K objasnění tohoto pojmu jsou popsány jednotlivé typy autority a dále je ...
  • Autorita učitele z pohledu žáků středních škol 

   Defence status: DEFENDED
   Lehotaiová, Daniela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 20. 6. 2022
   The aim of the bachelor thesis "Teacher's Authority from Secondary School Students' Point of View" is to find out how secondary school pupils understand the authority of the teacher, what characteristics of the teacher, ...
  • Distanční vzdělávání na středních školách z pohledu jeho aktérů (za pandemie COVID-19) 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Duníková, Annemarie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 1. 2. 2022
   Bakalářská práce se zaměřuje na distanční výuku na sekundárním stupni Českých škol. V teoretické části je práce zaměřena na vysvětlení pojmů a forem vzdělání se kterými se můžeme setkat v České republice. Dále popisuje ...
  • Distanční vzdělávání na středních školách z pohledu jeho aktérů (za pandemie COVID-19) 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Duníková, Annemarie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 1. 9. 2021
   Bakalářská práce se zaměřuje na distanční výuku na sekundárním stupni Českých škol. V teoretické části je práce zaměřena na vysvětlení pojmů a forem vzdělání se kterými se můžeme setkat v České republice. Dále popisuje ...
  • Evaluace a autoevaluace gymnázia 

   Defence status: DEFENDED
   Dostál, Filip (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 12. 11. 2010
   Diplomová práce pojednává o zavádění procesu autoevaluace školy na gymnázia spolu s probíhající kurikulární reformou. Analýzou platné školské legislativy a závazných kurikulárních dokumentů jsme došli k závěru, že autoevaluace ...
  • Formování dítěte ve výtvarné výchově na malotřídní škole 

   Defence status: DEFENDED
   Petřinová, Jitka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 24. 5. 2016
   Tato diplomová práce se v teoretické části zaměřuje na výtvarnou výchovu jako součást estetické výchovy. Dále je blíže představena problematika malotřídních škol ve vztahu k výtvarné výchově na prvním stupni základní školy ...
  • Hodnocení programu " Prevence neplánovaných těhotenství a interrupcí" třídními učiteli 

   Defence status: DEFENDED
   Kultová, Jitka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 8. 9. 2020
   In my diploma thesis I want to find out how teachers at selected schools in West Bohemia evaluate the program of specific general primary prevention in the area of sexual risk behavior "Prevention of unplanned pregnancies ...
  • Hodnotová orientace a životní plány dětí a mládeže s poruchami chování 

   Defence status: DEFENDED
   Bajanová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 28. 1. 2014
   This thesis deals with the value orientation and life plans of children and adolescents who are placed into young offenders' institutions because of their behavioural disorders. The theoretical part elucidates basic ...
  • Hodnoty, vzory a ideály mládeže 

   Defence status: DEFENDED
   Čermáková, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 9. 9. 2010
   Hodnoty, vzory a ideály mládeže. Bakalářská práce. Praha: FF UK v Praze, Katedra pedagogiky, 2010, 59 stran. Cílem této práce je popsat souvislosti týkající se vlivu rodiny, prostředí, médií a společnosti na hodnoty, vzory ...
  • Ideální a reálný učitel odborného předmětu z pohledu žáků středních škol a studentů vyšších a vysokých škol, vývoj preferencí 

   Defence status: DEFENDED
   Bednářová, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 24. 4. 2009
   Předkládaná práce Ideální a reálný učitel odborného předmětu z pohledu žáků středních škol a studentů vyšších a vysokých škol je zaměřena na zjištění názoru žáků středních zdravotnických škol a studentů vyšších a vysokých ...
  • Idoly a idály mládeže v médiích 

   Defence status: DEFENDED
   Říman, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 9. 2009
   Diplomová práce "Idoly a ideály mládeže v médiích" se zabývá problematikou vlivu mediálního působení na mládež. První polovina teoretické části je obecným úvodem do problematiky mediálního vlivu. Následuje rozbor současné ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV