• Adaptace a integrace dětí jiné národnosti v mateřské škole 

   Defence status: DEFENDED
   Koukalová, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 4. 6. 2009
  • Adaptace a integrace dětí jiných národností na 1. stupni základní školy 

   Defence status: DEFENDED
   Heřmanská, Denisa (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 9. 9. 2010
   Tato diplomová práce se zabývá adaptací a integrací žáků jiných národností na prvním stupni základní školy. Teoretická část zpracovává informace z odborné literatury. Informace se týkají vysvětlení pojmů, obecné pojednání ...
  • Adaptace dětí mezi druhým a třetím rokem na vrstevnickou skupinu 

   Defence status: DEFENDED
   Řeháková, Erika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 9. 9. 2010
   V diplomové práci se zaměřuji na adaptaci dětí mezi druhým až třetím rokem na vrstevnickou skupinu. V teoretické části se zaměřuji na prostudování zvláštností dětí ve věku do tří let z pohledu ontogenetické psychologie s ...
  • Děti jiné národnosti v mateřské škole 

   Defence status: DEFENDED
   Vodičková, Stanislava (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 29. 5. 2009
   Diplomová práce se zabývá dětmi jiné národnosti v mateřské škole. Teoretická část vychází z odborné literatury, definuje pojmy spjaté s multikulturní a interkulturní výchovou, analyzuje několik významně odlišných kultur, ...
  • Dětské skupiny v předškolním vzdělávání 

   Defence status: DEFENDED
   Houdková, Šárka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2022)
   Date of defense: 11. 1. 2022
  • Dítě před třetím rokem v rodině a jeslích 

   Defence status: DEFENDED
   Jirků, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 14. 1. 2013
   V bakalářské práci se zaměřuji na pozorování rozdílů v chování dítěte v rodině a v jeslích. V teoretické části se věnuji vymezení pojmu rodina, vývoji, funkcím a dnešní podobě rodiny. Neméně důležitou částí práce je ...
  • Dramatická výchova na 1. stupni základní školy v kontextu kurikulární reformy 

   Defence status: DEFENDED
   Johnová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 6. 10. 2011
   DRAMA EDUCATION AT PRIMARY SCHOOLS IN THE CONTEXT OF THE CURRICULAR REFORM Jana Johnová Abstract This disertation thesis aims at creating theoretical resources for the development of the drama eduacation in the area of ...
  • Dramatická výchova v osobnostním a sociálním rozvoji studentů technických vysokých škol 

   Defence status: DEFENDED
   Schmidtová, Monika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 20. 6. 2019
   The role of Drama-in-Education in personal and social development of persons studying technology at university level Abstract The dissertation thesis deals with application of the Drama-in-Education form in a curriculum ...
  • Dramatické hry podporující rozvoj skupinové citlivosti a altruismu v mateřské škole 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 25. 5. 2006
  • Hra a hračka v mateřské škole 

   Defence status: DEFENDED
   Fialová, Romana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 18. 1. 2010
   Anotace: Tématem diplomové práce Je "Hra a hračka v mateřské škole". Práce je strukturovaná do dvou částí - teoretické a praktické. Teoretická část je zaměřena na historické skutečnosti, které se vztahují ke hře a hračce. ...
  • Hra a hračka v mateřské škole 

   Defence status: DEFENDED
   Polesná, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 3. 6. 2009
   This thesis focuses on the choice of theoretical models for accession of game as the child's basic need and nursery as a place for game in a toddlers group. Further this thesis looks at toys from past to present and follows ...
  • Hra jako podpora sociálního učení v mateřské škole 

   Defence status: DEFENDED
   Mihulová, Iveta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 26. 5. 2015
   Práce je zaměřena na sociální učení dětí předškolního věku a to zejména prostřednictvím her. V teoretické části je zaznamenán historický kontext vývoje hry a poznatků s využitím hry v dnešní společnosti. Dále je hra vymezena ...
  • Hra ve věkově heterogenních třídách - komparace běžné a waldorfské mateřské školy 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Pavlína (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 24. 5. 2016
   Tématem diplomové práce je "Hra ve věkově heterogenních třídách - komparace běžné a waldorfské mateřské školy". Teoretická část je zaměřena na vymezení potřeby hry v předškolním věku, vývoj hry, potřeby hrového partnera a ...
  • Hra ve věkově homogenních a heterogenních třídách v mateřské škole 

   Defence status: DEFENDED
   Polesná, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 1. 2012
   Diplomová práce je zaměřena na hru ve věkově homogenních a heterogenních třídách v mateřské škole. Tvoří ji teoretická a praktická část. Teoretická část se zabývá srovnáním podmínek pro hru dětí ve dvou časově od sebe ...
  • Hračka v současné mateřské škole 

   Defence status: DEFENDED
   Habichová, Iva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 1. 2007
  • Hry dětí v adaptační fázi ve dvou odlišných typech mateřských škol 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Dagmar (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 1. 2016
  • Hry iniciované učitelkou jako podpora Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání 

   Defence status: DEFENDED
   Brabcová, Jelena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Předmětem bakalářské práce bylo uplatnění hry iniciované učitelem jako vhodné metody pro vzdělávání dětí ve věku tři až šest let, zakotvené v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání (2004). Teoretická část ...
  • Instituce pro děti předškolního věku se sociokulturním znevýhodněním 

   Defence status: DEFENDED
   Pavelková, Dita (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Diplomová práce charakterizuje instituce zabývající se dětmi se sociokulturním znevýhodněním. Metody, které byly použity, jsou strukturované rozhovory a analýza dat. Realizovány ve čtyřech institucích zabývajících se dětmi ...
  • Jak děti vnímají pobyt v mateřské škole 

   Defence status: DEFENDED
   Steklá, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 10. 9. 2019
  • Jak děti vnímají pobyt v mateřské škole 

   Defence status: DEFENDED
   Štumpová, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 26. 1. 2007

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV