• Adaptation of the parliaments of the Czech Republic, Poland and Slovakia to the Early Warning Mechanism on European legislation 

   Defence status: DEFENDED
   Holakovská, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 16. 6. 2015
   UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut politologických studií Zuzana Holakovská Adaption of the parliaments of the Czech Republic, Poland and Slovakia to the Early Warning Mechanism on European legislation ...
  • Český a Irský protokol k Lisabonské smlouvě : vyjednávání a argumentace malých států 

   Defence status: DEFENDED
   Třeštík, Marek (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 18. 6. 2014
   This bachelor thesis focuses on negotiation strategies used by "small states" that are defined in the theoretical part of the thesis. In the form of a case study, the thesis analyses Irish and Czech approach to ...
  • EU Development Aid: Idealism or Pragmatism? 

   Defence status: DEFENDED
   Phamová, Xuan Mai (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 7. 9. 2020
   Moje diplomová práce se věnuje motivaci Evropské unie v rámci rozvojové pomoci. Mojí hypotézou je, že se motivace k rozvojové pomoci stává vice pragmatičtější v období 2014 do 2019. V úvodu představuji stručný vhled do ...
  • Euroskepticismus v Evropském parlamentu: Změnilo se chování euroskeptických poslanců? 

   Defence status: DEFENDED
   Hendrych, Lukáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 13. 6. 2016
   Cílem bakalářské práce "Euroskepticismus v Evropském parlamentu: Změnilo se chování euroskeptických poslanců?" je analyzovat politické chování euroskeptických poslanců v rámci Evropského parlamentu. Vliv a počet politiků, ...
  • Federalizace a etnické rozdělení Bosny a Herzegoviny jako faktor ve vztazích s EU 

   Defence status: DEFENDED
   Šlechta, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 10. 6. 2019
   This bachelor thesis aims to evaluate the influence of the political system and ethnic heterogeneity of Bosnia and Hercegovina on its relationship with the EU. The thesis uses the concept of political conditionality and ...
  • Impact of the immigration crisis on the European public debate - Europeanization of the national public spheres in Austria and Germany 

   Defence status: DEFENDED
   Mekýšová, Kamila (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 18. 6. 2018
   Tato diplomová práce se zabývá vlivem nedávné imigrační krize na europeanizaci národních veřejných sfér a dopady tohoto procesu na demokratický deficit Evropské Unie (EU). Hlavním cílem této práce bylo určit, zda existuje ...
  • The Inter-Parliamentary Cooperation in the EU: the Three Cases of Yellow Cards 

   Defence status: DEFENDED
   Shkaruppa, Maria (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 18. 6. 2018
   This Master thesis focuses on the three occurrences of the so-called Yellow Card procedure, a part of the Early Warning Mechanism introduced into the EU legislative practice with the Lisbon Treaty. The analysis of the ...
  • Irská otázka ve světle probíhajícího odchodu Velké Británie z EU 

   Defence status: DEFENDED
   Puklová, Anna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 17. 6. 2019
   Tématem této diplomové práce je irská otázka ve světla probíhajícího odchodu Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie. V červnu 2016 bylo ve Velké Británii v referendu rozhodnuto o odchodu z ...
  • Kontrola európskych záležitostí v Národnej rade Slovenskej republiky 

   Defence status: DEFENDED
   Čavojec, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 23. 6. 2014
   Táto práca sa týka tematiky individuálnej parlamentnej kontroly európskych záležitostí na Slovensku. Jej cieľom bude zistiť, aké faktory ovplyvnili vytvorenie formálne silného systému parlamentnej kontroly v Národnej rade ...
  • Legislativní proces v Evropské unii: Evropská občanská iniciativa 

   Defence status: DEFENDED
   Houda, Ondřej (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 25. 6. 2013
   This thesis is embedded in the theoretical approach of multilevel governance and presumption of the rational behaviour of actors. Using the method of process tracing it aims to uncover the legislative process in the European ...
  • Member State's positions towards Western Balkans Enlargement 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Války, Oliver (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 23. 6. 2020
   This thesis studies the positions EU member states take towards the Western Balkan Enlargement. We examine what forms these positions. We examine what influence does the net contribution to the European budget have, net ...
  • Politika Európskej únie voči konfliktu na východe Ukrajiny 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Buček, Oliver (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 10. 6. 2019
   Táto práca za zaoberá politikou Európskej únie voči konfliktu na východe Ukrajiny, kde je primárne zameranie mierené na analýzu politiky, programov a ostatných foriem interakcie Európskej únie s Ukrajinou. V reakcii na ...
  • Politika Európskej únie voči konfliktu na východe Ukrajiny 

   Defence status: DEFENDED
   Buček, Oliver (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
   This research paper will examine the policy of European Union towards conflict in Eastern Ukraine, in which the main focus will be aimed towards analysis of policies, programms and other forms of interaction between European ...
  • Politizace Evropské komise 

   Defence status: DEFENDED
   Laščiak, Dušan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 21. 6. 2016
   Práca sa zaoberá konceptom politizácie Európskej komisie. Vychádza z predpokladu, že nová voľba predsedu Komisie spojená s nominovaním tzv. Spitzenkandidaten, teda volebných lídrov jednotlivých politických zoskupení pred ...
  • Polská veřejná diplomacie a její proměny 

   Defence status: DEFENDED
   Straka, Daniel (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 17. 6. 2019
   Tato diplomová práce je případovou studií zabývající se polskou veřejnou diplomacií jako nástrojem zahraniční politiky a jejími proměnami mezi roky 2005 a 2019. Uplatňování veřejné diplomacie je v polském případě ovlivněno ...
  • Post-Vilnius European Neighborhood Policy: The Case of South Caucasus 

   Defence status: DEFENDED
   Akdemir, Enes (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 23. 6. 2020
   This study attempts to analyze the evolution of the ENP in Southern Caucasus during post- Vilnius era. With contributions of the recent history, it aims to find out how these evolving policies affected the region from the ...
  • Reakce Dánska a Švédska na výsledek britského referenda o setrvání v EU 

   Defence status: DEFENDED
   Mariničová, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 12. 6. 2017
   This bachelor thesis called "Danish and Swedish reactions to the Brexit referendum outcome" deals with the immediate reactions of two member countries on the outcome of British referendum and reflections on initial ...
  • Role Evropské rady v prelegislativní fázi evropského legislativního procesu 

   Defence status: DEFENDED
   Hendrych, Lukáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 18. 6. 2019
   Cílem diplomové práce "Role Evropské rady v prelegislativní fázi evropského legislativního procesu" je analyzovat postavení a vliv Evropské rady v době před oficiálním představením zákonodárné iniciativy ze strany Evropské ...
  • Rozvojová spolupráca EÚ a jej vývoj smerom k empowermentu 

   Defence status: DEFENDED
   Kuľková, Miroslava (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 18. 6. 2014
  • Rozvojová spolupráce jako nástroj zahraniční politiky: EU vs. Čína v Africe 

   Defence status: DEFENDED
   Kreidl, Dominik (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 23. 6. 2020
   The main topic of this thesis is the use of development cooperation as an instrument of foreign policy of the People's Republic of China (China) and the European Union (EU) in Africa. The aim of this diploma thesis was to ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV