Now showing items 1-20 of 65

  • Absence ženy v jazyce 

   Defence status: DEFENDED
   Ciporanova, Pavla (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
   Date of defense: 28. 5. 2018
   Ústředním tématem této práce je (zdánlivě) paradoxní tvrzení feministického myšlení, že žena je v jazyce a naší kultuře absentní. Jedná se o práci čistě teoretickou, která se soustředí na rozbor významných konceptů genderové ...
  • Analýza Erbenovy Kytice v kontextu feministických literárních teorií 

   Defence status: DEFENDED
   Kynčlová, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2009)
   Date of defense: 19. 6. 2009
   Diplomová práce Analýza Erbenovy Kytice v kontextu feministických literárních teorií je v rámci české literární kritiky prvním rozborem tohoto českého kanononického díla provedeným z hlediska genderové analýzy. V analýze ...
  • Analýza genderových archetypů v knize Women Who Run With the Wolves 

   Defence status: DEFENDED
   Karasová, Teresa (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2020)
   Date of defense: 21. 9. 2020
   V této diplomové práci se zabývám genderovou analýzou knihy Women Who Run With the Wolves, jejíž autorkou je Clarissa Pincola Estés. Tato kniha v sobě podle mého názoru zahrnuje potenciál využití jak pro studijní účely, ...
  • Analýza mocenských vztahů a genderových stereotypů v dílech Gabriely Preissové - Gazdina roba a Její pastorkyňa 

   Defence status: DEFENDED
   Konopáčová, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2012)
   Date of defense: 19. 10. 2012
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou mocenských vztahů a genderových stereotypů v dílech Gabriely Preissové - Gazdina roba a Její pastorkyňa. Při analýze je zohledněn především koncept moci jako analytické kategorie ...
  • Analýza vybraných akademických prací o zahalování v islámu 

   Defence status: DEFENDED
   Bouchalová, Alena (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2013)
   Date of defense: 21. 6. 2013
   In recent years in Europe, the veiling of the muslim women has become a political issue. Various laws were passed in order to regulate the appearance of the islamic veil in public. Such policies caused several protests and ...
  • Biblické obrazy božství a ženství pohledem křesťanek - členek Českobratrské církve evangelické 

   Defence status: DEFENDED
   Musilová, Jitka (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2010)
   Date of defense: 14. 9. 2010
  • Demokracie a "identita": studie vztahů na příkladu afroamerického Hnutí za občanská práva 

   Defence status: DEFENDED
   Chvátal, Jiří (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 26. 6. 2006
   V tomto textu jsme se zabývali vztahy mezi pojmy "demokracie" a "identita": jak z hlediska teoretického, tak praktickým studiem příkladu takzvaného Hnutí za občanská práva (Civil Rights Movement) ve ...
  • Feministická filosofie jazyka: kritická analýza konceptu genderově senzitivního vyjadřování 

   Defence status: DEFENDED
   Černohorská, Vanda (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2012)
   Date of defense: 7. 9. 2012
   Černohorská, Vanda. 2012. Feministická filosofie jazyka: kritická analýza konceptu genderově senzitivního vyjadřování. Diplomová práce. Praha: FHS UK. Počet znaků (včetně mezer): 125 043 Tato diplomová práce představuje a ...
  • Fenomén bohyně v ženské spiritualitě - genderová analýza rozhovorů 

   Defence status: DEFENDED
   Štefaničová, Blanka (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2017)
   Date of defense: 21. 6. 2017
   Diplomová práce se zabývá genderovou analýzou polostrukturovaných rozhovorů, zachycujících zkušenosti žen, které absolvovaly duchovní kurzy pro ženy. V teoretické části představuje esencialistický a konstruktivistický ...
  • Figurace feminit ve vybraných dílech M. Atwood 

   Defence status: DEFENDED
   Maříková, Šárka (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2020)
   Date of defense: 23. 6. 2020
   In my diploma thesis I deal with gender and archetypal analysis of the novella Penelopiad by Canadian author Margaret Atwood. Firstly, I will introduce the chosen methodology and outline the theoretical anchoring. In the ...
  • Gender analysis of the Dev DD series 

   Defence status: DEFENDED
   Sichlerová, Nikola (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 20. 1. 2020
   This thesis analyzes the Dev DD series, which is available at the online platform ALTBalaji, from the gender perspective, using the archetypal analysis of characters with regard to the image of a Hindu woman and more ...
  • Genderová analýza čtyř pohádkových a příběhových knih pro děti. 

   Defence status: DEFENDED
   Vodrlindová, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2007)
   Date of defense: 21. 9. 2007
   Ve své práci se zaměřuji na genderovou analýzu pohádek a knížek pro děti. Pohádky jsou často vnímány jako svět fantazie, kde dochází k překračování hranic, které vymezují různé kategorie sociální struktury. Většina tradičních ...
  • Genderová analýza filmu Sněhurka a lovec 

   Defence status: DEFENDED
   Vokounová, Eliška (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 16. 9. 2015
   Bc. Eliška Vokounová Genderová analýza filmu Sněhurka a lovec Diplomová práce Abstrakt V této diplomové práci se zabývám genderovou analýzou filmu Sněhurka a lovec, který vyšel v roce 2012. Jedná se o filmové zpracování ...
  • Genderová analýza hlavních ženských postav Babičky Boženy Němcové 

   Defence status: DEFENDED
   Babická, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 22. 9. 2016
   The subject of this diploma thesis is gender analysis of the main female characters in Bozena Nemcova's The Grandmother. The Grandmother, as a literary work that occupies an important place in Czech literary canon, was not ...
  • Genderová analýza knižního souboru Pohádky pod polštář 

   Defence status: DEFENDED
   Špitálská, Andrea (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2013)
   Date of defense: 25. 9. 2013
   The diploma thesis analyzes the collection of fairy tales titled Pohádky pod polštář (Fairy Tales to Put Under the Pillow), written by psychologist Zuzana Pospíšilová and illustrated by Katarína Ilkovičová. The collection ...
  • Genderová analýza křesťanského časopisu IN! - dívčí svět 

   Defence status: DEFENDED
   Macháčková, Anna (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2022)
   Date of defense: 20. 9. 2022
   The thesis presents a qualitative gender analysis of a Christian girls' magazine "IN! - dívčí svět" and explores how femininity is constructed in the magazine and how the results of the analysis can be interpreted using ...
  • Genderová analýza literárního textu Klára S. a její divadelní interpretace 

   Defence status: DEFENDED
   Jelínková, Jarmila (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2007)
   Date of defense: 19. 3. 2007
  • Genderová analýza postav homérského Hymnu na Démétru 

   Defence status: DEFENDED
   Stará, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2022)
   Date of defense: 23. 9. 2022
   The subject of this master's thesis is gender and archetypal analysis of the characters in the Homeric Hymn to Demeter. The first part of the thesis consists of methodologies and theoretical concepts used in the subsequent ...
  • Genderová analýza postavení žen v Iráku - vliv současného konfliktu na život iráckých žen 

   Defence status: DEFENDED
   Šámalová, Klára (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 30. 3. 2011
   This thesis is focused on the impact of the current conflict on the status of Iraqi women. It extends my diploma thesis from the year 2007. With the aid of a comparative method, this thesis attempts to compare and contrast ...
  • Genderová analýza postavení žen v Iráku - vliv současného konfliktu na život iráckých žen 

   Defence status: DEFENDED
   Hyšková, Klára (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 13. 9. 2007
   My diploma thesis is focused on the impact of the current Iraqi conflict on the status of Iraqi women. With the aid of a comparative method, this diploma thesis tries to compare and contrast the situation of women during ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV