• Adaptive methods for singularly perturbed partial differential equations 

   Defence status: DEFENDED
   Lamač, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 18. 9. 2017
   This thesis deals with solving singularly perturbed convection- diffusion equations. Firstly, we construct a matched asymptotic expansion of the solution of the singularly perturbed convection-diffusion equation in 1D and ...
  • Adaptive methods for singularly perturbed partial differential equations 

   Defence status: RECOGNIZED
   Lamač, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 1. 2018
   V práci se zabýváme řešením singulárně porušených rovnic kon- vekce-difúze. Nejprve zkonstruujeme sdruženou asymptotickou expanzi řešení singulárně porušené rovnice konvekce-difúze v 1D a odvodíme vzorec pro asymp- totickou ...
  • Adaptivní volba parametrů stabilizačních metod pro rovnice konvekce-difúze 

   Defence status: DEFENDED
   Lukáš, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 14. 9. 2011
   Název práce: Adaptivní volba parametrů stabilizačních metod pro rovnice konvekce-difúze Autor: Bc. Petr Lukáš (e-mail: luk.p@post.cz) Katedra (ústav): Katedra numerické matematiky Vedoucí diplomové práce: Doc. Mgr. Petr ...
  • Aplikace algebraického multigridu založeného na výpočetních molekulách 

   Defence status: DEFENDED
   Rybář, Vojtěch (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 10. 9. 2007
  • Aplikace Mizukamiho-Hughesovy metody ve třech dimenzích 

   Defence status: DEFENDED
   Hejbal, Pavel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 25. 9. 2008
   V předložené práci se zabýváme numerickým řešení rovnic konvekce-difúze ve třech prostorových dimenzích. Zaměřujeme se při tom na řešení konvektivně dominantních rovnic, jejichž disktétní řešení často obsahuje umělé ...
  • Generování Delaunayho triangulací 

   Defence status: DEFENDED
   Zajac, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 28. 6. 2006
   Nazev prn.cc: Genorovani Delaunayho triangulaci Autor: Michal Zajae Katedra: Katedra numericke inalematiky Vcdonci bakalafske prace: Doe. Mgr. Petr Knobloch, Dr. e-mail vedouu'ho: Petr.Knobloclh'dmrf.cuni.c/ Abstract: ...
  • Implementace metody FEM-FCT pro nestacionární rovnice konvekce-difúze 

   Defence status: DEFENDED
   Stará, Lenka (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 5. 9. 2016
   Cílem této práce je implementace a testování metody FEM-FCT (finite element method flux corrected transport) pro časově závislou rovnici kon- vekce-difúze-reakce s malým difúzním parametrem. Tato metoda spočívá v modi- ...
  • Numerical Solution of Convection-dominated Problems 

   Defence status: DEFENDED
   Lukáš, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 15. 12. 2021
   Title: Numerical Solution of Convection-dominated Problems Author: Petr Lukáš Department: Department of Numerical Mathematics Supervisor: doc. Mgr. Petr Knobloch, Dr., DSc., Department of Numerical Mathematics Abstract: ...
  • Numerické řešení rovnic konvekce-difúze Guermondovou metodou 

   Defence status: DEFENDED
   Stašek, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 25. 9. 2008
  • Numerické řešení rovnic konvekce-difúze pomocí stabilizačních a adaptivních metod 

   Defence status: DEFENDED
   Lamač, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 25. 9. 2008
   The subject of the present Master Thesis is a comparison of numerical solution of convection-diffusion equations aproaches using stabilization and adaptive methods. Firstly the basic aspects and thoughts of employed numerical ...
  • Numerické řešení Stokesových rovnic pomocí diskrétně solenoidálních funkcí 

   Defence status: DEFENDED
   Holík, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 18. 9. 2006
  • Smíšená metoda konečných prvků pro Poissonovu rovnici 

   Defence status: DEFENDED
   Švihlová, Helena (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 22. 6. 2011
   Cílem této práce je implementovat smíšenou metodu konečných prvků na Poisso- novu rovnici a provést srovnání výsledků s klasickou metodou konečných prvků. Práce je rozdělena do dvou kapitol. V první kapitole jsou popsány ...
  • Volba parametru metody SUPG pro konečné prvky vyššího řádu přesnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Kohutka, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 30. 1. 2014
   V této práci se zabýváme metodou konečných prvků Streamline Upwind/Petrov-Galerkin (SUPG) a používáme ji k řešení stacionární okrajové úlohy pro rovnici konvekce-difuze s převažující konvekcí s Dirichletovou okrajovou ...
  • Výpočet magnetického pole permanentního magnetu 

   Defence status: DEFENDED
   Sýkora, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 10. 9. 2010

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV