• Diagnostika hudebně nadaného dítěte 

   Defence status: DEFENDED
   Nachtigalová, Marie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 9. 9. 2020
  • Duchovní píseň v mateřské škole 

   Defence status: DEFENDED
   Drahokoupilová, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 9. 2014
   Bakalářská práce charakterizuje duchovní písně přístupné dětem předškolního věku, mapuje zdroje a využití písni v hudebněvýchovné i katechetické rovině v několika mateřských školách. Výzkum probíhal metodou dotazníku a ...
  • Hudebně pohybové činnosti v rozvoji lokomoce předškolních dětí 

   Defence status: DEFENDED
   Čeřovská, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   ANOTACE: Bakalářská práce se zabývá hudebně pohybovými činnostmi zacílenými na zpřesňování a kultivaci některých druhů lokomoce předškolních dětí v mateřské škole. Výzkum ve dvou etapách sleduje a vyhodnocuje osvojování ...
  • Hudební činnosti při rozvoji grafomotoriky inspirované Metodou dobrého startu 

   Defence status: DEFENDED
   Faltusová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 13. 9. 2018
  • Hudební činnosti v bilingvní mateřské škole 

   Defence status: DEFENDED
   Pouzarová, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 23. 5. 2018
   Předkládaná bakalářská práce se zabývá problematikou hudebních činností v bilingvní mateřské škole, přičemž důraz je kladen na oblast pěveckých hudebních činností. Je rozdělena do dvou hlavních částí. Teoretická část se ...
  • Hudební činnosti v mezinárodních mateřských školách v Praze 

   Defence status: DEFENDED
   Gajdová, Magdalena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 26. 5. 2021
   Diplomová práce se zabývá hudebními činnostmi dětí v předškolním věku, které navštěvují mezinárodní školy v Praze, řídící se britským kurikulem. Cílem práce je vytvořit a ověřit materiál hudebních činností na podporu rozvoje ...
  • Hudební činnosti v rozvoji grafomotoriky 

   Defence status: DEFENDED
   Nevoralová, Eva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 16. 1. 2018
   Předmětem diplomové práce je využití hudebních činností v rozvoji grafomotoriky dětí na konci předškolního období. Teoretická část se věnuje problematice sladění hudby a pohybu na úrovni hrubé i jemné motoriky. Analyzuje ...
  • Hudební výchova v alternativních mateřských školách 

   Defence status: DEFENDED
   Venclová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 23. 5. 2018
  • Nástroje symfonického orchestru v hudební výchově v mateřské škole 

   Defence status: DEFENDED
   Doležalová, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 18. 5. 2021
  • Ortoepická pravidla rozvoj fonematického uvědomování v předškolním věku v porovnání s profesionálními pěvci 

   Defence status: DEFENDED
   Šírová, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 28. 5. 2019
   Tato práce je zaměřena na problematiku ortoepických pravidel a na uvědomování a rozlišování hlásek u dětí předškolního věku v porovnání s profesionálními pěvci. Je rozdělena na dvě hlavní části, první vychází z teorií ...
  • Pěvecké činnosti v logopedické prevenci v mateřské škole 

   Defence status: DEFENDED
   Kartáková, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 21. 5. 2015
  • Pěvecké činnosti v rozvoji fonematického uvědomování 

   Defence status: DEFENDED
   Pěkníková, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 10. 9. 2019
  • Podpora výuky českého jazyka prostřednictvím hudebních činností v 1. - 3. třídě 

   Defence status: DEFENDED
   Marečková, Věra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 16. 1. 2020
   Tato diplomová práce se věnuje využití hudebních činností, které napomáhají rozvoji řeči a podpoře výuky českého jazyka v hodinách hudební výchovy v 1. - 3. třídě. Teoreticky, především z pohledu vývojové psychologie, ...
  • Pohyb v hudební výchově v mateřské škole 

   Defence status: DEFENDED
   Ptáčníková, Ilona (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 18. 5. 2016
   Bakalářská práce je zaměřena na rozvoj (kultivaci) hudebně pohybového projevu předškolních dětí. Zabývá se hudbou a pohybem jako motivačními faktory u dětí s nízkým zájmem o tuto činnost. Přináší vlastní náplň hudebně ...
  • Příběhy jako didaktický prostředek k osvojení elementárních dovedností hry na flétnu 

   Defence status: DEFENDED
   Bürgerová, Marcela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 9. 2014
   Bakalářská práce představuje na základě autorčina dosavadního multidisciplinárního studia i praktických zkušeností možnosti nového didaktického materiálu pro elementární výuku hry na zobcovou flétnu v předškolním věku v ...
  • Rozvoj hudebního cítění se zaměřením na rytmus v mateřské škole 

   Defence status: DEFENDED
   Trutnovská, Terezie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 9. 1. 2017
  • Rytmické cítění předškolních dětí a hudební složka Metody dobrého startu 

   Defence status: DEFENDED
   Doušová, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 19. 1. 2021
   Tato diplomová práce se zabývá vývojem rytmického cítění dětí předškolního věku v souvislosti s hudební složkou Metody dobrého startu. Cílem diplomové práce je představit problematiku propojení psychologie a hudby pro ...
  • Témbrový a fonematický sluch předškolních dětí 

   Defence status: DEFENDED
   Zvolánková, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 24. 5. 2017
   Bakalářská práce se věnuje problematice témbrového a fonematického sluchu u dětí s běžným vývojem řeči. Je rozdělena na dvě hlavní části představující teoretická východiska a praktický výzkum. Teoretická část se věnuje ...
  • Využití hudebně pohybových činností pro rozvoj řeči předškolní dětí 

   Defence status: DEFENDED
   Matulová, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 22. 5. 2019
  • Využití zobcové flétny pro rozvoj řeči předškolních dětí 

   Defence status: DEFENDED
   Martínková, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 17. 9. 2018
   Diplomová práce pojednává o využití zobcové flétny a hudebních činností v logopedické prevenci u předškolních dětí. Teoretická část mapuje poznatky o řeči, poruchách komunikačních schopností s důrazem na vývojovou dysfázii ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV