Now showing items 1-20 of 38

  • Diagnostika a rozvoj rytmického cítění členů dětského folklorního souboru 

   Defence status: DEFENDED
   Hájková, Alžběta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2023)
   Date of defense: 12. 9. 2023
  • Diagnostika hudebně nadaného dítěte 

   Defence status: DEFENDED
   Nachtigalová, Marie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 9. 9. 2020
  • Duchovní píseň v mateřské škole 

   Defence status: DEFENDED
   Drahokoupilová, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 9. 2014
   Bakalářská práce charakterizuje duchovní písně přístupné dětem předškolního věku, mapuje zdroje a využití písni v hudebněvýchovné i katechetické rovině v několika mateřských školách. Výzkum probíhal metodou dotazníku a ...
  • Duchovní písně a jejich vliv na křesťanskou výchovu v církevních mateřských školách 

   Defence status: DEFENDED
   Veselá, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2022)
   Date of defense: 17. 5. 2022
   The bachelor's thesis deals with sacred music in church kindergartens. The history of preschool institutions and the history of music in church education are mentioned at the beginning of the theoretical part of this thesis. ...
  • Hudebně pohybové činnosti v rozvoji lokomoce předškolních dětí 

   Defence status: DEFENDED
   Čeřovská, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   ANOTACE: Bakalářská práce se zabývá hudebně pohybovými činnostmi zacílenými na zpřesňování a kultivaci některých druhů lokomoce předškolních dětí v mateřské škole. Výzkum ve dvou etapách sleduje a vyhodnocuje osvojování ...
  • Hudební činnost při rozvoji grafomotoriky v průběhu lateralizace předškolních dětí 

   Defence status: DEFENDED
   Matulová, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2022)
   Date of defense: 18. 1. 2022
   Předmětem diplomové práce je využití hudebních činností v rozvoji grafomotoriky předškolních dětí. Teoretická část práce se věnuje problematice sladění hudby a pohybu na úrovni hrubé i jemné motoriky. Dále se zabývá otázkou ...
  • Hudební činnosti pro děti s opožděným vývojem řeči 

   Defence status: DEFENDED
   Krausová, Anna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2022)
   Date of defense: 6. 9. 2022
   As a topic of this bachelor thesis, I cover musical activities for children with delayed speech development. In the theoretical part, I focus on the specifics of correct children's speech development,the fundamentals of ...
  • Hudební činnosti při rozvoji grafomotoriky inspirované Metodou dobrého startu 

   Defence status: DEFENDED
   Faltusová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 13. 9. 2018
  • Hudební činnosti v bilingvní mateřské škole 

   Defence status: DEFENDED
   Pouzarová, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 23. 5. 2018
   Předkládaná bakalářská práce se zabývá problematikou hudebních činností v bilingvní mateřské škole, přičemž důraz je kladen na oblast pěveckých hudebních činností. Je rozdělena do dvou hlavních částí. Teoretická část se ...
  • Hudební činnosti v mezinárodních mateřských školách v Praze 

   Defence status: DEFENDED
   Gajdová, Magdalena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 26. 5. 2021
   Diplomová práce se zabývá hudebními činnostmi dětí v předškolním věku, které navštěvují mezinárodní školy v Praze, řídící se britským kurikulem. Cílem práce je vytvořit a ověřit materiál hudebních činností na podporu rozvoje ...
  • Hudební činnosti v rozvoji grafomotoriky 

   Defence status: DEFENDED
   Nevoralová, Eva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 16. 1. 2018
   Předmětem diplomové práce je využití hudebních činností v rozvoji grafomotoriky dětí na konci předškolního období. Teoretická část se věnuje problematice sladění hudby a pohybu na úrovni hrubé i jemné motoriky. Analyzuje ...
  • Hudební program pro děti předškolního věku s atypickým vývojem řeči 

   Defence status: DEFENDED
   Waloschková, Anna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2022)
   Date of defense: 12. 9. 2022
   The master thesis with the topic: Music Programme For Preschool Children With Atypical Speech Development focuses mainly on speech development of children with different types of socio-cultural disadvantages. The theoretical ...
  • Hudební rituály v alternativních mateřských školách 

   Defence status: DEFENDED
   Pulkrábková, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2023)
   Date of defense: 17. 1. 2023
   Diplomová práce se zaměřuje na sedm alternativních vzdělávacích systémů mateřských škol ve spojení s hudbou a hudebními rituály. Práce popisuje klíčové znaky daných alternativních mateřských škol. Teoretická část práce se ...
  • Hudební výchova v alternativních mateřských školách 

   Defence status: DEFENDED
   Venclová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 23. 5. 2018
  • Logopedická prevence a hudební činnosti pro děti s odkladem školní docházky 

   Defence status: DEFENDED
   Ježková, Kristýna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2022)
   Date of defense: 6. 9. 2022
   The bachelor thesis deals with the association between speech therapy prevention and music activities in preschool education. The aim of the thesis is to discover whether the means of music education can improve the language ...
  • Mateřská škola ve folklorně živém regionu na Slovácku 

   Defence status: DEFENDED
   Stanislavová, Kristýna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2022)
   Date of defense: 17. 5. 2022
  • Nástroje symfonického orchestru v hudební výchově v mateřské škole 

   Defence status: DEFENDED
   Doležalová, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 18. 5. 2021
  • Ortoepická pravidla rozvoj fonematického uvědomování v předškolním věku v porovnání s profesionálními pěvci 

   Defence status: DEFENDED
   Šírová, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 28. 5. 2019
   Tato práce je zaměřena na problematiku ortoepických pravidel a na uvědomování a rozlišování hlásek u dětí předškolního věku v porovnání s profesionálními pěvci. Je rozdělena na dvě hlavní části, první vychází z teorií ...
  • Pěvecké činnosti v logopedické prevenci v mateřské škole 

   Defence status: DEFENDED
   Kartáková, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 21. 5. 2015
  • Pěvecké činnosti v rozvoji fonematického uvědomování 

   Defence status: DEFENDED
   Pěkníková, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 10. 9. 2019

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV