Now showing items 1-20 of 58

  • Ako si deti mladšieho školského veku konceptualizujú mravnú problematiku svojich hier? 

   Defence status: DEFENDED
   Pastíriková, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 31. 5. 2012
   Bakalárska práca je zameraná na hru detí mladšieho školského veku. Konkrétne napreskúmanie paradoxu vzniku autonómnej morálky na základe spolupráce v hre, v kontraste s prvkami súťaže, rivality a hádok, ktoré sa v nej tiež ...
  • Argumentace v mravním usuzování dětí školního věku 

   Defence status: DEFENDED
   Kukal, Jiří (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 9. 2013
   Práce staví na teoretických východiscích švýcarského psychologa Jeana Piageta. V teoretické části je podrobněji představena Piagetova teorie v souvislosti s prací jeho následovníka Lawrence Kohlberga i pozdějších kritiků. ...
  • Co ve svých kresbách "vidí" děti předškolního a mladšího školního věku? 

   Defence status: DEFENDED
   Čížková, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 6. 2013
  • Děti v tíživé rodinné situaci a jejich zkušenost s arteterapií 

   Defence status: DEFENDED
   Gruberová, Hana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 6. 6. 2011
   Tato bakalářská práce se věnuje analýze zkušeností dětí, které se nacházejí v tíživé rodinné situaci, s technikou skupinové arteterapie. Prvním cílem práce je popsat právě druh zkušenosti, jakou dítě získává prostřednictvím ...
  • Gender v kresbě dětí předškolního věku 

   Defence status: DEFENDED
   Jungbauerová, Aneta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 9. 2013
  • Humor na základní škole: Učení s vtipem 

   Defence status: DEFENDED
   Kubátová, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2022)
   Date of defense: 21. 9. 2022
   This dissertation deals with the issue of humour in the school environment. It aims to obtain data on humour used in the teaching of mathematics by teachers of Czech primary and secondary schools and on their basis to ...
  • Idoly dětí školního věku 

   Defence status: DEFENDED
   Fojtů, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 4. 9. 2014
   Bakalářská práce je zaměřena na idoly dětí školního věku. Pro zkoumání jsem si vybrala jednu základní školu, ve které jsem žákům z prvního (3. tř.) a druhého (7.tř.) stupně položila úkol, aby si vybrali idol ženy a idol ...
  • Idoly ve vyprávění dětí školního věku 

   Defence status: DEFENDED
   Hrdličková, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 31. 5. 2018
   The bachelor thesis deals with the theme of school children idols. It aims to explore what school children are imagining about their idols. The empirical part is dedicated to idol choices of the same and opposite sex, brief ...
  • Klima v hodinách tělesné výchovy na 2. stupni ZŠ a na SŠ - dotazníkové šetření 

   Defence status: DEFENDED
   Schreková, Natalie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2022)
   Date of defense: 7. 9. 2022
   This bachelor thesis seeks to explore the climate in physical education classes and discover unexplored internal contexts. Climate is understood here in a broad sense, i.e. in addition to the relationships between pupils ...
  • Kolektivní odpovědnost při morálním usuzování dětí školního věku 

   Defence status: DEFENDED
   Beranová, Anežka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 11. 9. 2015
   Otázka zda využívat ve výchově a vzdělávání dětí kolektivních trestů je stále aktuální. Pakliže se proviní jedno dítě, například poškozením nějakého předmětu, nepřizná se a autorita nepřijde na to, kdo to zavinil, je lépe ...
  • Konceptualizace kvalit kresby autory staršího školního věku 

   Defence status: DEFENDED
   Michálková, Anna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 6. 2013
   v ČJ Práce se věnuje otázce, jak autoři staršího školního věku konceptualizují kvalitu kresby. Abych získala odpovědi na tyto otázky, uskutečnila jsem výzkum na druhém stupni základní školy mezi žáky páté a osmé třídy. ...
  • Korelace kresby postavy a kresby stromu 

   Defence status: DEFENDED
   Matoušková, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 25. 5. 2016
   Bakalářská práce se zabývá kresbou stromu a kresbou postavy z projektivního hlediska. Vycházím z knih Zdeňka Altmana a věnuji se vzájemnému vztahu kreseb. Práce obsahuje základní charakteristiku metod a diskuzi o jejich ...
  • Kresba dětí v předškolním věku - téma pán 

   Defence status: DEFENDED
   Jablečníková, Olga (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 20. 5. 2008
   Thesis is focused on drawing of preschool children. Target of the thesis is to integrate both, language and drawing relation to the developmental theory of children's drawing as plastic artefact. Theroretical level of ...
  • Kresba jako kritérium školní zralosti 

   Defence status: DEFENDED
   Mládková, Šárka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 6. 6. 2011
   Práce se věnuje tématu kresby postavy, coby jednoho z dílčích úkolů Jiráskova orientačního testu školní zralosti. Na základě výzkumu, který byl prováděn v mateřské škole s dětmi těsně před nástupem do první třídy základní ...
  • Kreslení dětí v předškolním věku 

   Defence status: DEFENDED
   Hritzová, Haidemária (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 8. 9. 2020
   Bakalářská práce je zaměřena na dětskou kresbu v předškolním věku, která vzniká spontánně při pozorování hry dětí. Nahlíží na dětské kreslení jako na hru, kde dochází ke kombinaci her typu konstrukce objektu a her symbolických. ...
  • Kreslení dětí v předškolním věku 

   Defence status: DEFENDED
   Bozděchová, Kristýna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 18. 9. 2018
  • Kreslení dětí v předškolním věku 

   Defence status: DEFENDED
   Kratochvílová, Aneta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 21. 9. 2017
  • Kreslení dětí v předškolním věku 

   Defence status: DEFENDED
   Haberhauerová, Klára (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 9. 2017
  • Kreslení dětí v předškolním věku - míra využívaného potěšení 

   Defence status: DEFENDED
   Jindrová, Jitka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 5. 6. 2019
   The bachelor thesis views children's drawing as a game where children enjoy functional pleasure. The theoretical part presents the theoretical background, especially Teorie hry by M. Klusák and M. Kučera, and Ontogeneze ...
  • Morální aspekty v uvažování gymnazistů o dalším profesním směřování 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Lukášová, Hana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 23. 6. 2014
   The subject of this research, namely career choice of high school graduates, has been considered from the position of moral reasoning. Qualitative analysis of data collected from interviews carried out with 32 graduates ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV