• Adventní kalendář plný příběhů - pedagogický projekt na rozvoj předčtenářských dovedností v mateřské škole 

   Defence status: DEFENDED
   Crlíková, Ivana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 27. 5. 2014
   4 Abstrakt Diplomová práce je věnována rozvoji předčtenářských dovedností dětí předškolního věku, jejich schopnosti rozvíjet komunikaci, naslouchání a zapojování se do diskuse s využitím některých metod kritického myšlení. ...
  • Amatérské literární servery 

   Defence status: DEFENDED
   Tamchynová, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 6. 2013
   Tato práce, nazvaná "Amatérské literární servery" se zaměřuje na problematiku amatérské literární tvorby a na místa na českém internetu, na kterých je tato literatura publikována. Cílem této práce je v teoretické části ...
  • Analýza koncepcí veřejných knihoven na podporu rozvoje čtenářství žáků 2.stupně ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Smudková, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 21. 5. 2015
   RESUMÉ Diplomová práce Analýza koncepcí veřejných knihoven na podporu rozvoje čtenářství žáků 2. stupně ZŠ ve své teoretické části charakterizuje období pubescence (11 - 15 let) a hledá faktory, které mají vliv na jeho ...
  • Analýza úkolů v čítankách pro 9.ročník ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 6. 9. 2013
   RESUMÉ Podstatou diplomové práce bylo srovnat vybrané čítanky či pracovní sešity z hlediska doprovodných otázek a úkolů. Teoretickým východiskem byla charakteristika pubescentního čtenáře, ale také Bloomova taxonomie, ...
  • Analýza výběru textů do čítanek pro 2.stupeň ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 25. 5. 2011
   Resumé Podstatou této bakalářské práce je analýza textů v některých čítankách pro druhý stupeň základních škol. Zaměřila jsem se v ní na dospívajícího čtenáře a snažila jsem se zjistit, zda ukázky v čítankách respektují ...
  • Bible a její adaptace pro děti 

   Defence status: DEFENDED
   Ječmenová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 21. 5. 2019
   Diplomová práce Bible a její adaptace pro děti se zabývá otázkou kvality dětských adaptací Bible. Jejím cílem je na základě odborné literatury sestavit ucelený soubor kritérií, která by dětské adaptace měly splňovat. Tato ...
  • Bible jako literární dílo ve výuce literatury na gymnáziu 

   Defence status: DEFENDED
   Přibylová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 1. 2014
   První část diplomové práce informuje obecně o bibli, o jejím vzniku, dělení, jazyku, překladech. Podrobněji je pojednáno o překladech do češtiny a adaptacích, které má gymnaziální učitel k dispozici. Jedna z kapitol se ...
  • Čeští katoličtí básníci v hodinách literatury na gymnáziích 

   Defence status: DEFENDED
   Dolejší, Pavel (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 5. 9. 2017
   Cílem této práce je představit možnosti, formy a postupy práce s dílem a životním příběhem českých katolických básníků Jana Zahradníčka, Bohuslava Reynka a Josefa Kostohryze v hodinách literatury na gymnáziích. Dále je ...
  • Dětský hrdina v náročné životní situaci - didaktické využití 

   Defence status: DEFENDED
   Voláková, Miroslava (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 5. 9. 2017
   Cílem této diplomové práce je nastínit možnosti využití dvou vybraných děl literatury pro děti a mládež v hodinách českého jazyka a literatury na druhém stupni základní školy. Jedná se o díla, v nichž se dětský hrdina ...
  • Didaktická interpretace knih Petra Horáčka a jejich využití v MŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Filipová, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
  • Didaktický potenciál knih Roalda Dahla a jejich využití na 1.st. ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Sýkorová, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 18. 5. 2016
   Resumé Diplomová práce pojednává o didaktickém potenciálu knih Roalda Dahla a zkoumá možnosti jejich využití na prvním stupni základní školy. Cílem práce je hlubší analýza dvou vybraných děl Roalda Dahla (konkrétně: Danny, ...
  • Fenomén fanfiction - literatura na internetu 

   Defence status: DEFENDED
   Bradáčová, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 3. 9. 2015
   Bakalářská práce se věnuje fenoménu fanfikce - internetové literární tvorbě, která se vyznačuje návazností na jiné (literární, filmové) dílo a je tvořena jeho fanoušky. V teoretické části nejprve představuje pojmy fanfikce ...
  • Fikční světy románů Timothée de Fombella a jejich didaktické využití 

   Defence status: DEFENDED
   Dordová, Aneta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 7. 1. 2019
   Tato diplomová práce je věnována románům Tobiáš Lolness, Vango a Dva životy pana Perla od Timothée de Fombella, současného francouzského spisovatele pro děti a mládež. Cílem práce je poukázat na možnosti využití těchto děl ...
  • Kladení otázek jako podpora porozumění předčítanému textu u dětí předškolního věku 

   Defence status: DEFENDED
   Macibobová, Edita (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 6. 2013
   This dissertation deals with the issue of reading skills of pre-school aged children, their abilities to understand the text being read out to them and answer the questions related to the text meaningfully, but also to ask ...
  • Kniha a ostatní média v mateřské škole 

   Defence status: DEFENDED
   Škarková, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 26. 5. 2011
   Tato diplomová práce pojednává o knize jako médiu a jejím srovnání s ostatními dostupnými médii v mateřských školách v České republice. V první části práce jsou definována média a kniha ve vztahu k dítěti předškolního věku. ...
  • Komiksové adaptace ve výuce literatury na základní a střední škole 

   Defence status: DEFENDED
   Hrubanová, Anna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 9. 2019
   This thesis deals with the use of comic adaptations in literary lessons at primary and secondary schools. The aim of this work is to map available comic adaptations of literary works written by Czech authors. The comic ...
  • Literárně didaktický potenciál Čapkových Apokryfů 

   Defence status: DEFENDED
   Michálková, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 4. 9. 2014
   Cílem práce je ukázat, v čem spočívá didaktický potenciál Knihy apokryfů a navrhnout, jak by se s apokryfy dalo ve výuce literatury na střední škole pracovat. Teoretické část se zabývá osobností a dílem Karla Čapka a pojmem ...
  • Literární texty a jejich adaptace ve výuce češtiny jako cizího jazyka 

   Defence status: DEFENDED
   Nedbalová, Monika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 21. 5. 2015
   Práce se zabývá možnostmi využití literárních textů ve výuce češtiny jako cizího jazyka. První část práce shrnuje, jaké bylo postavení literatury v rámci jednotlivých metodických směrů v minulosti a dnes a také jaké místo ...
  • Nástin tvorby čítanky pro střední školy z hlediska tematického 

   Defence status: DEFENDED
   Stodolová, Iva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 16. 1. 2012
   Teoretická část diplomové práce vymezuje funkce čítanek a učebnic obecně, formuluje kritéria pro jejich hodnocení, čímž vytváří prostor pro pojmenování stěžejních dilemat při tvorbě čítanek nových. Praktická část práce ...
  • Počítačová hra svébytným literárním dílem? 

   Defence status: DEFENDED
   Kovaříková, Šárka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 26. 5. 2011
   RESUMÉ Bakalářská práce na téma "Počítačová hra svébytným literárním dílem?" se skládá ze dvou částí. První část představuje počítačové hry obecně a vymezuje z nich RPG žánr, jež se literárním dílům nejvíc přibližuje, ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV