• Dělení se zbytkem jako diagnostický nástroj kognitivních schopností českých žáků 

   Kotrbatá, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 1. 9. 2015
   Tato práce se zabývá problematikou algoritmu dělení se zbytkem v souvislosti s rozvojem kognitivních schopností českých žáků. Vzhledem k obvyklému zařazení tohoto tematického celku (dělení se zbytkem) do 3. ročníku ZŠ jsou ...
  • Finanční gramotnost a její zařazení ve výuce na základních školách praktických 

   Löffelmannová, Anna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 19. 5. 2016
   Diplomová práce se zabývá zařazením finanční gramotnosti do výuky matematiky na základní škole praktické. Teoretická část vymezuje základní pojmy používané v práci s ohledem na mentální postižení jednotlivých žáků, popisuje ...
  • Konstrukce mnohoúhelníků s využitím didaktické pomůcky 

   Průšová, Adéla (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 23. 5. 2018
   Tato práce se zabývá konstrukcí mnohoúhelníků s využitím pomůcky geoboard na prvním stupni základních škol. Provedla jsem analýzu tří řad učebnic, abych zjistila, jakou a zda vůbec poskytují možnost mechanické práce s ...
  • Kultivace prostorové představivosti žáků mladšího školního věku užitím třech průmětů - různé přístupy v českém a dánském školství 

   Petráková, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 20. 5. 2014
   NÁZEV: Kultivace prostorové představivosti žáků mladšího školního věku užitím třech průmětů - různé přístupy v českém a dánském školství ABSTRAKT: Tato práce se zabývá zmapováním koncepcí výuky geometrie ve vybraných českých ...
  • Matematika a děti s dyskalkulií 

   Kopsová, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 5. 2009
   Předložená diplomová práce se zabývá problémy dyskalkulických žáků ve výuce matematiky. Při vlastní experimentální činnosti bylo sledováno, jak žák postupuje při řešení slovních úloh, pavučinových úloh a při řešení krokovacích ...
  • Plošné hlavolamy a jejich užití ke zvýšení matematické gramotnosti u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 

   Brázdová, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 5. 2010
   Anotace: Klíčová slova: Pentomino Tangram Zobrazení v rovině Ţáci se speciálními vzdělávacími potřebami Orientace na ploše Resumé: Ve své práci jsem se zabývala různými způsoby využití hlavolamů Pentomino a Tangram ve ...
  • Poruchy učení v matematice a jejich reedukace na základní škole 

   Tlapáková, Šárka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 21. 1. 2008
   Diplomová práce s názvem "Poruchy učení v matematice a jejich reedukace na základní škole" je zaměřena na studium obtíží v matematice, které se objevují u žáků prvních až devátých ročníků. Práce je rozdělena do tří hlavních ...
  • Propedeutika kartézské souřadnicové soustavy a rozvoj funkčního myšlení žáků 1. stupně ZŠ 

   Ročák, Štěpán (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 23. 5. 2018
   Tato diplomová práce didakticky mapuje a popisuje nové didaktické matematické prostředí a možnosti jeho aplikace ve vyučování na 1. stupni ZŠ. V práci popisuji průběh experimentu s žáky 1. - 5. ročníku, se kterými jsem ...
  • Prvky teorie grafů v učivu matematiky na 1.stupni základní školy 

   Mutinová, Tatiana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 2. 9. 2014
   Prvky teorie grafů v učivu matematiky na 1. stupni základní školy Ing. Tatiana Mutinová, 2014 Abstrakt Tato diplomová práce je zaměřena na teorii grafů, a to zejména na prvky, které jsou použitelné ve vyučování matematiky ...
  • Vliv krátkodobé paměti na úspěšnost žáků na speciální škole 

   Podrazilová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 5. 2010
   a klíčová slova diplomové práce Klíčová slova: paměť - krátkodobá paměť, motivace, učení pedagogika - speciální pedagogika hra - didaktická hra- matematika - geometrické pexeso - aritmetika v prostředí krokování - krokovací ...
  • Využití japonských hlavolamů ve výuce matematiky na 1. stupni základní školy 

   Pěničková, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 22. 5. 2012
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou japonských hlavolamů a jejich využitím při výuce matematiky na prvním stupni základní školy. Jejím hlavním cílem je ověřit, zda je možné systematickým vedením, které využívá ...
  • Zavádění obsahu mnohoúhelníků, zejména metodou uvolňování parametru, v primární škole 

   Kovář, Luděk (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 1. 2017
   Tato práce se zabývá popisem konstruktivisticky vedené výuky matematiky ve třetím ročníku základní školy se zaměřením na geometrii a konkrétně na jeden ze způsobů zavádění obsahu obecného trojúhelníku, který vyjadřuje vztah ...
  • Žákovské strategie při řešení aditivních algoritmů 

   Khanová, Alžběta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 20. 5. 2014
   Tato diplomová práce se zabývá strategiemi, které žáci užívají při řešení aditivních úloh. Teoretická část se zaměřuje na období mladšího školního věku, na proměnu školství ve 20. století a na operaci sčítání. Praktická ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV