Now showing items 1-20 of 85

  • Acteurs institutionnels du FLE en France et en République tchèque 

   Defence status: DEFENDED
   Krňanská, Petra Emílie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 9. 2009
   Cílem této diplomové práce je poskytnout ucitelum, budoucím ucitelum a stejne tak studentum francouzského jazyka prehled významných institucionálních cinitelu francouzštiny jako cizího jazyka ve Francii a v Ceské republice. ...
  • Application des bandes dessinées à l'enseignement de la langue française 

   Defence status: DEFENDED
   Marešová, Erika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 6. 2013
   1 NÁZEV: L'Application des bandes dessinées à l'enseignement de la langue française ABSTRAKT : Práce seznamuje čtenáře s s historií, rozmanitostí, kulturním a společenských významem francozského komiksu. Cílem ovšem je ...
  • Les aspects didactiques de la phonétique du français langue étrangère, appliqués dans l'enseignement tchèque contemporain 

   Defence status: DEFENDED
   Vejvodová, Šárka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 9. 2009
   Tato diplomová práce se zabývá postavením didaktiky fonetiky v současném českém vyučování francouzštiny jako cizího jazyka a zkoumá její důležitost. Opírá se jak o zpracování dat z výzkumu na dvou českých gymnázií a o ...
  • Le baccalauréat français et l'examen de "maturita" tchèque 

   Defence status: DEFENDED
   Harutjunjan, Ani (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 20. 5. 2021
  • Comparaison du système éducatif tchèque et suisse 

   Defence status: DEFENDED
   Soldán, Jakub (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 24. 5. 2016
  • La compétence socioculturelle et FLE 

   Defence status: DEFENDED
   Hrivnáková, Eva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 9. 2009
   Cílem diplomové práce je popsat roli a význam sociokulturní kompetence při výuce francouzštiny na základních i středních školách v České republice v moderním přístupu k výuce cizího jazyka, který odráží potřeby uživatele ...
  • Conflit entre les protestants et les catholiques pendant XVIe-XVIIIe siècle en France et ses personnages principaux 

   Defence status: DEFENDED
   Vitvarová, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   česky: Název bakalářské práce: Konflikt mezi protestanty a katolíky v XVI.-XVIII. století ve Francii a jeho hlavní představitelé. Klíčová slova: reformace, protestantismus, hugenoti, spiknutí v Amboise, masakr ve Wassy, ...
  • Contexte de l'enseignement du français en République tchèque et en Slovaquie 

   Defence status: DEFENDED
   Smoleňová, Simona (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2022)
   Date of defense: 26. 5. 2022
   The thesis explores the context of teaching French in the Czech Republic and Slovakia. Its main aim is to bring forward up-to-date knowledge concerning the teaching of French, especially in primary and secondary schools. ...
  • Devenir bilingue: Processus d'acquisition des langues à des âges différents 

   Defence status: DEFENDED
   Dejmalová, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 13. 9. 2011
   Název bakalářské práce: Stát se bilingvním : Proces osvojení jazyků v různém věku Tato bakalářská práce se zabývá vývojem dvojjazyčnosti. Cílem práce je ukázat, jak se stáváme v případě dvojjazyčného prostředí bilingvními ...
  • Dictée et enseignement du FLE 

   Defence status: DEFENDED
   Matějková, Zuzana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 21. 1. 2021
  • Didaktické využití hudebních aktivit ve výuce francouzské výslovnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Prucek, Jan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 6. 2013
   Anotační list Název diplomové práce: Didaktické využití hudebních aktivit ve výuce francouzské výslovnosti Klíčová slova: komunikativní přístup, fonetika, fonologie, výslovnost, prozodie, aktivita, hudba, rytmus, rytmizace, ...
  • Dyslexie ve výuce francouzského jazyka 

   Defence status: DEFENDED
   Šimanová, Adéla (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 30. 5. 2012
   Tato práce se zabývá vztahem dyslexie a výuky francouzského jazyka. Navrhuje cvičení pro studenty s dyslexií, která jsou přizpůsobena jejich poruchám učení a tím přispívají k jejich reedukaci. Cvičení jsou určena zejména ...
  • Enseignement bilingue franco-tchèque dans les écoles en République tchèque 

   Defence status: DEFENDED
   Dejmalová, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 1. 2015
  • Enseignement de la grammaire à partir du roman Les Misérables de Victor Hugo 

   Defence status: DEFENDED
   Smoláková, Valérie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 22. 5. 2018
   Diplomová práce se zabývá výukou gramatiky v kontextu vybraného literárního díla. Cílem práce je představit možná pozitiva vycházející z kombinace těchto dvou relativně vzdálených součástí cizojazyčného vyučování - výuky ...
  • Enseignement de langue à l'Institut français de Prague 

   Defence status: DEFENDED
   Maršálová, Kristýna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 20. 5. 2021
   Tato bakalářská práce je zaměřena na analytický popis výuky francouzského jazyka na Francouzském institutu v Praze. Nejprve se zabývá vývojem, fungováním a organizací Francouzského Institutu v Praze a jeho ovlivněním ...
  • L'enseignement du FLE à l'école maternelle en République tchèque 

   Defence status: DEFENDED
   Zochová, Monika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 9. 2009
   Tato práce má za cíl představit výuku francouzštiny na mateřských školách v České republice. Popisuje učební materiál pro výuku francouzštiny a zejména jeho nedostatek u nás. Dále se zabývá návrhy různých aktivit prospěšných ...
  • L'enseignement du FLE sans manuel. Le rôle du phénomène ludique dans l'enseignement du FLE 

   Defence status: DEFENDED
   Coufalová, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 15. 9. 2011
   Cílem práce je představit hru jako fenomén, který je inspirací mnoha metodám při výuce francouzštiny, a podtrhnout myšlenku, že tyto metody nabízejí jiné možnosti, jak učit děti nezávisle na učebnici. Cílem není degradovat ...
  • Enseignement du vocabulaire 

   Defence status: DEFENDED
   Havránková, Anna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 28. 5. 2015
   Tato práce prezentuje různé úhly pohledu na slovní zásobu s cílem definování její role ve výuce jazyků. V teoretické části jsou čtyři hlavní kapitoly: historie metodologií, psychologické a neurolingvistické aspekty výuky, ...
  • Enseignement spécialisé et scolarisation des élèves autistes en France 

   Defence status: DEFENDED
   Kolibíková, Eva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 24. 5. 2016
   Cílem této práce je popsat vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a dále poskytnout informace o vzdělávání a komunikaci s žáky s poruchou autistického spektra ve Francii. V práci vycházíme ze samotného pojetí ...
  • Exploitation de la presse française à des fins pédagogiques 

   Defence status: DEFENDED
   Chvojková, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 8. 6. 2009
   Diplomová práce na téma "Využití francouzského tisku pro pedagogické účely" má sloužit učitelům francouzského jazyka jako návrh, jeden z možných způsobů, uplatnění tisku v hodinách francouzštiny. Práce obsahuje dvě hlavní ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV