• Akční scénografie v Československu, Praha 2012 

   Frydlová, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 28. 5. 2012
   "Akční scénografie" je termín, který se poprvé objevil v polovině sedmdesátých let v souvislosti s pořádáním třetího ročníku mezinárodní scénografické soutěže Pražské quadriennale (PQ '75). Sovětský kritik Viktor Berjozkin ...
  • Alén Diviš a Kytice od Karla Jaromíra Erbena 

   Lahodová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 4. 2. 2013
   Předložená práce se zabývá ilustracemi Aléna Diviše k baladám z Kytice Karla Jaromíra Erbena. Je rozdělena na dvě části. První část se věnuje vztahu Divišových ilustrací k básnické sbírce, východiskům jeho práce a sledování ...
  • Ana Mendieta - Adriena Šimotová. Různé podoby ženského principu v umění 

   Prášková, Zita (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   (česky) Práce se zabývá životem a dílem Any Mendiety a Adrieny Šimotové - dvou umělkyň, které tvořily ve stejném období, ovšem na odlišných stranách polokoule. Nikdy se nesetkaly, vzájemně o sobě a své tvorbě nevěděly. ...
  • Autodestruktivní tendence v akčním umění 70. let 

   Sedláková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 6. 2. 2012
  • David Hockney: cesta k novým médiím 

   Graca, Ivo (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 9. 2013
   Tato bakalářská práce se zabývá britským malířem, kreslířem, grafikem, scénografem a fotografem Davidem Hockneym a jeho tvorbou. Tomuto světově uznávanému umělci se dosud bohužel nedostalo v českém uměleckohistorickém ...
  • Denmark - Czechoslovakia 1947-1957, The Art and Architecture Beyond Functionalism, Surrealism and Bauhaus 

   Ištok, Radoslav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 23. 6. 2014
   ! Diplomová práca je venovaná umeniu a architektúre v Dánsku a Československu v rokoch 1947-1957. Hlavným záujmom bolo sledovať, ako sa medzivojnové hnutia ako funkcionalismus a surrealismus, ako tiež odkaz Bauhausu, ...
  • Eva Kmentová a tělesný otisk v umění šedesátých a sedmdesátých let 

   Hrušková, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 28. 5. 2014
   Práce se zabývá problematikou tělesného otisku v umění šedesátých a sedmdesátých let. Časové vymezení se opírá především o vybranou tvorbu sochařky Evy Kmentové (1928- 1980), v níž je fenomén tělesného otisku zastoupen. ...
  • Fenomén Saatchi 

   Škvárová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Bakalářská práce je věnována Charlesi Saatchimu, představí tak tuto významnou osobnost na poli sběratelství současného umění. Kromě životopisných dat, která jsou o Charlesi Saatchim uvedena, práce mapuje jeho sbírku, ...
  • Fenomén socialistického metra na příkladu Prahy a Moskvy 

   Zhavoronkova, Olga (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 17. 6. 2019
   Daná práce se zabývá modelem socialistického metra jako fenoménem s ideovým programem kulturní výchovy společnosti prostřednictvím umění a to na příkladech pražského a moskevského metra, která postupně vznikla v průběhu ...
  • Fillova poválečná škola monumentální malby na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze 

   Patková, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 16. 9. 2010
   Dílo Emila Filly, dnes již téměř bezvýhradně vysoce ceněné a uznávané, se díky své rozmanitosti, pestrosti a obsáhlosti vzpírá jednoznačnému zařazení. Jestliže se s ním dobová kritika vypořádala nálepkou "zajatec kubismu", ...
  • Frank Stella/Milan Grygar - prostor v obraze a mimo něj 

   Riebová, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 23. 6. 2010
   Komparativní studie "Frank Stella/Milan Grygar- prostor v obraze a mimo něj" se zabývá popisem a interpretací vybraných uměleckých fází v tvorbě Franka Stelly a Milana Grygara. Práce je zaměřena především na analýzu ...
  • Galerie MXM 

   Lahodová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 14. 9. 2017
   The work offers an analysis of the MXM gallery, located in Prague. It was one of the first private galleries to appear after the Velvet Revolution in 1989. In the post-communism atmosphere of the 1990s it experienced a ...
  • Galerie umění a akviziční politika v době normalizace 

   Sloupová, Andrea (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 20. 9. 2016
   Disertační práce Galerie umění a akviziční politika v době normalizace se zabývá problematikou tuzemského institucionálního provozu 70. a 80. let 20. století, konkrétně činností galerií zařazených do tehdejší celostátní, ...
  • Igor Korpaczewski 

   Placáková, Mariana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 9. 2013
   Práce se věnuje reflexi tvorby českého malíře Igora Korpaczewského (1959) se snahou zařadit ji do kontextu českých dějin umění. Igor Korpaczewski působí již přes dvacet let na Akademii výtvarného umění v Praze, kde ovlivnil ...
  • Inštitucionálne prijatie konceptuálneho umenia v Európe 

   Biľová, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 9. 6. 2011
   Titul a meno autora: Bc. Zuzana Biľová Inštitúcia: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická Fakulta Ústav pro dějiny umění Celetná 20, 110 00 Praha 1 Odbor: Navazující magisterské studium Názov práce: Inštitucionálne prijatie ...
  • Italské hnutí Arte Povera, československá Nová citlivost a česko-italské vztahy umělců okruhu kolem Jindřicha Chalupeckého a Jiřího Padrty 

   Horvatovičová, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 12. 2016
   Mgr. Zuzana Horvatovičová Italské hnutí Arte Povera, československá Nová citlivost a česko-italské vztahy umělců okruhu kolem Jindřicha Chalupeckého a Jiřího Padrty ABSTRAKT Hlavním tématem této výzkumné práce bylo srovnání ...
  • Jan Svoboda:dialóg fotografa s priestorovým objektom 

   Chlustiková, Katarína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 9. 2012
   (SK) Práca pojednáva o užitej fotografii Jana Svobodu (1934 - 1990), českého výtvarného fotografa, ktorý vedľa svojej voľnej tvorby dokumetnačne fotografoval umelecké diala výtvarníkom z okruhu svojich priateľov. Na základe ...
  • Jana Skalická: tvorba a její reflexe ve fotografii 

   Davidová, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 20. 6. 2017
   (CZ) Tématem bakalářské práce je tvorba české umělkyně Jany Skalické (1957-2015), která začínala prací s textilem, ale postupně pro své výtvarné vyjádření zvolila nový materiál - igelit. Ten svou vlastní technikou upravovala ...
  • Josef Čapek a Francie 

   Dufková, Mariana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 16. 9. 2010
   Diplomová práce Josef Capek a Francie detailne zpracovává umelcovy dve parížské cesty z pocátku desátých let 20. století a analyzuje, jak zásadní vliv mela Francie a její tehdejší umelecké prostredí na další formování ...
  • Kritická reflexe díla Zdeňka Buriana 

   Nemejovská, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 10. 2. 2011

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV