Now showing items 1-16 of 16

  • Absence otcovské postavy jako faktor psychosociálního vývoje chlapců. 

   Defence status: DEFENDED
   Rada, Pavel (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 11. 9. 2018
  • Depresivní onemocnění v souvislosti s psychosociálními riziky a možnosti léčbydeprese se zaměřením na kognitivně-behaviorální terapii 

   Defence status: DEFENDED
   Břendová, Andrea (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 28. 1. 2009
   Tato bakalářská práce je zaměřena na depresi jako na onemocnění, které zasahuje do každodenního života člověka. Můj základní úkol bylo najít odpovědi na tyto otázky. Jaký je rozdíl mezi "normální reakcí" a depresí? Co je ...
  • Etikoterapie v pojetí Vladimíra Vogeltanze 

   Defence status: DEFENDED
   Laňková, Renata (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 9. 9. 2008
   Ve své práci jsem psala o etikoteapii, protože se zajímám o psychosomatický pohled na nemoc. V první části jsem se zaměřila na historický pohled mezi tělem, duší a zdravím. Zde jsou také kapitoly, ve kterých představuji ...
  • Implementace empowermentu do života lidí s epilepsií 

   Defence status: DEFENDED
   Červenková, Alena (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 14. 9. 2017
  • Komunitní přístup k duševně nemocným jako alternativa k ústavní péči 

   Defence status: DEFENDED
   Strnadová, Dagmar (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 11. 9. 2008
   Péče o duševně nemocné procházela v historii mnoha proměnami. Většina lidí byla přijímána jako součást společnosti. Péči o ně zajišťovala rodina a místní společenství. Jen malá část duševně nemocných byla vyháněna nebo ...
  • Kvalita poskytovaných služeb a péče v Dětském domově ve Vilšanech na Ukrajině v souvislosti s psychickým vývojem jeho klientů 

   Defence status: DEFENDED
   Krejčíková, Eva (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2007)
   Date of defense: 14. 9. 2007
   Dětský internát ve Vilšanech není standardním ústavem sociální péče na Ukrajině. Svou specifičností si zaslouží zvláštní pozornost. Ta se mu v posledních letech dostává především ze strany dobrovolnických skupin o. s. ...
  • Motivace dobrovolníků v YMCA - Živá rodina a Občanské sdružení Bodaj 

   Defence status: DEFENDED
   Čandová, Marie (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 11. 9. 2008
   Cílem této bakalářské práce je prostřednictvím výzkumu zjisti motivaci dobrovolníků z YMCA-Živá rodina a Občanského sdružení Bodaj. V první části práce uvádím základní teoretická témata související s motivací dobrovolníků. ...
  • Názory pracovníků pedagogicko-psychologických poraden na individuální vzdělávání na 2. stupni ZŠ a jejich porovnání s příklady z praxe 

   Defence status: DEFENDED
   Humplová, Monika (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2022)
   Date of defense: 25. 1. 2022
   The bachelor thesis deals with individual education at the second level of primary school in the Czech Republic. The aim of the analysis is to compare the opinions of the staff of pedagogical-psychological counselling ...
  • Posttraumatický rozvoj rodičů v důsledku narození dítěte s mentálním postižením 

   Defence status: DEFENDED
   Kopecký, Petr (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 26. 6. 2019
  • Problematické situace, které přináší pozice školního psychologa 

   Defence status: DEFENDED
   Hanauerová, Zuzana (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 14. 9. 2017
   The bachelor work "Problematic situations connected with position of school psychologist" lies within the field of school psychology and it is focused on position of school psychologist in professional network with another ...
  • Rozvíjení psychické odolnosti učitelů na základní škole 

   Defence status: DEFENDED
   Hanušová, Veronika (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 29. 1. 2019
   The Bachelor's thesis deals with the problem of teachers' difficult and stressful situations and the possible increasing of resistance (resilience) through a programme which is aimed towards it. The aim of the thesis ...
  • Transsexualita - mezilidské vztahy se zaměřením na vztahy partnerské 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Petra (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 28. 1. 2009
   Tato práce se zabývá tématem transsexualita, s ohledem na mezilidské vztahy, zejména vztahy partnerské. Je nám představen pojem transsexualita, jeho definice a historie, ale také se dozvídáme o pojmech souvisejících. Část ...
  • Využití artefiletiky v komunikaci s dítětem s postižením 

   Defence status: DEFENDED
   Hájková, Eva (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 8. 9. 2008
   Záměrem mé práce je prozkoumat, zda se může stát výtvarný projev jako neverbální prostředek mostem pro verbální komunikaci a jak k tomu můžeme využít artefiletiku. Ukázat, co prozrazuje kresba o dítěti a jak skrze ni můžeme ...
  • Využití divadla a terapeutických postupů vycházejících z dramatu v komunitní léčbě závislosti 

   Defence status: DEFENDED
   Torstenová, Michaela Lynnette (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 6. 2013
   Práce se zabývá v prvé části popisem principů fungování terapeutických komunit, přičemž odlišuje komunity s hierarchickou a demokratickou strukturou, dále podrobně rozpracovává fungování hierarchických terapeutických ...
  • Využití karet v psychoterapii 

   Defence status: DEFENDED
   Šlapáková, Daniela (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 28. 1. 2020
   The thesis focuses on the description of the use of possibilities and limits provided by therapeutic cards in psychotherapy. There is a description of therapeutic schools where we can meet with the cards and see how these ...
  • Význam komunitní péče v rehabilitaci lidí se schizofrenií 

   Defence status: DEFENDED
   Ondráková, Jana (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2007)
   Date of defense: 13. 9. 2007
   Psychóza je pojem označující oblast nemocí s podobnými příznaky. Mezi psychózy patří i schizofrenie. Je to závažné duševní onemocnění, které propuká v mladém věku, a tak se může podepsat na dalším průběhu celého života ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV