Now showing items 1-20 of 32

  • Bio Lucerna : historie pražského kina 1909-1945 

   Defence status: DEFENDED
   Chmelíková, Kristina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 9. 2010
   Tato diplomova prace se zabyva historii predniho prazskeho kina Bio Lucerny ve stejnojmennem palaci mezi lety 1909-1945, tedy od zahcijeni jeho provozu aZ po zestatneni po druhe svetove vaice. Zameruje se na provoz tohoto ...
  • Československá produkční historie Amadea 

   Defence status: DEFENDED
   Mandová, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 9. 2012
   Diplomová práce přináší náhled do produkční praxe zakázkové činnosti československé kinematografie na konkrétním příkladu nejúspěšnějšího zakázkového filmu Amadeus. Produkce filmu byla specifická, jelikož do režisérského ...
  • Dramaturgie smrti: český film 1993-2003 prizmatem motivu smrti 

   Defence status: DEFENDED
   Kačerovská, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 18. 9. 2006
   Je-li téma této diplomové práce definováno korelací mezi fenoménem smrti a prvním desetiletím samostatné české kinematografie, není to proto, že by filmy daného období představovaly obzvlášť vhodné východisko k obecným ...
  • FAMU v letech 1989-1993 

   Defence status: DEFENDED
   Žaloudková, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 9. 2015
   Filmová a televizní fakulta je jedna ze tří fakult Akademie múzických umění v Praze (DAMU, FAMU, HAMU). Škola vzdělává své studenty pro profese spojené s filmem, televizí, elektronickými médii a tradičními sdělovacími ...
  • Film a režim. Oficiální a neoficiální reflexe normalizační filmové tvorby 

   Defence status: DEFENDED
   Shehatová, Amira (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 9. 2015
   Ve své bakalářské práci se věnuji reflexi vybraných normalizačních filmů Věry Chytilové a Jiřího Menzela v oficiálním i neoficiálním tisku. Nezabývám se vlastními filmy, ale reakcemi na ně v denících a samizdatových a ...
  • Film očima normalizace: Jan Kliment a Rudé právo 1971-1973 

   Defence status: DEFENDED
   Škopková, Andrea (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   Studie představuje tvorbu Jana Klimenta - novináře, jehož kariéra dosáhla vrcholu během tzv. normalizace - a to v souvislosti se širším společenským, kulturním a politickým kontextem doby. Vzorek jeho článků s filmovou ...
  • Filmový festival Finále Plzeň 

   Defence status: DEFENDED
   Černý, Ondřej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 5. 9. 2019
   Tato práce pojednává o filmovém festivalu Finále Plzeň, který každý rok na jaře prezentuje svým návštěvníkům systematický průřez českou filmovou tvorbou. Festival se soustředí výhradně na nové domácí snímky a seriály, které ...
  • Filmový klub ČVUT 

   Defence status: DEFENDED
   Henzler, Richard (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 9. 2014
   Richard Henzler - Filmový klub ČVUT Abstrakt: Práce popisuje historii Filmového klubu ČVUT zpracovanou na základě metody orální historie, Cílem práce je popsat praktické fungování klubu v letech 1984 až 1990. Primárním ...
  • Firma Baťa ve filmových ateliérech HOST (1939-1940) 

   Defence status: DEFENDED
   Buňata, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 14. 2. 2012
  • Historik umění a film. Kinematografické aktivity Jiřího Kotalíka v letech 1967-1990 

   Defence status: DEFENDED
   Poláková, Ivana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 6. 9. 2022
   Jiří Kotalík (1920-1996) was an important historian, theoretician and critic of fine arts and long-term director of the National Gallery in Prague (1967-1990). Although his primary focus was the fine arts, his personal ...
  • Idea filmové komory. Českomoravské filmové ústředí a kontinuita centralizačních tendencí ve filmovém oboru 30. a 40. let 

   Defence status: DEFENDED
   Czesany Dvořáková, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 27. 6. 2011
   The key theme of this thesis is the development of the film-industry self-regulation during the years immediately preceding the occupation of the Czech Lands by Nazi Germany and the period of the Protectorate of Bohemia ...
  • Jan Roháč z Dubé ve třetí republice 

   Defence status: DEFENDED
   Doležal, Kryštof (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 6. 2015
   ! Jan Roháč z Dubé z roku 1947 je prvním československým celovečerním hraným barevným sním- kem, který vypraví o poslední fázi husitského hnutí. Film měl za třetí republiky potvrdit správnost zestátněné kinematografie a ...
  • Jiřina Štěpničková: česká národní hvězda 1930-1945 

   Defence status: DEFENDED
   Gmiterková, Šárka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 11. 2. 2011
   Tato diplomová práce se zabývá hvězdou Jiřinou Štěpničkovou v období 1930- 1945. Nejde jen o monografii, neboť hlavní cíl představuje popis specifických podmínek českého starsystému prostřednictvím specificky české hvězdy. ...
  • Josef Střecha, kameraman (3.11.1907, 29.3.1985) 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Magdaléna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 9. 2015
   Tato bakalářská práce se věnuje životu a tvorbě kameramana Josefa Střechy. Jedná se o autora s pozoruhodným tvůrčím záběrem, jehož život a dílo zatím filmová historiografie nezkoumala. Střecha tvořil v letech 1929 - 1971 ...
  • Kinematografie a federalizace Československa 

   Defence status: DEFENDED
   Fořt, Ferdinand (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 9. 2015
   Hlavním cílem této bakalářské práce je zmapovat a popsat změny v československé kinematografii vzniklé v souvislosti či následkem federalizace státu, která se uskutečnila s účinností od 1. ledna 1969 prostřednictvím Ústavního ...
  • Kino v psacím stroji. Fenomén fiktivního scénáře v českém prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Felcman, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 3. 2. 2006
   Bibliografický záznam Felcman, J. Kino v psacím stroji. Fenomén fiktivního scénáře v českém prostředí. (Rigorózní práce). Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Katedra filmových studií, 2011, 153 s. Vedoucí ...
  • Literární venkov v protektorátní kinematografii 

   Defence status: DEFENDED
   Svěcená, Dobroslava (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 6. 2013
   (in English): This paper deals with the beginnings of nationally-emancipatory and patriotic expressions, which became part of the Czech rural prose during the nineteenth century and which are reflected as nation-defending ...
  • Nářeční prvky v českém hraném filmu 30. a 40. let 

   Defence status: DEFENDED
   Farkaš, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 9. 2012
   Název práce: Nářeční prvky v českém hraném filmu 30. a 40. let Autor: Petr Farkaš Katedra: Katedra filmových studií Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Ivan Klimeš Abstrakt: Předmětem diplomové práce je úvaha nad možnostmi ...
  • Obraz umělce v českých hraných filmech poúnorových let 

   Defence status: DEFENDED
   Šlingerová, Alena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 9. 2012
   Když došlo roku 1948 v Československu ke komunistickému převratu, získala absolutní moc také komunistická kulturní politika. Provedla v kultuře zásahy organizační, regulativní i esteticko-normativní. Tyto změny znamenaly ...
  • Poválečná "očista" v české kinematografii 1945 - 1946 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 9. 2015
   Práce pojednává o procesu očisty ve filmovém oboru po druhé světové válce, kterou v letech 1945-1946 prováděla disciplinární rada Svazu českých filmových pracovníků. Ještě před ustavením retribučních dekretů vznikly v rámci ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV