• Evaluation of rock masses (pebbles) on planets 

   Boldbaatar, Dayansetsen (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 10. 9. 2019
   This research is science engineering topic based on compositional and volume information to figure out the mass of a rock pebbles on a planetary surface. For this purpose, 3D computing Photogrammetry method and X-ray ...
  • Frekvence změn v normálních a obrácených polaritách geomagnetického pole 

   Olšanská, Irena (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 20. 9. 2016
   Práce sestává z rešeršní a praktické části. Rešeršní část práce si klade za cíl shrnout některé základní poznatky o magnetickém poli Země a umožnit tak lepší porozumnění problematice inverzí jeho polarity. Zahrnuje historii ...
  • Magneticke vlastnosti sferulí ze sedimentu v Tungusce (holocén) a v Severni Americe (holocén/pleistocén) 

   Nábělek, Ladislav (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 12. 6. 2014
   Na počátku 20. století, konkrétně 30. června roku 1908, se odehrála událost, která je popisována jako Tunguzka neboli tunguzská událost. Dodnes není zcela jasné, co se toho dne odehrálo a čím byla celá událost vyvolána. ...
  • Magnetický průzkum v Průhonickém parku 

   Bartášková, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 9. 2013
   Cílem práce bylo seznámit se s měřením magnetického pole země na konkrétním příkladu, v oblasti Průhonického parku, kde geologické struktury jsou zakryty vodní plochou, a není k horninám přímý přístup. Dále bylo navrženo ...
  • Magnetický záznam v konkrecich 

   Smrčinová, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 10. 9. 2019
   Abstact The submitted bachelor thesis is focusing on the analysis of emergence of the concretion samples, which were discovered in recent years on the location of Jurassic Navajo Sandstone in Utah, and simultaneously their ...
  • Modelování impaktu meteoritu 

   Takáč, Marian (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 9. 2014
   V únoru 2013 dopadl za spektakulárního světelného a akustického doprovodu na území Ruské federace meteorit. Drobné úlomky dopadly do osídlených oblastí, kde společně s tlakovou vlnou nadělaly značné škody. Největší část ...
  • Paleomagnetický záznam lávových proudů bazaltu z Nelsonova ostrova v Antarktidě 

   Haislová, Radka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 12. 6. 2014
   Paleomagnetismus je geofyzikální metoda, sloužící k určení dřívější orientace magnetického pole Země na základě měření remanentní magnetizace hornin. V kombinaci s radiometrickým datováním umožňuje paleomagnetismus studovat ...
  • Podklady k sestavení magnetometru z uhlíkových nanotrubiček pro geologické účely 

   Mazanec, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 6. 2014
   Tato práce je prvním krokem v dlouhodobém projektu s cílem sestavení magnetometru z uhlíkových nanotrubiček. Na začátku práce se věnuji úvodu do magnetizmu a jeho základní fyzikální charakteristice. Dále stručně popisuji ...
  • Povaha magnetických anomálií Měsíce, analýza vzorků 

   Kameníková, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 7. 9. 2017
   The magnetic properties of a rocks on Earth are mostly well known. But what is the magnetic properties of a rocks which originate extraterrestrial? Such as on Moon. We are interested in the intensity of paleofield of some ...
  • Thermal relations leading to the formation of gaseous phase within the ice covering lakes and ponds 

   Hrubá, Jolana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 9. 2013
   Jak led na rybnících a jezerech roste, objevuje se v něm často plynná fáze v podobě malých bublin (plynných inkluzí). Jejich výskyt v ledu souvisí s obsahem rozpuštěných plynů ve vodě, ze které led vzniká. Jak se voda ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV