Now showing items 1-20 of 140

  • Afázie u dospělých osob 

   Defence status: DEFENDED
   Dudková, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 6. 2017
   Diplomová práce je zaměřena na speciální pedagogiku - logopedii a shrnuje poznatky o etiologii, klasifikaci a symptomatologii afázie, dále se věnuje různým přístupům k diagnostice a terapii. Práce předkládá vytvořený ...
  • Aktivní slovní zásoba vybraných slovních druhů u dětí předškolního věku 

   Defence status: DEFENDED
   Větrovská Zemánková, Alžběta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   Abstact This thesis relates to logopedic theme. It is focused on the issue of expressive vocabulary in preschool age. The main goal is an analysis of this area in children with specific language impairment and in intact ...
  • Analýza narušené komunikační schopnosti u dětí při zápisu do běžných základních škol 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Přikrylová, Zuzana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 9. 9. 2016
   TITLE: Analysis of impaired communication ability of children during the process of enrollment into regular elementary schools SUMMARY: The submitted rigorous work analyses and evaluates awareness of speech therapists, ...
  • Analýza percepčních a motorických schopností u dětí s dyslalií před nástupem do 1. ročníku ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Pešlová, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 3. 6. 2015
   Diplomová práce se zabývá analýzou percepčních a motorických dětí s dyslalií před nástupem do 1. ročníku ZŠ. Cílem diplomové práce je zjistit úroveň percepčních a motorických schopností předškolních dětí s dyslalií a dětí ...
  • Analýza sluchové percepce dětí předškolního věku 

   Defence status: DEFENDED
   Baxová, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 6. 2017
   Diplomová práce má speciálně pedagogické téma. Zabývá se sluchovou percepcí dětí v předškolním věku. Cílem práce je zjistit úroveň sluchové percepce dětí předškolního věku z běžné třídy mateřské školy. Pozornost je věnována ...
  • Analýza současných názorů na mutismus v odborné české i cizojazyčné literatuře 

   Defence status: DEFENDED
   Páleníková, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 28. 5. 2015
   Diplomová práce je z oblasti speciální pedagogiky a zabývá se mutismem z pohledu odborné české i cizojazyčné literatury. Práce je teoretického charakteru a je rozdělena na tři části. V první kapitole je popisován mutismus, ...
  • Asistent pedagoga ve třídě s dětmi s narušenou komunikační schopností 

   Defence status: DEFENDED
   Plzáková, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 20. 1. 2021
  • Asistent pedagoga ve třídě s žáky s narušenou komunikační schopností 

   Defence status: DEFENDED
   Hloucalová, Bára (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 18. 5. 2021
  • Diagnostické a terapeutické postupy v intervenci u osob s afázií 

   Defence status: DEFENDED
   Maturová, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 25. 5. 2021
   Předložená diplomová práce se zabývá tématem diagnostických a terapeutických postupů v logopedické intervenci u osob s afázií. Práce je rozdělena do čtyř kapitol, přičemž první tři kapitoly jsou orientované teoreticky a ...
  • Diagnostické markery specificky narušeného vývoje řeči z pohledu logopeda 

   Defence status: DEFENDED
   Veselá, Šárka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 26. 5. 2016
   Diplomová práce se zabývá problematikou specificky narušeného vývoje řeči. Teoretická část představuje související terminologii, klasifikaci, etiologii, symptomatologii a problematiku diagnostiky. Výzkumná část analyzuje ...
  • Diagnostika fonematického povědomí u dětí předškolního věku 

   Defence status: DEFENDED
   Kreuzigerová, Simona (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 25. 5. 2021
   Diplomová práce je zpracována na speciálně pedagogické téma. Tématem práce je Diagnostika fonematického povědomí u dětí předškolního věku, přičemž předmětem diplomové práce je posouzení úrovně fonematického povědomí, ...
  • Diagnostika narušené komunikační schopnosti u osob s Parkinsonovou nemocí 

   Defence status: DEFENDED
   Růžičková, Hana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 14. 9. 2012
   TITLE: Diagnosis of communication disability for people with Parkinson s disease AUTHOR: Hana R i ková Mgr. DEPARTMENT: Special education department SUPERVISOR: Ji ina Klenková, Doc. PaedDr., PhD. ABSTRACT: The doctoral ...
  • Diagnostika rané gramotnosti u dětí v předškolním věku 

   Defence status: DEFENDED
   Seydlová, Marie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 25. 5. 2021
   Diplomová práce je speciálně pedagogického zaměření, zabývá se logopedickou problematikou. V teoretické části se práce věnuje intaktnímu řečovému vývoji a jazykovým schopnostem dětí, a dále rané gramotnosti a narušení ...
  • Diagnostika sluchové paměti u předškolních dětí 

   Defence status: DEFENDED
   Stejskalová, Adéla (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 14. 9. 2020
   This master thesis is dedicated to the importance of diagnostics of auditory memory in preschool children in means of determining school readiness. The theoretical part of this thesis contains an elaborate description of ...
  • Dítě s narušenou komunikační schopností v mateřské škole 

   Defence status: DEFENDED
   Povolná, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 16. 9. 2013
   NÁZEV: Dítě s narušenou komunikační schopností v mateřské škole AUTOR: Kateřina Povolná KATEDRA: Speciální pedagogiky VEDOUCÍ PRÁCE: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. ABSTRAKT Cílem mé práce je ukázat význam logopedické ...
  • Dítě s narušenou komunikační schopností v mateřské škole 

   Defence status: DEFENDED
   Němečková, Andrea (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 22. 1. 2014
   Název: Dítě s narušenou komunikační schopností v mateřské škole Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou narušené komunikační schopnosti u dětí v předškolním věku. Cílem práce je na podkladu teoretických ...
  • Dítě s vývojovou dysfázií integrované v běžné základní škole 

   Defence status: DEFENDED
   Šklubalová, Andrea (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 13. 9. 2018
   The diploma thesis deals the children with developmental language disorder, which are included in the regular type of school, and analysis of advantages and disadvantages resulting from this integration. The thesis includes ...
  • Dítě s vývojovou dysfázií v inkluzivní škole 

   Defence status: DEFENDED
   Horynová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 19. 9. 2014
   Tématem této bakalářské práce je inkluzivní vzdělávání dítěte s vývojovou dysfázií. Práce je členěna na čtyři kapitoly, z nichž první tři jsou teoretické, čtvrtá kapitola praktická. První kapitola pojednává o vývoji ...
  • Efektivní logopedické poradenství při terapii vývojové dysfázie a jeho využití napříč obory 

   Defence status: DEFENDED
   Veverková, Eva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2022)
   Date of defense: 8. 9. 2022
   The master thesis deals with alternative and augmentative communication for adults with combined disabilities. It defines the theoretical foundations of disability, more specifically combined disability. It also describes ...
  • Faktory ovlivňující úspěšnost logopedické intervence u osob s balbuties 

   Defence status: DEFENDED
   Scheinostová, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 2. 6. 2021
   This bachelor thesis deals with the speech therapy of stuttering and its success rate from the perspective of adult stutterers. The thesis consists of a theoretical part and an empirical part. The theoretical part focuses ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV