• Afázie u dospělých osob 

   Defence status: DEFENDED
   Dudková, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 6. 2017
   Diplomová práce je zaměřena na speciální pedagogiku - logopedii a shrnuje poznatky o etiologii, klasifikaci a symptomatologii afázie, dále se věnuje různým přístupům k diagnostice a terapii. Práce předkládá vytvořený ...
  • Aktivní slovní zásoba vybraných slovních druhů u dětí předškolního věku 

   Defence status: DEFENDED
   Větrovská Zemánková, Alžběta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   Abstact This thesis relates to logopedic theme. It is focused on the issue of expressive vocabulary in preschool age. The main goal is an analysis of this area in children with specific language impairment and in intact ...
  • Analýza narušené komunikační schopnosti u dětí při zápisu do běžných základních škol 

   Defence status: FAILED
   Přikrylová, Zuzana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 9. 9. 2016
   NÁZEV: Analýza narušené komunikační schopnosti u dětí při zápisu do běžných základních škol ABSTRAKT: Rigorózní práce analyzuje a vyhodnocuje povědomí pracovníků (logopedů, pedagogů na běžných základních školách a pracovníků ...
  • Analýza percepčních a motorických schopností u dětí s dyslalií před nástupem do 1. ročníku ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Pešlová, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 3. 6. 2015
   Diplomová práce se zabývá analýzou percepčních a motorických dětí s dyslalií před nástupem do 1. ročníku ZŠ. Cílem diplomové práce je zjistit úroveň percepčních a motorických schopností předškolních dětí s dyslalií a dětí ...
  • Analýza sluchové percepce dětí předškolního věku 

   Defence status: DEFENDED
   Baxová, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 6. 2017
   Diplomová práce má speciálně pedagogické téma. Zabývá se sluchovou percepcí dětí v předškolním věku. Cílem práce je zjistit úroveň sluchové percepce dětí předškolního věku z běžné třídy mateřské školy. Pozornost je věnována ...
  • Analýza současných názorů na mutismus v odborné české i cizojazyčné literatuře 

   Defence status: DEFENDED
   Páleníková, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 28. 5. 2015
   Diplomová práce je z oblasti speciální pedagogiky a zabývá se mutismem z pohledu odborné české i cizojazyčné literatury. Práce je teoretického charakteru a je rozdělena na tři části. V první kapitole je popisován mutismus, ...
  • Diagnostické markery specificky narušeného vývoje řeči z pohledu logopeda 

   Defence status: DEFENDED
   Veselá, Šárka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 26. 5. 2016
   Diplomová práce se zabývá problematikou specificky narušeného vývoje řeči. Teoretická část představuje související terminologii, klasifikaci, etiologii, symptomatologii a problematiku diagnostiky. Výzkumná část analyzuje ...
  • Diagnostika narušené komunikační schopnosti u osob s Parkinsonovou nemocí 

   Defence status: DEFENDED
   Růžičková, Hana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 14. 9. 2012
   NÁZEV: Diagnostika naru ené komunika ní schopnosti u osob s Parkinsonovou nemocí AUTOR: Hana R i ková Mgr. KATEDRA (ÚSTAV) Katedra speciální pedagogiky Pedf UK Praha KOLITEL: doc. PaedDr. Ji ina Klenková, PhD. ABSTRAKT: ...
  • Dítě s narušenou komunikační schopností v mateřské škole 

   Defence status: DEFENDED
   Němečková, Andrea (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 22. 1. 2014
   Název: Dítě s narušenou komunikační schopností v mateřské škole Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou narušené komunikační schopnosti u dětí v předškolním věku. Cílem práce je na podkladu teoretických ...
  • Dítě s narušenou komunikační schopností v mateřské škole 

   Defence status: DEFENDED
   Povolná, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 16. 9. 2013
   NÁZEV: Dítě s narušenou komunikační schopností v mateřské škole AUTOR: Kateřina Povolná KATEDRA: Speciální pedagogiky VEDOUCÍ PRÁCE: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. ABSTRAKT Cílem mé práce je ukázat význam logopedické ...
  • Dítě s vývojovou dysfázií integrované v běžné základní škole 

   Defence status: DEFENDED
   Šklubalová, Andrea (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 13. 9. 2018
   The diploma thesis deals the children with developmental language disorder, which are included in the regular type of school, and analysis of advantages and disadvantages resulting from this integration. The thesis includes ...
  • Dítě s vývojovou dysfázií v inkluzivní škole 

   Defence status: DEFENDED
   Horynová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 19. 9. 2014
   Tématem této bakalářské práce je inkluzivní vzdělávání dítěte s vývojovou dysfázií. Práce je členěna na čtyři kapitoly, z nichž první tři jsou teoretické, čtvrtá kapitola praktická. První kapitola pojednává o vývoji ...
  • Funkce vychovatele v rozvoji neřečových oblastí u dětí s narušenou komunikační schopností 

   Defence status: DEFENDED
   Havlíková, Věra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 27. 5. 2019
   Diplomová práce je zaměřena na funkci vychovatele v rozvoji neřečových oblastí u dětí s narušenou komunikační schopností. Práce má dvě stěžejní části. Teoretická část je rozdělená do čtyř kapitol, které postupně seznamují ...
  • Hodnocení designu terapie neurogenních poruch komunikace v oblasti klinické logopedie 

   Defence status: DEFENDED
   Fridrichová, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 6. 2017
   Diplomová práce s názvem Hodnocení designu terapie neurogenních poruch komunikace v oblasti klinické logopedie si klade za cíl zjistit, jaký vliv má logopedická reedukace na zlepšení komunikační schopnosti u osob se získanou ...
  • Hodnocení slovní zásoby dětí před zahájením školní docházky 

   Defence status: DEFENDED
   Durdilová, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 14. 2. 2014
   NÁZEV: Hodnocení slovní zásoby dětí před zahájením školní docházky AUTOR: Lucie Durdilová KATEDRA: Katedra Speciální pedagogiky ŠKOLITEL: Doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. ABSTRAKT: Předkládaná práce se zaměřuje na ...
  • Hodnocení slovní zásoby u předškolních dětí 

   Defence status: DEFENDED
   Brožová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 17. 9. 2019
   The diploma thesis Lexicon Evaluation of Preschool Children is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part of this work on speech therapy describes within four chapters the Czech vocabulary, ...
  • Inkluze dětí s narušenou komunikační schopností do volnočasových aktivit 

   Defence status: DEFENDED
   Zoulová, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 29. 5. 2015
  • Inkluze žáků s narušenou komunikační schopností v běžném vzdělávacím proudu 

   Defence status: DEFENDED
   Tykalová, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 10. 9. 2019
   The topic of this Bachelor's thesis is the inclusion of pupils with impaired communication skills in mainstream education and is from the field of special education. The thesis is divided into a theoretical and a practical ...
  • Integrace žáků s narušenou komunikační schopností do základních škol v Libereckém kraji 

   Defence status: DEFENDED
   Cihlářová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 27. 5. 2015
  • Koktavost - návrh komplexního diagnostického a terapeutického programu pro dospělé s koktavostí s důrazem na desenzibilizaci, recidivu a následnou péči 

   Defence status: DEFENDED
   Dezort, Jan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 20. 9. 2019
   Disertační práce má za cíl vypracovat návrh komplexního diagnosticko-terapeutického programu pro dospělého klienta s koktavostí. Je rozdělena na dvě části, teoretickou a empirickou. Teoretická část má čtyři kapitoly a byla ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV