• Characterization of probability distributions 

   Defence status: DEFENDED
   Schenk, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 27. 6. 2006
  • Charakterizace pravděpodobnostních rozdělení 

   Defence status: DEFENDED
   Pacáková, Andrea (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 27. 6. 2008
   Naxev pracc: Charakterizace pravdepodohnoslnich rozdekni Autor: Andrea Pacdkovd Katedra:K(//f dm pravdepodobnosti a matematicke statist iky Vedouci bakalafskc praee: Prof. Lev Kk'banov, DrSc. e-mail vcdouciho prace: ...
  • Generalized stable distributions and their applications 

   Defence status: DEFENDED
   Slámová, Lenka (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 27. 2. 2015
   Title: Generalized stable distributions and their applications Author: Mgr. Lenka Slámová, MSc. Department: Department of probability and mathematical statistics Supervisor: Prof. Lev Klebanov, DrSc. Abstract: This thesis ...
  • Lineární formy a charakterizace pravděpodobnostních rozdělení 

   Defence status: DEFENDED
   Božoňová, Denisa (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 23. 6. 2014
   V tyhle práci se budeme zabývat charakterizací striktně ν-normálního a striktně ν-stabilního rozdělení. Na začátek si uvedeme několik základních pojmů, které budeme následně v této práci používat. Jako například intenzivní ...
  • Multidimensional statistics and applications to study genes 

   Defence status: DEFENDED
   Bubelíny, Peter (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 25. 6. 2014
   Title: Multidimensional statistics and applications to study genes Author: Mgr. Peter Bubelíny Department: Department of probability and mathematical statistics Supervisor: prof. Lev Klebanov, DrSc., KPMS MFF UK Abstract: ...
  • Normality test of the gene expression data 

   Defence status: DEFENDED
   Shokirov, Bobosharif (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 29. 9. 2015
   This thesis deals with a test of normality of gene expressions data. Based on characterization theorems of the normal distribution, the test of normality is replaced by a test of spherical uniformity. Due to strong ...
  • Risk Process with Random Income 

   Defence status: DEFENDED
   Ringlerová, Anna (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 24. 9. 2007
   This diploma thesis deals with risk processes. It describes a classical risk process and mentions the ruin probability. A convolution formula and the Beekman convolution formula for calculating the ruin probability are ...
  • Rozdělení s tjažki chvosty a finanční aplikace 

   Defence status: DEFENDED
   Korbel, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
   V této práci popíšeme rozdělení s těžkými chvosty a ukážeme nutné a postačující podmínky pro jejich existenci. Zabýváme se náhodným součinem náhodných veličin a jejich konvergencí k Paretovu rozdělení a uvádíme grafy ...
  • Stabilní rozdělení a finanční aplikace 

   Defence status: DEFENDED
   Omelchenko, Vadym (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 13. 9. 2007
   Nazev pracc: Stabihn rozdeleni a iinancnf aplikacc Autor: Vadyni Oinclchcnko pravdipodobnosti a mateuiaticke statistiky Vedoucf diplomove praee: Prof. Lev Klebanov, DrSc. e-mail vedonci'ho: Lev.Klebanov@raff.cuni.cz Abstrakt: ...
  • Stabilní rozdělení a finanční aplikace 

   Defence status: DEFENDED
   Kučera, Libor (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 20. 9. 2007
  • Stable distributions and their applications 

   Defence status: DEFENDED
   Volchenkova, Irina (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 9. 2016
   Cílem této práce je ukázat, že použití rozdělení s těžkými chvosty ve financích je teoreticky neodůvodněné a může způsobit značné nedorozumění a omyly v interpretaci modelu. Hlavním důvodem toho je nesprávná interpretace ...
  • Stochastické modely se součty náhodných počtů náhodných veličin 

   Defence status: DEFENDED
   Vališ, Pavel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 26. 9. 2006
   Diplomová práce se zabývá stochastickými modely, ve kterých se objevují součty s náhodným počtem náhodných veličin. Ukazuje příklady takových modelů včetně využití v ekonomice. popisuje stabilní a v-stabilní rozdělení s ...
  • Zobecněný stabilní model ve financích 

   Defence status: DEFENDED
   Chovanec, Róbert (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 17. 9. 2007
   In this contribution, a basic theoretical approach to stable laws is described. There are mentioned some definitions of the stable distributions, properties and behavior of stable distributed random variables. Next, ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV