• Additive combinatorics and number theory 

   Defence status: DEFENDED
   Hančl, Jaroslav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 29. 9. 2020
   We present several results for growth functions of ideals of different com- binatorial structures. An ideal is a set downward closed under a containment relation, like the relation of subpartition for partitions, or the ...
  • Additive combinatorics and number theory 

   Defence status: RECOGNIZED
   Hančl, Jaroslav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 11. 11. 2020
   Tato práce obsahuje výsledky ohledně růstu počítacích funkcí ideálů různých kombinatorických struktur. Ideál je množina prvků uzavřená na relaci obsa- hování, například množina všech rozkladů je uzavřená na podrozklady, ...
  • Enumerace kompozic čísel se zakázanými vzory 

   Defence status: DEFENDED
   Dodova, Borjana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 5. 2013
   Enumeration of pattern avoiding compositions of numbers Abstract The aim of this work was to find some new results for 3-regular compositions, i.e., for those compositions which avoid the set of patterns {121, 212, 11}. ...
  • Freimanova věta v aditivní kombinatorice 

   Defence status: DEFENDED
   Hančl, Jaroslav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 6. 2009
   V předložené shrnující práci studujeme takzvaný inverzní problém aditivní teorie čísel. Snažíme se tedy charakterizovat množiny A přirozených čísel, víme-li nějaké informace o jejich násobcích 2A = A + A. Zpočátku se budeme ...
  • Obecná enumerace číselných rozkladů 

   Defence status: DEFENDED
   Hančl, Jaroslav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 26. 5. 2011
   Název práce: Obecná enumerace číselných rozklad· Autor: Jaroslav Hančl Katedra: Katedra aplikované matematiky Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. Martin Klazar, Dr., KAM MFF UK Abstrakt: Předložená diplomová práce se zabývá ...
  • Rothova věta o aritmetických posloupnostech 

   Defence status: DEFENDED
   Krkavec, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 6. 2011
   Název práce: Rothova věta o aritmetických posloupnostech Autor: Michal Krkavec Katedra: Katedra aplikované matematiky Vedoucí bakalářské práce: doc. RNDr. Martin Klazar, Dr., Katedra aplikované matematiky Abstrakt: V ...
  • Wilf-Type Classifications, Extremal and Enumerative Theory of Ordered Structures 

   Defence status: DEFENDED
   Jelínek, Vít (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 17. 12. 2008

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV