• Diskurzivní analýza "Mamet speaku": promítání moci do jazyka a jeho limity 

   Skřivanová, Martina (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 12. 2. 2015
   Práce analyzuje hry Oleanna (1992) a Glengarry Glen Ross (1983) současného amerického dramatika Davida Mameta. Zabývá se použitým diskurzem a otázkou mocenských vztahů postav, které zkoumá ze sociolingvistického hlediska. ...
  • Hračka jako sociokulturní fenomén televizní reklamy (mediální konstrukce produktu) 

   Kyselá, Daniela (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 14. 2. 2014
   The master thesis focuses on the topic of the media construction "toy as a product" in the television commercials. The main reasons for choosing this topic is mapping of means of media construction of a toy in television ...
  • Konstrukce reality v mediální a politické komunikaci 

   Macháček, Roman (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 23. 9. 2016
   V předkládané diplomové práci se budeme věnovat pojetí vlivu masových médií a internetu na lidskou společnost, a to vzhledem k vývoji médií od první poloviny dvacátého století až po současnou dobu. Cílem práce je prostřednictvím ...
  • Konstrukce reality v mediální a politické komunikaci 

   Macháček, Roman (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 29. 1. 2016
   Diplomová práce se zabývá problematikou komunikace v masových médií z hlediska konstruování mediální reality a z hlediska vztahu mezi médii, politikou a veřejností. Práce je věnována konstruktivistickému přístupu v mediální ...
  • Marketingová komunikace v performativním umění 

   Hájková, Eliška (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 14. 2. 2014
   The diploma thesis focuses on marketing communications in performing arts. In particular, it concentrates on poster advertising of the Divadlo na Vinohradech. Marketing in art is specific because it must adapt to the ...
  • Móda - prostriedok prezentácie rešpektu a uznania 

   Hrubalová, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2013)
   Date of defense: 7. 2. 2013
   Diplomová práca Móda - prostriedok prezentácie re pektu a uznania pojednáva o móde - odeve ako o prostredníkovi pri prezentovaní re pektu a vydobýjaní uznania v zamestnaní mojich respondentov. Sna í sa ukáza , aký význam ...
  • Mystifikace a intertextualita ve hrách Divadla Járy Cimrmana 

   Černá, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
   Date of defense: 2. 2. 2018
   1 Abstract In my diploma thesis I deal with the concept of the Jára Cimrman Theater. Using description and explanation, I examine the influence of mystification, fictional worlds, intertextuality, and special effects of ...
  • Mystifikace a intertextualita ve hrách Divadla Járy Cimrmana 

   Černá, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 23. 9. 2016
   V této diplomové práci se budu věnovat hrám Divadla Járy Cimrmana. Pomocí deskripce a explanace budu zkoumat vliv mystifikace, intertextuality a komiky na úspěšnost tohoto pražského divadla. Nápomocné mi k tomu budou záznamy ...
  • Narace a rétorika v krimi filmech 

   Majtánová, Martina (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2017)
   Date of defense: 2. 2. 2017
   Práce Narace a rétorika v krimi filmech je koncipována jako formálně analytická případová studie, ve které jsou zkoumaným objektem právnické filmy, jejich žánrová specifika a jejich narativní odlišnosti vůči detektivním ...
  • Obchodní centrum, utopie naší doby. Rozbor designu a uspořádání prostoru obchodního centra 

   Růžičková, Klára (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 12. 2. 2015
   Ve své diplomové práci se zabývám změnou vztahu člověka ke světu, k objektům, kterými se obklopuje, důvody neustálé spotřeby, reklamou a motivací k nakupování v prostoru obchodního centra. Vycházím z myšlenek Jeana ...
  • Podoby klaunství: smích jako intertextualita a transgrese 

   Benešová, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2017)
   Date of defense: 16. 6. 2017
   Předkládaná diplomová práce se zabývá fenoménem klaunství. Tento jev lze nahlížet z různých pozic, a pojednávat o něm různými způsoby. Daná perspektiva vždy závisí na teoretických východiscích a metodologických nástrojích. ...
  • Postmodernismus a marketing. Komunitní marketing 

   Josková, Markéta (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 19. 9. 2014
   Tato diplomová práce je zaměřena na vymezení termínu postmoderní marketing, jako oblasti v marketingové literatuře, jehož cílem je inovativní adaptace marketingových strategií na specifické proměny společnosti a chování ...
  • Product placement v českém filmu 

   Šťastná, Hana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2013)
   Date of defense: 25. 9. 2013
   Diplomová práce se zabývá product placementem neboli umístěním produktu v české kinematografické tvorbě jako specifickým způsobem prezentace značkového produktu. Z pohledu spotřebitelské estetiky, sémiotiky filmu a sémiotiky ...
  • Role symbolu v mediální komunikaci 

   Pečenková, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 14. 2. 2014
   My thesis is devoted to the topic of symbols in media messages. I choose this topic mainly because I work in media communication, specifically in the field of public relations, and that is why I wanted to focus on the area ...
  • Semiologická analýza loga spoločnosti Starbucks 

   Gundová, Karolína (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 24. 9. 2015
   Diplomová práca sa zameriava na semiologickú analýzu loga značky. Logá ako súčasť firemnej identity nás neustále obklopujú. Naša spoločnosť je presýtená logami, a preto musí byť logo vytvorené tak, aby bolo dobre zapamätateľné, ...
  • Semiologická analýza loga spoločnosti Starbucks 

   Gundová, Karolína (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 16. 2. 2016
   Diplomová práca sa zameriava na semiologickú analýzu loga značky. Logá ako súčasť firemnej identity nás neustále obklopujú. Sú vizuálnou identitou spoločnosti. Naša spoločnosť je presýtená logami, a preto musí byť logo ...
  • Semiologická analýza loga spoločnosti Starbucks 

   Gundová, Karolína (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 23. 9. 2016
   Diplomová práca sa zameriava na semiologickú analýzu loga značky. Logo je vizuálnou identitou spoločnosti. Vizuálna identita je súčasťou firemnej identity. Logo je spojením grafického umenia a marketingových stratégii. ...
  • Sémiotika a ideologie v politickém marketingu: Analýza vybraných volebních kampaní 

   Macháček, Roman (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 24. 9. 2015
   V diplomové práci se budu věnovat verbálním a vizuálním projevům vybraných volebních kampaní. Především kampaní Baracka Obamy a Andreje Babiše, zvolených na základě výrazných podobností, ale i konkurenčních kampaní Karla ...
  • Sémiotika divadelního prostoru 

   Krátká, Denisa (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 19. 9. 2014
   Práce se zabývá divadlem jako specifickou estetickou formou spojující vizuální a akustický přenos informací v rámci zvláštního komunikačního modelu. Teorií divadla, které je samostatným a soběstačným uměleckým útvarem ...
  • Sémiotika místa prodeje a merchandising produktu 

   Plecitá, Michaela (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2013)
   Date of defense: 25. 9. 2013
   Diplomová práce Sémiotika místa prodeje a merchandising produktu se zaměřuje na studování prostoru jako sémiotického fenoménu. Prostor zde bude analyzován z hlediska klíčových pojmů, jako je orientace a identifikace. Práce ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV