Now showing items 1-20 of 77

  • 1000 věcí, co mě serou: jazyková analýza blogu 

   Defence status: DEFENDED
   Jiroušková, Dominika (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 17. 6. 2014
   Bakalářská práce "1000 věcí, co mě serou: jazyková analýza blogu" se zabývá tématem jazykových prostředků užívaných v rámci výše uvedeného blogu. Zmíněný blog tvoří tři autoři a jeho koncept je jednoduchý - v pravidelných ...
  • Aktuální trendy v marketingové komunikaci hudebníků na českém rapovém trhu 

   Defence status: DEFENDED
   Slovák, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 14. 6. 2019
   Propojení hudebního světa a světa businessu je aktuální téma současné doby. Hudební průmysl se netýká pouze mainstreamových interpretů a kapel, ale také alternativních scén. Marketing v tomto prostředí hraje velkou roli. ...
  • Analýza diskurzu vybraných českých food blogů 

   Defence status: DEFENDED
   Blahnová, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 22. 9. 2020
   Diplomová práce se zabývá charakteristikou diskurzu vybraných českých food blogů. Food blogy, které jsou zde považovány za součást mediálních obsahů, vykazují na jednu stranu společné rysy s ostatními kulinářskými diskurzy, ...
  • Analýza komunikace a argumentace Petra Nečase v období 2010-2013 

   Defence status: DEFENDED
   Lucký, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 24. 6. 2015
   Práce se věnuje analýze vystupování bývalého premiéra České republiky Petra Nečase, důraz je kladen na sledování a rozbor z pohledu pragmatické lingvistiky a argumentace. Při analýze je zohledňován také dobový kontext ...
  • Analýza komunikace neziskové organizace Člověk v tísni na Facebooku 

   Defence status: DEFENDED
   Sedláčková, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 14. 6. 2019
   příspěvky neziskové organizace Člověk v tísni z několika hledisek a následně určit ráz komunikace, který je pro organizaci typický, co se týká její komunikace digitální. Práce se skládá ze tří částí. V teoretické části ...
  • Analýza marketingové komunikace Dvorak Sec Contemporary Gallery 

   Defence status: DEFENDED
   Hamaďáková, Johana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 20. 6. 2017
   Cílem této práce je analyzovat komunikační a marketingovou strategii DSC Gallery zaměřením na její komunikační aktivity. První část je věnována teorii a popisu dílčích prvků oblasti marketingu kultury. Druhá část práce se ...
  • Analýza marketingové komunikace u psích krmiv na případové studii PURINA Pro Plan 2018/2019 

   Defence status: DEFENDED
   Kaiserová, Daniela (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 24. 6. 2020
  • Analýza marketingového mixu českého trhu s léčivy pro psy s důrazem na distribuci a propagaci 

   Defence status: DEFENDED
   Chňoupková, Adriana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2021)
   Date of defense: 16. 9. 2021
  • Analýza prezentace motivu slumu a života v něm v českých médiích v letech 2010-2017 

   Defence status: DEFENDED
   Kučerová, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 21. 9. 2020
   Diplomová práce se zabývá mediální prezentací světových slumů v českém prostředí v průběhu let 2010-2017. V současné době žije ve slumech podle posledních odhadů více než jedna miliarda lidí. Dá se předpokládat, že počet ...
  • Analýza reklamní komunikace soukromých vysokých škol v roce 2013 

   Defence status: DEFENDED
   Holanová, Šárka (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
   Bakalářská práce se věnuje reklamní komunikaci soukromých vysokých škol v Praze v roce 2013. Teoretická část práce nejprve mapuje tržní prostředí oblasti vysokoškolského vzdělávání v České republice, v němž soukromé vysoké ...
  • Dezinformace a jejich šíření v českém mediálním prostoru během volby prezidenta ČR 2018 

   Defence status: DEFENDED
   Husák, Matěj (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 29. 6. 2020
   This diploma thesis deals with the spread of manipulative, propagandistic and fake news in the Internet online environment. The spread of disinformation also occurred during the Czech presidential election, which took place ...
  • Divadelní instituce jako značky a jejich ekvita 

   Defence status: DEFENDED
   Tulka, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 14. 6. 2018
   The objective of this theses is to help find a way of building and measuring brand equity in a specific environment of theatre institutions. Chosen objectives are achieved by confronting the theoretical bases of building ...
  • Etiketa v prostředí sociálních sítí 

   Defence status: DEFENDED
   Stehlíková, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 24. 6. 2014
   Práce řeší téma etikety v prostředí sociálních sítí, které představují oblast síťových médií. První část práce definuje téma etikety v historickém kontextu a specifikuje další přidružené pojmy, jako je slušnost a zdvořilost. ...
  • Frazémy v reklame 

   Defence status: DEFENDED
   Helcmanovská, Veronika (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2021)
   Date of defense: 21. 9. 2021
   The diploma thesis deals with the text-forming and pragmatic potential of phraseological units in advertising. The aim is to document the phraseological apparatus within the Czech and Slovak advertising space from 2017 to ...
  • In-Store marketingové aktivity Bageterie Boulevard v letech 2014 a 2015 s důrazem na jazykovou složku komunikace 

   Defence status: DEFENDED
   Machová, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 16. 6. 2015
   Tato bakalářská práce se zabývá in-store marketingovými aktivitami českého řetězce rychlého občerstvení Bageterie Boulevard. V jejich rámci klade důraz na jazykové hledisko. Prostor je věnován deskriptivní analýze in-store ...
  • Internetové diskuze o českém jazyce 

   Defence status: DEFENDED
   Hráchová, Kamila (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 21. 1. 2015
   Bakalářská práce Internetové diskuze o českém jazyce se zabývá analýzou vybraných internetových fór, jejichž předmětem je reflexe českého jazyka v internetové komunikaci. Jazyk v prostředí internetu vykazuje svoje specifika ...
  • Jak proměnila pandemie Covid-19 komunikaci vysokých škol v České republice? 

   Defence status: DEFENDED
   Cerhová, Anna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2022)
   Date of defense: 15. 6. 2022
   The bachelor thesis aims to analyse the development of communication of public universities in the Czech Republic over the years. The thesis focuses on the period before the Covid-19 pandemic, during the pandemic and then ...
  • Jazyk zpravodajství na internetu vs. jazyk publicistiky v tištěných médiích: pragmalingvistická analýza 

   Defence status: DEFENDED
   Machová, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 29. 1. 2013
   Diploma thesis "Language of the Internet News versus Journalistic Language in the print media: Pragmalinguistic Analysis", deals with the phenomenon of convergence of the Internet news language and language of the journalistic ...
  • Jazyková analýza blogu Módní peklo 

   Defence status: DEFENDED
   Majerová, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 20. 6. 2014
   Bakalářská práce s názvem "Jazyková analýza blogu Módní peklo" se věnuje představení populárního českého blogu Módní peklo, který kriticky reflektuje nedostatky Čechů v oblasti odívání. Úvodní oddíl textu obsahuje vymezení ...
  • Jazykový humor jako nástroj marketingové komunikace společnosti T-Mobile v České republice v letech 2012-2014 

   Defence status: DEFENDED
   Žížala, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 16. 6. 2015
   Tato bakalářská práce se věnuje tématu využití situačního a především jazykového humoru v marketingové komunikaci, konkrétně u společnosti T-Mobile v letech 2012-2013. Reklamní kampaň společnosti T-Mobile dosáhla velkého ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV