• 1000 věcí, co mě serou: jazyková analýza blogu 

   Jiroušková, Dominika (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 17. 6. 2014
   Bakalářská práce "1000 věcí, co mě serou: jazyková analýza blogu" se zabývá tématem jazykových prostředků užívaných v rámci výše uvedeného blogu. Zmíněný blog tvoří tři autoři a jeho koncept je jednoduchý - v pravidelných ...
  • Aktuální trendy v marketingové komunikaci hudebníků na českém rapovém trhu 

   Slovák, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 14. 6. 2019
   Propojení hudebního světa a světa businessu je aktuální téma současné doby. Hudební průmysl se netýká pouze mainstreamových interpretů a kapel, ale také alternativních scén. Marketing v tomto prostředí hraje velkou roli. ...
  • Analýza komunikace a argumentace Petra Nečase v období 2010-2013 

   Lucký, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 24. 6. 2015
   Práce se věnuje analýze vystupování bývalého premiéra České republiky Petra Nečase, důraz je kladen na sledování a rozbor z pohledu pragmatické lingvistiky a argumentace. Při analýze je zohledňován také dobový kontext ...
  • Analýza komunikace neziskové organizace Člověk v tísni na Facebooku 

   Sedláčková, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 14. 6. 2019
   příspěvky neziskové organizace Člověk v tísni z několika hledisek a následně určit ráz komunikace, který je pro organizaci typický, co se týká její komunikace digitální. Práce se skládá ze tří částí. V teoretické části ...
  • Analýza marketingové komunikace Dvorak Sec Contemporary Gallery 

   Hamaďáková, Johana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 20. 6. 2017
   Cílem této práce je analyzovat komunikační a marketingovou strategii DSC Gallery zaměřením na její komunikační aktivity. První část je věnována teorii a popisu dílčích prvků oblasti marketingu kultury. Druhá část práce se ...
  • Analýza marketingové komunikace u psích krmiv na případové studii PURINA Pro Plan 2018/2019 

   Kaiserová, Daniela (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 24. 6. 2020
  • Analýza reklamní komunikace soukromých vysokých škol v roce 2013 

   Holanová, Šárka (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
   Bakalářská práce se věnuje reklamní komunikaci soukromých vysokých škol v Praze v roce 2013. Teoretická část práce nejprve mapuje tržní prostředí oblasti vysokoškolského vzdělávání v České republice, v němž soukromé vysoké ...
  • Dezinformace a jejich šíření v českém mediálním prostoru během volby prezidenta ČR 2018 

   Husák, Matěj (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 29. 6. 2020
   This diploma thesis deals with the spread of manipulative, propagandistic and fake news in the Internet online environment. The spread of disinformation also occurred during the Czech presidential election, which took place ...
  • Divadelní instituce jako značky a jejich ekvita 

   Tulka, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 14. 6. 2018
   The objective of this theses is to help find a way of building and measuring brand equity in a specific environment of theatre institutions. Chosen objectives are achieved by confronting the theoretical bases of building ...
  • Etiketa v prostředí sociálních sítí 

   Stehlíková, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 24. 6. 2014
   Práce řeší téma etikety v prostředí sociálních sítí, které představují oblast síťových médií. První část práce definuje téma etikety v historickém kontextu a specifikuje další přidružené pojmy, jako je slušnost a zdvořilost. ...
  • In-Store marketingové aktivity Bageterie Boulevard v letech 2014 a 2015 s důrazem na jazykovou složku komunikace 

   Machová, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 16. 6. 2015
   Tato bakalářská práce se zabývá in-store marketingovými aktivitami českého řetězce rychlého občerstvení Bageterie Boulevard. V jejich rámci klade důraz na jazykové hledisko. Prostor je věnován deskriptivní analýze in-store ...
  • Internetové diskuze o českém jazyce 

   Hráchová, Kamila (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 21. 1. 2015
   Bakalářská práce Internetové diskuze o českém jazyce se zabývá analýzou vybraných internetových fór, jejichž předmětem je reflexe českého jazyka v internetové komunikaci. Jazyk v prostředí internetu vykazuje svoje specifika ...
  • Jazyk zpravodajství na internetu vs. jazyk publicistiky v tištěných médiích: pragmalingvistická analýza 

   Machová, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 29. 1. 2013
   Diploma thesis "Language of the Internet News versus Journalistic Language in the print media: Pragmalinguistic Analysis", deals with the phenomenon of convergence of the Internet news language and language of the journalistic ...
  • Jazyková analýza blogu Módní peklo 

   Majerová, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 20. 6. 2014
   Bakalářská práce s názvem "Jazyková analýza blogu Módní peklo" se věnuje představení populárního českého blogu Módní peklo, který kriticky reflektuje nedostatky Čechů v oblasti odívání. Úvodní oddíl textu obsahuje vymezení ...
  • Jazykový humor jako nástroj marketingové komunikace společnosti T-Mobile v České republice v letech 2012-2014 

   Žížala, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 16. 6. 2015
   Tato bakalářská práce se věnuje tématu využití situačního a především jazykového humoru v marketingové komunikaci, konkrétně u společnosti T-Mobile v letech 2012-2013. Reklamní kampaň společnosti T-Mobile dosáhla velkého ...
  • Jazykový styl české televizní reklamy nového milénia na příkladu mediální kampaně T-Mobile 

   Steklá, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 16. 6. 2015
   Jazykový styl české reklamy nového milénia na příkladu mediální kampaně T-Mobile Tato bakalářská práce se zabývá současným jazykovým stylem české reklamy na příkladu komunikace značky/ reklamní kampaně T-Mobile. Práce je ...
  • Kefírer jako marketingový fenomén 

   Sudíková, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 20. 6. 2017
   Cílem práce s názvem Kefírer jako marketingový fenomén je zanalyzovat rozsáhlou problematiku této netradiční značky, která svým názvem i grafickým ztvárněním odkazuje k nacistickému vůdci Adolfu Hitlerovi. Kvůli využití ...
  • Komparace marketingové komunikace televizních show Česko Slovensko má talent a Talentmania 

   Šnýdr, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 16. 6. 2015
   Bakalářská práce Komparace marketingové komunikace televizních show Česko Slovensko má talent a Talentmania si klade za cíl v teoretické části nejprve popsat změny, které ovlivňují současnou situaci na lokálním i zahraničních ...
  • Komparace online marketingové komunikace SPD a TOP 09 na Facebooku z hlediska persvazivních prostředků 

   Švarc, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 12. 6. 2019
   Tato práce se zabývá persvazivními prostředky online marketingové komunikace na Facebooku českých politických stran TOP 09 a Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD). Náplní práce je analýza vybraných příspěvků ...
  • Komparace sexistických reklam: webové stránky vs. další formy marketingové komunikace 

   Nápravníková Kořanová, Johana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 23. 1. 2019
   Diplomová práce porovnává užití sexistických komunikačních prostředků v reklamách a na webových stránkách firem Free Rádio, ÚAMK, Pila Pasák a Rodinný pivovar Bernard. Teoretické zázemí práce je tvořeno rešerší literatury ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV