• Biochemie ve středoškolském vzdělávání 

   Defence status: DEFENDED
   Roštejnská, Milada (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 11. 9. 2008
   Shrnutí Závěrem lze konstatovat, že všechny stanovené cíle disertační práce byly splněny. Z analýzy výukových materiálů vyplynulo, že v současné době není na trhu vhodný ucelený výukový program určený pro podporu výuky ...
  • Chemické a biologické aspekty chutí a jejich zařazení do výuky chemie 

   Defence status: DEFENDED
   Křivská, Štěpánka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 8. 6. 2009
  • Chemické a biologické aspekty vůní a jejich zařazení do výuky chemie 

   Defence status: DEFENDED
   Jičínská, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 8. 6. 2009
  • Chemické experimenty ve středoškolské výuce 

   Defence status: DEFENDED
   Vozka, Jiří (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 1. 6. 2010
   Diplomová práce obsahuje čtyři témata zahrnující vybrané oblasti organické chemie a biochemie zpracované do formy demonstračních experimentů a laboratorních prací. Jedná se o témata Proteiny, Světlo a oheň, Kuriozity a ...
  • Chemické vzdělávání v České republice a ve Španělsku 

   Defence status: DEFENDED
   Čierná, Jitka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 2. 6. 2008
  • Chemické vzdělávání ve Skotsku - výuka chemie na středních školách a vzdělávání učitelů chemie 

   Defence status: DEFENDED
   Laburdová, Jiřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 1. 6. 2015
   Česká republika (ČR) a Skotsko se umisťují na srovnatelných pozicích v mezinárodních srovnávacích testech. Vzdělávací systémy těchto zemí jsou ale velmi rozdílné. Tato práce se zaměřuje se na tři hlavní oblasti: 1) skotské ...
  • Chemie potravin a výživa ve středoškolské výuce chemie 

   Defence status: DEFENDED
   Třeštíková, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 25. 9. 2017
   Disertační práce se zabývá tématem chemie potravin a výživy ve středoškolské výuce chemie. Teoretická část této práce shrnuje význam a hodnocení učebnic, dále se zabývá moderními přístupy ve výuce chemie se zaměřením na ...
  • Farmacie ve středoškolském učivu chemie 

   Defence status: DEFENDED
   Petřeková, Veronika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 9. 2011
   Diplomová práce se zabývá zařazením tématu Léčiva a Farmacie do středoškolského učiva. Práce je rozdělena do čtyř částí. První se zabývá obsahem učiva léčiva v kurikulárních dokumentech. Ve druhé části se věnuji srovnání ...
  • Integrace biologických poznatků do výuky chemie 

   Defence status: DEFENDED
   Šíba, Michal (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 8. 6. 2009
  • Integrovaná přírodovědná výuka a historie přírodních věd v chemickém vzdělávání 

   Defence status: DEFENDED
   Šíba, Michal (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 25. 4. 2013
   Disertační práce Integrovaná přírodovědná výuka a historie přírodních věd v chemickém vzdělávání je zaměřena na problematiku integrace přírodovědných předmětů prostřednictvím historie přírodních věd. Práce obsahuje rešeršní ...
  • Léčiva ve středoškolské výuce 

   Defence status: DEFENDED
   Friedelová, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 9. 2010
   Název: Léčiva ve středoškolské výuce Autor: Zuzana Friedelová Katedra: Katedra učitelství a didaktiky chemie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze Vedoucí: doc. RNDr. Helena Klímová, CSc. Diplomová práce se ...
  • Organická chemie v experimentech 

   Defence status: DEFENDED
   Krištůfková, Radka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 9. 2013
   Diplomová práce se zabývá zpracováním v dnešní době bouřlivě se rozvíjejícího kulinářského směru - molekulární gastronomií a využitím těchto poznatků při výuce chemie na základních i středních školách formou pokusů. Všechny ...
  • Organické reakce v lidském organismu 

   Defence status: DEFENDED
   Friedelová, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 16. 6. 2008
  • Organokovové sloučeniny ve výuce chemie 

   Defence status: DEFENDED
   Houser, František (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 25. 4. 2017
   Práce se věnuje problematice organokovových sloučenin ve výuce chemie na českých středních školách. V rámci práce je analyzováno jaký prostor ve výuce dávají tomuto tématu rámcové a školní vzdělávací programy. Dále jsou v ...
  • Pracovní listy - přírodní látky 

   Defence status: DEFENDED
   Jedličková, Alena (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 14. 5. 2009
  • Přijímací zkoušky z chemie - analýza a tvorba úloh 

   Defence status: DEFENDED
   Štefanová, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 4. 6. 2007
  • Přijímací zkoušky z chemie - analýza a tvorba úloh 

   Defence status: DEFENDED
   Jedličková, Alena (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 4. 6. 2007
  • Soubor úloh k tématu lipidy 

   Defence status: DEFENDED
   Maříková, Šárka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 2. 6. 2008
  • Soubor úloh k tématu SACHARIDY 

   Defence status: DEFENDED
   Hrodková, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 2. 6. 2008
  • Srovnávací analýza chemického vzdělávání v ČR a ve Skotsku 

   Defence status: DEFENDED
   Laburdová, Jiřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 20. 6. 2012
   Klíčová slova: Skotsko, Česká republika, vzdělávací systém, chemické vzdělávání, výuka chemie, národní kvalifikace, Standard Grade, Intermediate, Higher, Advanced Higher Abstrakt: Vzdělávací systém v České republice (ČR) ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV