• Accuracy and fluency in the speech of the advanced learner of English 

   Defence status: DEFENDED
   Gráf, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 29. 9. 2015
   Disertační práce analyzuje přesnost a plynulost mluveného projevu pokročilých mluvčích angličtiny, studentů anglistiky. Data čerpá ze žákovského korpusu sestávajícího z padesáti patnáctiminutových rozhovorů s těmito studenty ...
  • Clipping from the word-formation, word-class, stylistic/register, semantic and translational perspectives 

   Defence status: DEFENDED
   Skala, Richard (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 20. 9. 2006
   Pnlce zkouma slovotvorny proces mechanickeho kraceni v anglietine ze synchronni perspektivy. Mechanicke kraceni je proces, pi'i nemz vznika nova lexikalni jednotka ztratou fonologickeho materiaJu zakladu. Ae je tento proces ...
  • A comparative study of the Czech lexeme "aby" and its English translations in parallel Czech-English texts 

   Defence status: DEFENDED
   Vašková, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   Táto diplomová práca sa zaoberá funkciami a anglickými prekladovými proťajškami českého lexému aby. Ide o pomerne frekventované slovo v českom jazyku, v slovníkoch popisovné ako podraďujúca spojka účelová, účinková, obsahová ...
  • Comparing English and Czech idioms from an onomasiological perspective 

   Defence status: DEFENDED
   Koucká, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 1. 2. 2017
   Diplomová práce se zabývá tématem vzteku v anglických a českých frazémech. Teoretická část popisuje základní relevantní koncepty a terminologii frazeologie: definice frazeologie a frazeologických jednotek, teoretickou ...
  • A comparison of political hedging in British and Australian political discourse 

   Defence status: DEFENDED
   Nevrkla, Lukáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 9. 2016
   Práce zkoumá pragmatické aspekty jazyka politického diskurzu na konkrétním příkladu parlamentních interpelací. Práce analyzuje a srovnává fenomén hedging (atenuace) v kontextu dalších komunikačních strategií politického ...
  • A comparison of progressive forms in English and Albanian 

   Defence status: DEFENDED
   Borshi, Orkida (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 23. 5. 2007
   Nazev teto prace Srovnanf prubehovych tvaru v angliCtine a albanstine napovida, ze jde 0 studii srovnavaci. Byla rozdelena do dvou vetsich celku, do casti teoreticke a vYzkumne. Cilem teoretickeho useku bylo provest pfehled ...
  • Complex words of the type 'absobloominlutely' 

   Defence status: DEFENDED
   Vojtěch, Albert (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 31. 1. 2019
   iv Abstract The MA thesis examines the word-formation potential of expletive insertion with simple and complex words in English. It represents a linguistic phenomenon that is commonly used by native speakers, shows a certain ...
  • Contrastive analysis of a text-type: English and Czech restaurant menus. 

   Defence status: DEFENDED
   Hryzbylová, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 7. 2. 2012
   Tato bakalářská práce se zabývá kontrastivní analýzou anglických a českých jídelních lístků. Jídelní lístek je specifický typ textu, jenž si zasluhuje podrobné prozkoumání. V teoretické části práce jsou nastíněny různé ...
  • A contrastive study of hyperbole in Czech and English. A corpus-based study 

   Defence status: DEFENDED
   Macháčková, Anežka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   Cílem diplomové práce je srovnat užívání hyperboly či zveličování v běžném hovorovém jazyce v češtině a angličtině. Činí tak skrze porovnávání dvou vzorků čítajících 100 českých a 100 anglických příkladů hyperbol, které ...
  • A contrastive study of the Czech translation equivalents of the pragmatic markers now and well in electronic parallel texts 

   Defence status: DEFENDED
   Houra, Aleš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 27. 5. 2014
   Tato práce se zabývá kontrastivní analýzou anglických pragmatických částic now a well. Vzorek je založen na 200+12 dokladech v psané próze (dialogy), které byly excerpovány z elektronického paralelního korpusu InterCorp. ...
  • Contrastive study of the translation equivalents of the Czech particles "tedy" and "tak" in the InterCorp English texts 

   Defence status: DEFENDED
   Horálek, Štěpán (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 5. 2013
   Tato práce se zabývá zkoumáním anglických ekvivalentů českých modifikačních a navazovacích částic tedy a tak, které jednak kvůli své víceznačnosti a jednak kvůli své specifičnosti pro český jazyk mohou činit problémy z ...
  • A corpus-based analysis of a synonym set: suppose - assume - presume 

   Defence status: DEFENDED
   Teuchnerová, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Práce se zabývá studiem synonym a jejich možnými způsoby rozlišení na základě dat z korpusového materiálu. Teoretická část nejprve definuje termín sémantický vztah a význam slova a poté již přechází k synonymii. Je zde ...
  • Czenglish: a basic outline of an EFL variety 

   Defence status: DEFENDED
   Králová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 26. 5. 2010
   Protoze je anglictina po celem svete stale vlivnejsim jazykem, vyuziva se ji casta nejen pro komunikaci s rodilymi mluvcimi tohoto jazyka, ale i pro komunikaci mezi jinymi narody. Napfiklad v Evrope se v teto funkci pouziva ...
  • English back-formation in the 20th and the early 21st century 

   Defence status: RECOGNIZED
   Stašková, Naděžda (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 28. 11. 2011
   (Naděžda Stašková) The subject of the present study is a description and analysis of English back- formation in the 20th and the beginning of the 21st century. The work mainly focuses on the last part of the given period ...
  • English back-formation in the 20th and the early 21st century 

   Defence status: DEFENDED
   Stašková, Naděžda (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 10. 6. 2011
   (Naděžda Stašková) The subject of the present study is a description and analysis of English back- formation in the 20th and the beginning of the 21st century. The work mainly focuses on the last part of the given period ...
  • English synonyms from the syntagmatic perspective in intrasentential context 

   Defence status: DEFENDED
   Šefčík, Dominik (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 9. 2016
   Nedávne štúdie ukázali, že významové vzťahy, štandardne považované za paradigmatické, sa prejavujú aj na syntagmatickej rovine. Táto diplomová práca skúma synonymá, ktoré sa vyskytujú spoločne v rámci jednej vety. Primárnym ...
  • The epistemic use of "I (don't) think" and its translational equivalents in Czech and Swedish 

   Defence status: DEFENDED
   Vaculčiaková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 21. 5. 2008
   Our conversations invariably involve exchange of ideas, attitudes. Nevertheless, each one of us possesses an emotional and social sense referred to as 'face', which we expect everyone else to recognize. Whenever we share ...
  • Formal Expression of Definiteness in Albanian: A Description Based on Comparison with English 

   Defence status: DEFENDED
   Backus Borshi, Orkida (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 18. 3. 2016
   Práce popisuje způsoby vyjadřování kategorie určenosti v albánštině. Vzhledem k tomu, že kategorie určenost nebyla dosud v tomto jazyce zevrubně popsána, používá práce jako východiska popis této kategorie v angličtině, kde ...
  • Lexical coselections in non-native speaker English text 

   Defence status: DEFENDED
   Felcmanová, Andrea (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 5. 2012
   The research reported in this thesis explores the degree of authenticity of the formulaic language used by NNSs and the extent to which a learner's L1 interferes in the production of different types of multi-word units, ...
  • Lexical coselections in non-native speaker English text 

   Defence status: RECOGNIZED
   Felcmanová, Andrea (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   The research reported in this thesis explores the degree of authenticity of the formulaic language used by NNSs and the extent to which a learner's L1 interferes in the production of different types of multi-word units, ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV