• Antonyma "krásný - ošklivý" ve frazeologii ruštiny a češtiny. 

   Vallová, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 21. 6. 2016
   Bakalářská práce je zaměřena na frazeologismy ruského a českého jazyka, které významově obsahují antonyma krásný - ošklivý (či jejich obdoby). Zkoumány jsou frazémy, především přirovnání, které popisují vnější vzhled člověka ...
  • Chudožestvennyje jazykovyje sredstva v perevode 

   Bogatova, Polina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   This work in the field of the translation theory, extending to the translation practice, focuses on exploring literary terms and techniques, that participate in the construction and poeticisation of the literary text. Very ...
  • Eufemismy v současné ruštině 

   Egortchenko, Daria (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 29. 1. 2013
   This thesis describes the issue of the use of euphemisms in contemporary Russian language. It is aims to determine thematic areas in which euphemisms are used in contemporary Russian and compare it with conclusions of ...
  • Galicizmy v ruskom jazyku 

   Pelikán, Simona (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 15. 9. 2016
   PELIKÁN, Simona, Bc.: Galicizmy v ruskom jazyku [Diplomová práca]. Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta; Ústav východoevropských studií. Školiteľ: Mgr. Jana KITZLEROVÁ, Ph.D. Stupeň odbornej kvalifikácie: Magister. ...
  • Humoristické prózy Arkadije Averčenka 

   Tománková, Marie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 14. 9. 2010
   Následující práce představuje analýzu originálů dvou vybraných humoristických povídek A. T. Averčenka - Kámen na krku a Zločin herečky Maryskinové - a následnou kritiku překladu k těmto povídkám. Cílem je porovnat dva ...
  • Jazyk reklamy 

   Krchňáková, Leontina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 16. 6. 2015
   Práce je věnována problematice jazyka ruské reklamy, který zkoumá jako svébytný systém. Klade si za cíl analyzovat reklamní text z hlediska jeho informační a formální struktury. Zaměřuje se na specifické umělecké prostředky, ...
  • Nepřeložené ze Sorokina 

   Biarozkina, Karina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 21. 6. 2016
   Předmětem bakalářské práce je tvorba ruského autora Vladimíra Sorokina. Práce je zaměřená na překlad a s ním spojenou problematiku, přičemž je rozdělená do dvou ucelených částí. První z nich je věnovaná problematice překladu ...
  • Pes v českém a ruském jazykovém obrazu světa 

   Jíchová, Darina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 16. 6. 2015
   I. Abstrakt a klíčová slova Bakalářská práce se zabývá ukotvení vybraného slova pes v jazykovém obrazu češtiny a ruštiny. Vychází z dosavadních teorií antropocentrismu, zejména pak z kognitivního přístupu k jazyku. První ...
  • Stylisticky snížené lexikum současné ruské prózy a problematika jeho překladu do češtiny. 

   Vysoký, Josef (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 22. 5. 2018
   Tématem předkládané diplomové práce je otázka překladu stylisticky snížené slovní zásoby (zejm. vulgarismů) z ruštiny do českého jazyka. Podkladem jsou příklady excerpované ze současné ruské prózy, souboru povídek V. ...
  • Transkripcia francúzskych toponým do ruštiny 

   Tomová, Simona (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 17. 6. 2014
   TOMOVÁ, Simona: Transkripcia francúzskych toponým do ruštiny [Bakalárska práca]. Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta; Ústav východoevropských studií. Školiteľ: Mgr. Jana KITZLEROVÁ, Ph.D. Stupeň odbornej ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV