Now showing items 1-20 of 32

  • Chodíme kolem nich, ale žijeme s nimi? 

   Defence status: DEFENDED
   Kolebabová, Zuzana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   Bakalářská práce se zabývá konkrétním městem - Zdicemi, které zkoumá z hlediska historického, geologického a výtvarného. Zachycuje vývoj a současnou podobu objektů ve veřejném prostoru Zdic, vybraných na základě ztráty ...
  • Cíle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání v praxi výtvarné výchovy 

   Defence status: DEFENDED
   Kolebabová, Zuzana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 13. 9. 2016
   Diplomová práce se zabývá možnostmi naplňování cílů Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání v praxi výtvarné výchovy v podobě návrhu učebních osnov pro sedmý ročník druhého stupně. Práce odráží osobní přístup ...
  • Domov novýma očima 

   Defence status: DEFENDED
   Zawadská, Kamila (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 3. 9. 2015
  • Dvouobor jako příležitost být originální 

   Defence status: DEFENDED
   Doležalová, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 25. 5. 2016
   Diplomová práce se zaměřuje na originální pojetí integrace výtvarné výchovy s anglickým jazykem. V teoretické části se práce zabývá především problematikou tvořivosti a originality ve výuce výtvarné výchovy, možnostmi ...
  • Galerijní a muzejní edukace na prvním stupni ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Lišmanová, Aneta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 16. 5. 2016
   In thesis I focus on the current position of art gallery and museum education, which is influenced by science disciplines pedagogy and museology. In the theoretical part, on the basis of specialized literature, I define ...
  • Galerijní a muzejní edukace žáků se specifickými vzdělávacími potřebami 

   Defence status: DEFENDED
   Bulková, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Práce se zabývá hledáním pozice galerijní/muzejní edukace ve výtvarném vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami. První část je věnována teoretickým východiskům tématu, objasňuje základní termíny (vizuální ...
  • Galerijní edukace v regionální galerii 

   Defence status: DEFENDED
   Juríková, Kristýna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 18. 5. 2021
   Bakalářská práce se zabývá problematikou galerijní edukace a její důležitostí ve vzdělávacím procesu. Zkoumá, které principy či zásady dodržovat při realizaci, aby vzdělávání v galerii bylo přínosné a rozvíjející. Tyto ...
  • Hodnocení v hodinách výtvarné výchovy 

   Defence status: DEFENDED
   Vandasová, Františka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 4. 6. 2020
  • Inkluze a výuka výtvarné výchovy 

   Defence status: DEFENDED
   Stejskalová, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 4. 6. 2020
   The diploma thesis aims at the present situation of inclusion or common school system education in the environment of primary school, specifically in Art lessons. The theoretical part defines fundamental terms and describes ...
  • Jak je nám dnes v Plzni? 

   Defence status: DEFENDED
   Hecová, Zuzana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 23. 5. 2017
  • Jakpak je dnes u nás doma? 

   Defence status: DEFENDED
   Plíhalová, Monika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 25. 5. 2015
  • Jakpak je dnes u nás doma? 

   Defence status: DEFENDED
   Hofmanová, Helena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 1. 2017
  • Na druhém konci světa. Japonské dřevořezy, jejich kořeny a odlišnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Vondrušková, Eliška (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   KLÍČOVÁ SLOVA Japonsko, vizuální kultura, dřevořez, deskotisk, Ukiyo-e ANOTACE Studentka během svého studijního pobytu v Japonsku bude sbírat a analyzovat prvky vizuální komunikace a kultury zaměřené na japonský dřevořez ...
  • Porovnání výtvarného projevu sluchově postižených dětí a dětí bez postižení 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Divišová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2023)
   Date of defense: 18. 5. 2023
  • Poznáváme barvy a jejich odstíny s Marií Montessori 

   Defence status: DEFENDED
   Třísková, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2023)
   Date of defense: 16. 5. 2023
  • Předškolní výtvarná výchova dětí se zrakovým postižením 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Příhodová, Karolína (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2023)
   Date of defense: 18. 5. 2023
  • Reálné uplatnění vzdělávacích obsahů výtvarné výchovy u dětí s IVP 

   Defence status: DEFENDED
   Zrucká, Vendula (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 10. 9. 2021
   Cílem této diplomové práce je zabývat se mírou reálného uplatnění výukových cílů výtvarné výchovy. Jako výzkumná metoda byla použita případová studie čtyř žáků druhého stupně základní školy s individuálním vzdělávacím ...
  • Role motivace ve výtvarné činnosti v předškolním vzdělávání 

   Defence status: DEFENDED
   Samková, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 3. 9. 2015
  • Role učitele výtvarné výchovy zaměřená na prezentaci školní výtvarné tvorby 

   Defence status: DEFENDED
   Milerová, Helena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 6. 2013
   Řešeným tématem diplomové práce je Role učitele výtvarné výchovy zaměřená na prezentaci školní výtvarné tvorby. Učitel výtvarné výchovy je dávám do souvislosti s kurátorem výstavy, s kurátorskou činností. Kurátor výstavy ...
  • Řeč těla, řeč díla 

   Defence status: DEFENDED
   Jírová, Josefína (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 3. 9. 2015
   Diplomová práce se zabývá tématem řeči těla ve výtvarném umění a pojetím řeči těla coby synergie niterného prožitku a vlastní zkušenosti tělesné formy. Poznatky pro teoretickou část jsem získala z odborné literatury oboru ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV