• Assessment centra a jejich prediktivní validita 

   Defence status: DEFENDED
   Kulišová, Alice (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 29. 1. 2013
   Tato diplomová práce je věnována metodě assessment center a jejich prediktivní validitě. Teoretická část je zaměřena na historii a vývoj assessment center, jejich přípravu, průběh, účastníky, popis nejčastěji používaných ...
  • Engagement v organizačním kontextu 

   Defence status: DEFENDED
   Sedloň, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 20. 5. 2014
   1 Abstrakt: Tato práce se soustředí na identifikaci prediktorů a podmínek angažovanosti zaměstnanců v organizačním kontextu. Teoretická část této práce se zaměřuje na různé přístupy ke zjišťování a měření angažovanosti ...
  • Kariérní volby žen a mužů 

   Defence status: DEFENDED
   Kříž, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 9. 2018
   Bakalářská práce se věnuje faktorům, které ovlivňují rozdílné kariérní volby mužů a žen, jenž mají za následek nerovnoměrné zastoupení pohlaví v některých oborech lidské činnosti. Práce si klade za cíl vytvořit přehled ...
  • Kariérové poradenství na základních školách 

   Defence status: DEFENDED
   Šindelářová, Karolína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 4. 9. 2017
   This diploma thesis deals with an issue of a choice of career and career consultancy at primary schools. In the introduction of a theoretical part the definition of career counselling connected with education system is ...
  • Kariérové poradenství v organizačním kontextu 

   Defence status: DEFENDED
   Řádková, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 15. 9. 2014
   Tato bakalářská práce se zabývá tématem kariérového poradenství v rámci organizací. V teoretické části se práce věnuje tématu kariéry, jejímu historickému vývoji a aktuálním kariérovým koncepcím. Dále se zaobírá kariérovým ...
  • Kvalita pracovního života v souvislosti s personálními činnostmi 

   Defence status: DEFENDED
   Honsová, Pavlína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Tato práce se zabývá kvalitou pracovního života v souvislosti s personálními činnostmi. V teoretické části jsou nejprve vymezeny některé koncepce kvality pracovního života a související pojmy. Dále jsou uvedena různá pojetí ...
  • Kvalita pracovního života z pohledu zaměstnanců 

   Defence status: DEFENDED
   Štěpánková, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 23. 6. 2014
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou kvality pracovního života, a to konkrétně z pohledu zaměstnanců, tedy subjektivní perspektivou. Teoretická část práce mapuje historický vývoj kvality pracovního života a začleňuje ...
  • Obtíže při rozhodování v oblasti profesní volby 

   Defence status: DEFENDED
   Brožek, Pavel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 9. 2016
   Diplomová práce v teoretické části představuje čtyři základní oblasti, které jsou důležité pro bližší seznámení s problematikou obtíží při profesní volbě. Tyto zároveň vytváří úvod pro empirickou část práce. V první kapitole ...
  • Outplacement - možnosti, specifika, limity 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Marie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Záměrem této diplomové práce je popsat proces outplacementu a jeho vlivu na propouštěné zaměstnance. První kapitoly jsou věnované propouštění zaměstnanců, jeho důsledkům a společenské zodpovědnosti firem. Další část této ...
  • Pracovní design 

   Defence status: DEFENDED
   Tetour, Vlastimil (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 19. 6. 2017
  • Problematika aplikace kvality pracovního života v organizacích 

   Defence status: DEFENDED
   Jursíková, Linda (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 19. 6. 2017
   The thesis focuses on factors, that impact on the application of quality of work life concept in organizations. The theoretical part contains specification of the term "quality of work life", and some of its conceptions ...
  • Problematika kariérního plateau ve velké organizaci 

   Defence status: DEFENDED
   Hradcová, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   Diplomová práce řeší problematiku kariérního plateau ve velké organizaci. V teoretické části jsou vymezeny pojmy kariéra, její fáze a typy, možnosti a kritéria rozvoje kariéry, kariérní plateau, jeho druhy, příčiny, důsledky ...
  • Psychologické a sociálne atribúty služieb podporovaného zamestnávania zo strany zamestnávateľov a zamestnancov firiem, kde je poskytované 

   Defence status: DEFENDED
   Štyráková, Katarína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 9. 2016
   Podporované zamestnávanie je jedným z hlavných nástrojov aktívnej politiky zamestnanosti pre ľudí so znevýhodnením, či postihnutím. Zameriava sa na pomoc ľuďom, ktorí si obtiažne hľadajú prácu sami, asistuje pri hľadaní a ...
  • Rozvoj kariéry z organizačního hlediska 

   Defence status: DEFENDED
   Miková, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 9. 2016
   Bakalářská práce se věnuje problematice rozvoje kariéry v organizačním kontextu. Cílem práce bylo především objasnit pojetí rozvoje kariéry z hlediska organizací a popsat změny mezi tradičním vymezení kariéry a jejím vnímání ...
  • Rozvoj kariéry z pohledu zaměstnanců 

   Defence status: DEFENDED
   Beranová, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 4. 9. 2013
   1 Abstrakt Bakalářská práce se ve své teoretické části zaměřuje na vymezení kariéry od tradičního pojetí do současnosti a na problematiku kariérního rozvoje. Pozornost je věnována vývojovému hledisku kariéry i teoriím ...
  • Situačný leadership 

   Defence status: DEFENDED
   Süttö, Marián (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 20. 6. 2016
   Táto práca sa zameriava na tému leadershipu, špecificky na situačný leadership autorov Herseyho a Blancharda. Práca je prevažne literárne prehľadovou štúdiou tejto oblasti a jej cieľom je ponúknuť čitateľovi prehľad v ...
  • Systém hodnocení zaměstnanců ve vybrané finanční instituci 

   Defence status: DEFENDED
   Houserová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Tato diplomová práce pojednává o hodnocení pracovníků ve vybrané organizaci. Teoretická část se věnuje pojmům z oblasti hodnocení pracovníků. Vyjasněny jsou pojmy řízení pracovního výkonu, hodnocení pracovního výkonu a ...
  • Vybrané aspekty rozvoja zamestnancov v medzinárodnej organizácií 

   Defence status: DEFENDED
   Durňaková, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   V tejto diplomovej práci je pozornosť venovaná vybraným aspektom rozvoja zamestnancov v medzinárodnej organizácií pôsobiacej v oblasti hutníckeho priemyslu, ktorá má pobočku na Slovensku. V teoretickej časti sú vysvetlené ...
  • Významné faktory kvality pracovního života z hlediska managementu v neziskovém sektoru 

   Defence status: DEFENDED
   Jenšovská, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Diplomová práce se zabývá problematikou kvality pracovního života (quality of work life, QWL), konkrétně významnými faktory QWL z pohledu managementu v nestátních neziskových organizacích. Vnímání kvality pracovního života ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV