• Abundance of and threats to the snow leopard in various regions of its occurrence 

   Defence status: DEFENDED
   Valentová, Kamila (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 13. 6. 2016
   Sněžný leopard (Panthera uncia) patří mezi ohrožené druhy se stále klesajícími počty přežívajících jedinců. Tato práce se snaží poukázat na hlavní faktory ohrožující jeho přežití s ohledem na jednotlivé země jeho výskytu: ...
  • Determinants of orchid species diversity 

   Defence status: DEFENDED
   Štípková, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 25. 6. 2021
   Přírodní prostředí se v posledních desetiletích významně změnilo, především kvůli intenzivní činnosti člověka. Existují důkazy pro to, že teď nejspíš čelíme šestému velkému vymírání druhů a vhodné areály druhů se zmenšují. ...
  • Dynamika výskytu orchidejí ve vybraném modelovém území v horských polohách 

   Defence status: DEFENDED
   Černocká, Veronika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 30. 5. 2018
   All species of orchids are sensitive plants and records of their distribution are rare. Their rarity is related to their complex biology and their sensitivity to changes in the environment. It is necessary to pay attention ...
  • Dynamika výskytu orchidejí ve vybraném modelovém území v jižních Čechách 

   Defence status: DEFENDED
   Kosánová, Kristina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   Orchids are an endangered group of plants, protected both in the Czech Republic and in the whole world. Questions of their protection are therefore lively discussed, but not all factors, affecting their presence, are known ...
  • Dynamika výskytu orchidejí ve vybraném modelovém území v nížinných polohách 

   Defence status: DEFENDED
   Štěpán, Jakub (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 13. 6. 2017
   Předmětem práce jsou vstavačovité rostliny rostoucí na území 9 faunistických čtverců s ohniskem v oblasti nymburského Polabí. Práce charakterizuje vybrané nížinné území a jeho biotopy, kde se orchideje vyskytují, včetně ...
  • Ecology of orchids and other potential pharmaceutical plants in Nepal 

   Defence status: DEFENDED
   Rokaya Timsina, Binu (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 25. 6. 2021
   (Czech) V této práci jsem se zaměřila hlavně na orchideje a také provedla výzkum různých jiných rostlin v Nepálu s potencionálním farmaceutickým využitím. Shromáždila jsem terénní i sekundární data a jedním z mých prvních ...
  • Implication of snow leopard distribution, population dynamics and landscape genetics, and prey preference for its conservation in Nepal 

   Defence status: DEFENDED
   Shrestha, Bikram (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 2. 6. 2021
   This thesis deals with an endangered large mammal species - snow leopard, its distribution, population dynamics, landscape genetics and connectivity, trophic ecology and human-snow leopard conflicts in the Nepalese Himalaya ...
  • Měření efektivity predátorů prostřednictvím klecových exkluzních pokusů 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Fischerová, Laura (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 1. 6. 2018
   1 Abstrakt Klecové exkluzní pokusy se v ekologických a zemědělských studiích používají pro zkoumání vztahů mezi rostlinami a hmyzem (Kidd & Jervis 2005). Využívají se ke zjištění hustoty hmyzu na rostlině, přičemž je ...
  • Prostorové korelace v populační dynamice lýkožrouta smrkového (Ips typographus): Příklad užití Mantelova testu 

   Defence status: DEFENDED
   Šimera, Ondřej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 14. 9. 2017
   Lýkožrout smrkový (Ips typographus L.) je nejběžnějším a nejhojnějším druhem brouka z čeledi Scolytidae v evropských lesích a zároveň nejzásadnějším biotickým faktorem způsobujícím disturbance, čímž zcela zásadně ovlivňuje ...
  • Užitečnost modelů vhodnosti stanovišť při výzkumu prostorové distribuce stanovišť orchidejí 

   Defence status: DEFENDED
   Linyucheva, Anastasia (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 29. 1. 2020
   The subject of this thesis is to summarise information about use of the habitat suitability models with a focus on orchids modelling. Habitat suitability modelling is used to study the relationship between the occurrence ...
  • Změny ve složení společenstev slunéček podél výškového gradientu 

   Defence status: DEFENDED
   Matušová, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Slunéčkovití se díky svému dravému způsobu života a potenciální schopnosti regulace mnoha škůdců často používají v biologické kontrole. Doposud byla provedena řada studií na této čeledi, týkající se jejich strategií lovu ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV