• Bioart - pojem a vývoj 

   Brixová, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 2. 2. 2017
   Tématem diplomové práce je bioart, proud novomediálního umění, kterému se věnuje úzká skupina autorů. Bioart bývá často označován různými jmény a samotný pojem je nejednotně vymezen. Práce nabízí ucelenou definici tohoto ...
  • Biosémiotika 

   Buchta, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2008)
   Date of defense: 23. 10. 2008
   Biosémiotika - studium živých organismů ze sémiotické perspektivy (sémiotika C. S. Peirce). Umwelt - subjektivní svět organismu (Uexküll). Funkční kruh. Biosféry autonomních agens (Kauffman). Evoluce symbiogenezí (Margulis). ...
  • Filosofický realizmus v knihovnictví a informační vědě v koncepci Birgera Hjørlanda 

   Dokoupilová, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 22. 1. 2007
   Práce je představuje koncepci dánského knihovníka a psychologa Birgera Hjrlanda, který se věnuje studiu vlivu epistemologických filosofií na oblast knihovnictví a informační vědy. Cílem je prezentovat Hjrlandův přístup ...
  • Formy občanské neposlušnosti v kyberprostoru 

   Lachmanová, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2006)
   Date of defense: 24. 10. 2006
  • Knihy na českém Webu 2.0 

   Köppel, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 5. 9. 2007
   Práce nejdříve osvětluje, co se myslí označením Web 2.0 a dalšími termíny, které jej provázejí. Poté se snaží nalézt české webové služby, jež odpovídají zadaným podmínkám, a porovnává je s podobnými projekty a stránkami ...
  • Komunity na internetu: Sociální software v kontextu nových médií 

   Horová, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2007)
   Date of defense: 21. 6. 2007
   Cílem této práce je zmapovat vývoj a proměny sociálního softwaru, který novým způsobem propojuje a organizuje on-line a off-line komunity. Autorka se v této práci snaží definovat sociální software a sledovat jeho vývoj a ...
  • "Konec času" v transhumanistické filosofii a u Paula Virilia - singularita a simultaneita 

   Piňos, Eduard (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2006)
   Date of defense: 18. 9. 2006
  • Mobilní internet a nová generace mobilních aplikací 

   Zálišová, Mája (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 7. 2. 2011
   Diplomová práce zkoumá současný stav, vývoj a jeho možné směry v oblasti lokačních služeb mobilních aplikací a jejich nakládání se sociálním a fyzickým prostorem. Tento vývoj je ilustrován pomocí herní tématiky jakožto ...
  • Nové možnosti geografických dat: Google Earth, Google Maps a fenomén mashupů 

   Peterová, Radka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 19. 6. 2008
   Bakalářská práce představuje současný vývoj v práci s geografickými daty v prostředí www a soustředí se především na tzv. neogeografii. V úvodu je popsán význam tohoto pojmu a neogeografie je dokládána na příkladech aplikací ...
  • Obraz, informace, komplexita. Studium vizuální informace s využitím funkce informační entropie se zaměřením na výtvarnou abstrakci 

   Malečková, Dita (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 15. 9. 2017
   Práce mapuje vztah informace a obrazu, potažmo informační vědy a obrazové analýzy, stejně jako důležitost vizualizace informace a metody vizuální analytiky se zaměřením na analýzu uměleckých děl. Zároveň se zaměřuje na ...
  • Online fundraising a mikrofinancování v sociální síti a na Webu 2.0 

   Richterová, Daniela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 19. 9. 2011
   Identifikační záznam Richterová, Daniela. On line fundraising a mikrofinancování v sociální síti a na Webu 2.0 [Online fundraising and microfinace in the context of social networks and Web 2.0]. Praha, 2011. 102 s. Diplomová ...
  • Posthumanistické tendence v performance art : interakce těla a kódu 

   Dolejšová, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 5. 2. 2013
   This thesis offers a critical reflection of posthumanism as seen through the perspectives of performance art. The first part of the text discusses the onset and development of posthumanism as a philosophical and cultural ...
  • Používání rozvinutých informačních technologií a virtuální reality na divadle 

   Stuparičová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 22. 9. 2008
   Práce se zabývá kombinací divadelního prostředí a moderních informačních technologií. Představuje jejich spojení na divadelních prknech kamenného divadla, stejně jako divadelní pokusy ve virtuálním prostředí, konkrétně v ...
  • Pragmatismus a neopragmatismus jako možné epistemologické přístupy v knihovnictví a informační vědě 

   Ticháčková, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 26. 5. 2006
   Tématem práce je charakteristika filosofických přístupů - pragmatismu a neopragmatismu a možnosti jejich aplikace ve výzkumech knihovnictví a informační vědy. Základní myšlenky pragmatismu jsou ilustrovány na koncepcích ...
  • Proměna obrazu fotožurnalismu v digitální éře 

   Novák, Vojtěch (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 9. 2013
   V této práci se budeme zabývat problematikou manipulace v digitální novinářské fotografii. Zprvu popíšeme vztah fotografie a skutečnosti spolu s její schopností skutečnost reprezentovat. Na základě kontrastu mezi fotografií ...
  • Proměny autority vzhledem k vývoji médií 

   Štogr, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 21. 1. 2008
   Práce se věnuje teoretickým aspektům autority ve vztahu k informacím a znalostem z pohledu informační vědy. Mapuje příčiny vzniku autority, její vlastnosti, proces jejího přiřazování a hodnocení a sleduje její možný vývoj ...
  • Sepětí vybraných aspektů feminity se světěm nových médií 

   Lišková, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 9. 2013
   Tato práce je pokusem o alternativní přístup k problému dotyku, který řeší na pomezí novomediálního a feministického diskurzu. Téma i obsah práce se do sebe obracejí, aby ukázaly na situaci dotyku v kontextu současných ...
  • Sociální a filosofické aspekty databází: od lístkového katalogu k nové kulturní formě 

   Jelínková, Šárka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 17. 9. 2007
   Tématem této práce je význam konceptu databáze a jeho vývoj ve vztahu k sociokulturnímu dění, a to s ohledem na aspekty, které plynou z histroií potvrzeného vztahu data, informace a znalosti. Cílem práce je objasnit fungování ...
  • Travel 2.0 - nové podoby turismu ve věku rozvíjejících se web 2.0 technologií 

   Růžička, Ondřej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 19. 5. 2009
   Tématem diplomové práce je fenomén web 2.0, respektive jeho aplikace a služby zaměřené na oblast turismu a cestovního ruchu - tzv. travel 2.0. Cílem práce je vymezit pojem travel 2.0, upozornit na jeho přínosy uživatelům ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV