• Charakteristické odlišnosti ve vyrovnávání se s rozchodem u lidí s rozdílnou časovou orientací 

   Defence status: DEFENDED
   Krejčová, Monika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 24. 5. 2016
   Diplomová práce se zabývá vztahem mezi časovou perspektivou člověka a jeho schopností vyrovnávat se s ukončením partnerského vztahu. Časová perspektiva se skládá z pěti časových orientací - pozitivní minulost, negativní ...
  • Funkce vědomí v psychoanalýze a analytické psychologii 

   Defence status: DEFENDED
   Malimánek, Karel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 9. 2014
   Cílem této práce je analýza nejdůležitějších funkcí vědomí ve vzájemném vztahu k nevědomí v psychoanalýze a analytické psychologii. Východiskem práce je topografický a strukturální model Sigmunda Freuda, jež umožňuje ...
  • Koncepce životních událostí a jejich vlivu na zdravotní stav jedince 

   Defence status: DEFENDED
   Šonová, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 14. 9. 2010
   První část předložené práce je věnována teoretickému představení koncepce životních událostí a jejich vlivu na zdravotní stav člověka. Po úvodním vymezení ústředního pojmu práce a stručném přiblížení historického vývoje ...
  • Kouření sester jako jeden z významných rizikových faktorů této profese 

   Defence status: DEFENDED
   Drozdová, Radomila (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2011)
   Date of defense: 1. 11. 2011
   Smoking is a serious problem for all of society. Smoking by healthcare workers, in particular, is an even more serious problem as it affects those who are responsible for helping others quit smoking and for educating the ...
  • Kvalita spánku ve starším věku 

   Defence status: DEFENDED
   Zahradníková, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 4. 9. 2017
   Diplomová práce se zabývá subjektivně vnímanou kvalitou spánku a jejími souvislostmi - únavou, denní spavostí a nespavostí ve starším věku. Pozornost je věnována psychologickým metodám měření spánku a jejich srovnání s ...
  • Možnosti využití virtuální reality k remediaci paměťového deficitu u pacientů se schizofrenií 

   Defence status: DEFENDED
   Plechatá, Adéla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 4. 9. 2017
   Cognitive deficit presents a significant problem affecting the life of schizophrenia patients. Despite the variability of the deficit, which influences almost all cognitive domains, the most profound seems to be deficit ...
  • Objektivita, subjektivita a Karl Raimund Popper 

   Defence status: DEFENDED
   Fafejta, Ondřej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 15. 9. 2008
   Autor práce vymezuje tři přístupy, které lze k objektivitě a subjektivitě zaujmout: descartovský, kantovský a postmoderní. Sám se hlásí ke kantovskému pojetí, které ústí a k filosofii vědy K. R. Poppera. Na základě Popperových ...
  • Otázka typu chování jako suspektního rizikového faktoru vzniku specifických onemocnění 

   Defence status: DEFENDED
   Šornová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 15. 5. 2006
   V kasuistikách ani prostřednictvím dotazníkových metod jsme nezjistily nijak výraznou a plošně se vyskyttijící přítomnost specifických typů chování či jiných behaviorálních determinant, popisovaných v teoretické části ...
  • Porovnání restorativních účinků odlišných druhů venkovního prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Radovnická, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 24. 1. 2017
   Diplomová práce vychází z výzkumného zjištění, že přírodní prostředí může pomoci obnovit vyčerpané emoční a kognitivní zdroje. Teoretická část shrnuje výsledky studií v této oblasti a uvádí dostatečné množství výzkumů ...
  • Posttraumatický rozvoj u profesionálních hasičů 

   Defence status: DEFENDED
   Ďurčeková, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 29. 1. 2014
   This diploma thesis is focusing on the posttraumatic growth in professional fire fighters. The theoretical part deals with models of the posttraumatic growth and factors which affect this process. Another constituent of ...
  • Pozitivní afektivita jako významná součást osobní pohody 

   Defence status: DEFENDED
   Miňová, Noemi (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 31. 1. 2012
   Diplomová práce se v teoretické části zabývá náboženskými a filozofickými východisky pozitivní afektivity a osobní pohody. Podává přehled současných teorií k uvedené problematice. V praktické části ověřuje vztahy konstruktů ...
  • Problematika vztahu těla a mysli 

   Defence status: DEFENDED
   Knesplová, Monika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 4. 9. 2013
   Bakalářská práce s názvem Problematika vztahu těla a mysli popisuje tuto otázku jak z tradičního úhlu pohledu, skrze filozofické pojetí tohoto vztahu a historického vývoje vzniku vazby mezi tělem a myslí, tak i netradičně, ...
  • Prožitek flow u sportovců a uživatelů internetu 

   Defence status: DEFENDED
   Řezáč, Pavel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 3. 12. 2009
   Provedená studie se zabývá rozdíly prožitku flow mezi skupinou, která se vyjadřovala k činnosti "sport" a tou, která se vyjadřovala k činnosti "užívání internetu". Výzkum byl proveden dotazníkovou metodou pomocí formuláře ...
  • Psychologické aspekty navigace nevidomých 

   Defence status: DEFENDED
   Franc, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 17. 6. 2014
   Tato disertační práce se zabývá problematikou prostorové navigace nevidomých. Autor v ní teoreticky zpracovává komplexní souhru psychických funkcí, které se v procesu prostorové navigace uplatňují, a to právě v kontextu ...
  • Psychologické aspekty nezaměstnanosti 

   Defence status: DEFENDED
   Vávrová, Klára (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2006)
   Date of defense: 27. 10. 2006
  • Psychologické pojetí viny v díle Karla T. Jasperse 

   Defence status: DEFENDED
   Hartlová, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Bakalářská práce popisuje pojetí viny v díle německého psychologa a filosofa Karla T. Jasperse. V první části se věnuje představení Karla Jasperse jakožto autora a myslitele, v druhé kontextu vzniku Jaspersova vlastního ...
  • Psychosociální aspekty religiozity a spirituality ve vztahu ke zdraví 

   Defence status: DEFENDED
   Hacklová, Renata (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 6. 2013
   This work is based on the assumption that religiosity, and spirituality can, together with other salutoprotective factors, influence physical and psychological health and personal well- being. The theoretical and empirical ...
  • Reprezentace vztahové vazby u drogově závislých pacientů 

   Defence status: DEFENDED
   Pečtová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 11. 1. 2016
   Výzkumná studie se zaměřuje na souvislost mezi typem vztahové vazby (mírou úzkosti a vyhýbavosti ve vztahu) a závislostí na návykových látkách. Zkoumáme míru úzkosti a míru vyhýbavosti u drogově závislých pacientů ve vztahu ...
  • Resilience a vnímání životní smysluplnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Švarcová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 19. 5. 2015
   Resilience a vnímání životní smysluplnosti jsou fenomény, jimž věnuje v poslední době cizojazyčná odborná literatura stále více pozornosti. Závěry výzkumu resilience a vnímání životní smysluplnosti nacházejí svůj prostor ...
  • Rizika suicidálního chování u adolescentů:diagnostické, intervenční a preventivní možnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Nekolná, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 7. 9. 2012
   Diplomová práce "Rizika suicidálního chování u adolescentů: Diagnostické, intervenční a preventivní možnosti" pojednává o suicidalitě a suicidálním chování adolescentů v České republice. Teoretická část práce se zabývá ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV