Now showing items 1-16 of 16

  • Etické problémy seniorů při vyrovnávání se s blízkostí smrti 

   Defence status: DEFENDED
   Eberson, Arthur Markus (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 9. 2012
   V této práci se pokusíme zamyslet se nad etickými problémy, s nimiž se setkávají senioři v závěrečné fázi svého života. Období stáří a doba, kdy se již senior musí vyrovnávat s blížící se smrtí, jsou spojeny s celým komplexem ...
  • Etnické problémy pečovatelské služby a možnosti jejich řešení podle základních přístupů etiky 

   Defence status: DEFENDED
   Špaček, Miroslav (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 26. 6. 2012
   A notace Diplomová práce se zabývá tématem etických problémů a dilemat, se kterými se setkáváme v rámci poskytování pečovatelské služby. V první části jsou zde představeny základní etické normy pro řešení těchto etických ...
  • Konfesně neutrální stát jako důsledek správně pochopené sekularizace 

   Defence status: DEFENDED
   Hrudka, Jan (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 2. 2. 2016
   Předmětem této práce je téma konfesně neutrálního státu. Práce k němu dochá-zí skrze "správně pochopenou" sekularizaci, tj. pochopení sekularizace jako fenoménu zesvětštění či odnáboženštění světa v jeho společenském zřízení ...
  • Křesťanský nonkonformismus u J. H. Yodera a M. L. Kinga 

   Defence status: DEFENDED
   Kučera, Jiří (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 9. 2013
   Tato bakalářská práce s názvem Křesťanský nonkonformismus u J. H. Yodera a M. L. Kinga se zabývá specifickým postavením křesťana ve společnosti. První část práce se věnuje etické koncepci J. H. Yodera a druhá část se věnuje ...
  • Náboženská nesnášenlivost - případ Severního Irska 

   Defence status: DEFENDED
   Nedbalová, Dagmar (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 2. 2. 2016
   Tato bakalářská práce se týká problematiky nesnášenlivosti v Severním Irsku, jež bývá vykreslována jako konflikt příslušníků odlišných křesťanských denominací. Jejím cílem je dopátrat se příčin konfliktu, poukázat na ...
  • Nezcizitelná práva a jejich náboženské kořeny 

   Defence status: DEFENDED
   Pustková, Tereza (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 17. 9. 2018
  • Přirozený zákon v díle Boženy Komárkové 

   Defence status: DEFENDED
   Vrátníková, Petra (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 24. 6. 2008
   Božena Komárková se ve svém díle věnovala problematice přirozeného zákona / přirozeného práva především v rámci studia lidských práv. Tvrdila, že přirozený zákon je "nepřirozeným" kulturním výtvorem člověka. Komárková byla ...
  • Stát a církev v Calvinově myšlení: suverénní i kooperující 

   Defence status: DEFENDED
   Matulová, Lucie (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 2. 12. 2016
   Má disertační práce se věnuje vztahu státu a církve u Calvina. Snaží se ukázat, že Calvinův vztah státu a církve představuje model, ve kterém jsou obě moci suverénní, ale zároveň kooperující. Práce má ověřit předpoklad ...
  • Světový étos a Bahá'u'lláhův světový řád (zhodnocení dvou životních modelů.) 

   Defence status: DEFENDED
   Pilecká, Kristýna (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 21. 9. 2015
   The Dissetation explores the issues of peaceful World Order visions which are outlined by two religious- ethical programes.The first one is the the Global Ethic Project designed by Swiss Theologian Hans Küng The second one ...
  • Teorie a praxe dodržování lidských práv v České republice, zejména s ohledem na práva seniorů v zařízení sociálních služeb 

   Defence status: DEFENDED
   Cmuntová, Petra (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 9. 2013
   Diplomová práce Teorie a praxe lidských práv v České republice, zejména práv seniorů v sociálních službách se zabývá teorií a praxí lidských práv v naší zemi s přihlédnutím k právům seniorů v sociálních službách. Práce je ...
  • Vědomí viny jako cesta k Dobru 

   Defence status: DEFENDED
   Gallasová Pilecká, Kristýna (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 6. 2009
   Záměr mé diplomové práce spočívá v objasnění fenoménu viny jako přirozené součásti lidského života. V textu diplomové práce nahlížím různé přístupy k vině, tak jak se odehrávaly v historii a pokračují dodnes. Stručně ...
  • Vina a odpuštení. Problém viny a odpuštění u Karla Jasperse a Dietricha Bonhoeffera 

   Defence status: DEFENDED
   Jandečková, Pavla (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 18. 9. 2014
   Ve své bakalářské práci se zabývám problémem viny a odpuštění na základě autorů Karla Jasperse a Dietricha Bonhoeffera. V první části pojednávám ze systematického hlediska Jaspersovo rozlišení čtyř pojmů viny. Ve druhé ...
  • Vina v prorocké a sociálně krizové literatuře 

   Defence status: DEFENDED
   Rollerová, Ivana (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 18. 9. 2018
   This thesis focuses on intricate and complex phenomenon of guilt. It does it by comparing two different approaches: approach of prophetic literature and social crisis literature. Both approaches are taught on Protestant ...
  • Vina, očištění, odpuštění 

   Defence status: DEFENDED
   Slezáková, Veronika (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Tato práce se zabývá pojednáním o vině, očištění a odpuštění. Na základě studie textu Karla Jasperse, Boženy Komárkové, Martina Bubera a Helmuta Webera dojdeme k porozumění tématu viny, odpuštění a očištění z hlediska ...
  • Vina, pokání, odpovědnost 

   Defence status: DEFENDED
   Moudrá, Marie (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 20. 6. 2013
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou viny, pokání a odpovědnosti z hlediska odpovědnosti za současný stav světa. Poté, co byly charakterizovány základní pojmy, jako svoboda lidského jednání, etika, morálka, svědomí, ...
  • Vztah jednotlivce a státu v Základech filosofie práva G. W. F. Hegela 

   Defence status: DEFENDED
   Navrátilová, Olga (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 9. 2008
   Tato práce se věnuje otázce vztahu jednotlivce a státu v Základech filosofie práva G. W. F. Hegela. Jejím motivem je snaha vyrovnat se s jednostrannou, ale v českých zemích rozšířenou liberální kritikou Hegelovy politické ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV