• Příprava expresního konstruktu receptoru NKp44 

   Defence status: DEFENDED
   Hajná, Vladimíra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 6. 2013
   NK buňky jsou součástí vrozeného imunitního systému. Jejich okamžitá reakce na patogen hraje roli hlavně při eliminaci nádorových či virem napadených buněk. V poslední době jsou NK buňky stále více předmětem různých studií, ...
  • Rekombinantní exprese receptoru imunoglobulinové rodiny NKp30 

   Defence status: DEFENDED
   Tůmová, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 6. 2013
   NK buňky patří mezi lymfocyty přirozeného imunitního systému, které jsou schopné cytotoxicky usmrtit některé nádorové a viry infikované buňky, produkovat cytokiny a účastnit se tvorby adaptivní imunitní odpovědi. Tato ...
  • Rekombinantní produkce bovinních NK receptorů 

   Defence status: DEFENDED
   Böerová, Nikola (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 28. 5. 2012
   NK buňky, které jsou součástí vrozeného imunitního systému, získávají stále větší pozornost, zejména kvůli svým schopnosti cytotoxicky zabíjet buňky některých nádorových linií a při určitých virových, bakteriálních či ...
  • Sledování vlivu quambalarinu B na aminokyselinový metabolismus leukemických buněčných linií 

   Defence status: DEFENDED
   Matoušková, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 14. 9. 2020
   Leukémie je nejčastější onkologické onemocnění u pacientů dětského věku, avšak ani u starších pacientů není toto onemocnění vzácné. To je hlavní důvod, že se v posledních letech výzkum zaměřil na vývoj specifických ...
  • Strukturní analýza filamentózního hemaglutininu (FhaB) z Bordetella pertussis 

   Defence status: DEFENDED
   Jurnečka, David (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 25. 5. 2015
   : Filamentózní hemaglutinin (FHA) je adhesivní proteinová molekula, která je uvolňována gram-negativní bakterií Bordetella pertusis, způsobující infekční onemocnění zvané černý kašel (pertuse). C-koncový segment FHA hraje ...
  • Strukturní charakterizace interakce Nkr-p1f/Clrg 

   Defence status: DEFENDED
   Tůmová, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 25. 5. 2015
   NK buňky jsou řazeny mezi lymfocyty, které se účastní primární odpovědi imunitního systému na viry infikované a nádorové buňky. Současně produkují cytokiny a zapojují se do tvorby sekundární imunitní odpovědi spolu s T a ...
  • Studium receptoru dendritickych bunek DCL-1 pomocí technik NMR 

   Defence status: DEFENDED
   Pospíšilová, Eliška (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 28. 5. 2012
   (ČJ) Receptor DCL-1 (CD302) vyskytující se především na povrchu dendritických buněk je na základě sekvenční podobnosti zařazen do rodiny C-lektinových receptorů. Jelikož však jeho extracelulární doména postrádá jakékoli ...
  • Studium struktury receptoru DCL-1 pomocí hmotnostní spektrometrie 

   Defence status: DEFENDED
   Růžičková, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 5. 2013
   DCL-1 (CD302) je transmembránový C-lektinový receptor typu I, který je exprimován na monocytech, makrofázích, granulocytech a dendritických buňkách. Jeho extracelulární doména však postrádá aminokyselinové motivy, esenciální ...
  • Vliv kovalentně vázané fluorescenční značky na strukturu a funkci proteinů 

   Defence status: DEFENDED
   Petrovová, Gabriela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 5. 2013
   Fluorescenční značení je velmi často používanou metodou určenou k vizualizaci všech typů biomolekul včetně proteinů a proteinových komplexů. Dosud však nebylo zkoumáno, jakým způsobem a v jakém rozsahu toto značení ovlivňuje ...
  • Využití hmotnostního spektrometru při aminokyselinové analýze 

   Defence status: DEFENDED
   Matoušková, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 12. 6. 2018
   Amino acid analysis is used across many disciplines. However, it carries certain problems such as missing asparagine, glutamine and tryptophan, due to the primary purpose for which it was developer. Nevertheless, there are ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV