• Aktivní slovní zásoba vztahující se k vnímání těles u dětí ve věku 5 - 6 let 

   Defence status: DEFENDED
   Skalová, Dana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 6. 1. 2011
   Resumé Diplomová práce se zabývá aktivní slovní zásobou související s vnímáním těles u dětí ve věku 5 - 6 let. Hlavním cílem práce je zmapovat, která slovní vyjádření děti používají při rozpoznávání, porovnávání a identifikaci ...
  • Charakteristika staveb z kostek u žen s mentálním postižením 

   Defence status: DEFENDED
   Kosprtová, Dita (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 9. 2012
  • Dynamická prostorová paměť u 4 letých dětí 

   Defence status: DEFENDED
   Lokajíčková, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 27. 5. 2014
   Předmětem diplomové práce je výzkumné šetření zaměřené na část dynamické prostorové paměti. V rámci výzkumu byly zhotoveny jednoduché scénáře, které plnila vybraná skupina čtyřletých dětí. Cílem práce, na základě získaných ...
  • Etnomatematika se zaměřením na model čísla 

   Defence status: DEFENDED
   Spurová, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 21. 5. 2018
  • Evidence a zpracování informací kódovaných obrazovou formou u dětí pěti a sedmiletých 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 18. 1. 2007
   The diploma work is based at the presumption that at the beginning of the school attendance a mixed picture - acoustic communication in mathematics is prevailing. The work describes the difficulty in the process of executing ...
  • Fenomény obtížnosti řešení Tangramů u dětí předškolního věku 

   Defence status: DEFENDED
   Smidžárová, Libuše (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 1. 6. 2009
   Téma diplomové práce je řešení Tangramů. Úkolem této práce je zjistit, do jaké míry je dítě předškolního věku schopné řešit takové úkoly a za jakých podmínek a zda dochází při opakovaném řešení progresu. Diplomová práce ...
  • Finanční gramotnost v mateřské škole 

   Defence status: DEFENDED
   Buzková, Klára (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 9. 9. 2020
   Bakalářská práce se zabývá tématem finanční gramotnosti v předškolním vzdělávání. Cílem této práce je vytvořit sérii aktivit, které odpovídají rozvoji dítěte předškolního věku a současně spadají do základů finanční ...
  • Fraktály jako motivační prvek v matematice na 2.st. ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Borecký, Zdeněk (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 9. 1. 2017
  • Grafické kódování třetí dimenze u čtyř až pětiletých dětí. 

   Defence status: DEFENDED
   Škopková, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 6. 1. 2011
   RÉSUMÉ Diplomová práce se věnuje tématu kódování. Zaměřuje se na kód grafický, který se přirozeně objevuje u dítěte v souvislosti s vývojem dětské kresby. Diplomová práce je zaměřena na transformaci prostoru do roviny a ...
  • Grafický znak v přípravě na školní matematiku 

   Defence status: DEFENDED
   Jungrová, Anna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 19. 5. 2015
  • Individuální odchylky ve vnímání konfigurací objektů při určování jejich počtu 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Alena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 24. 5. 2006
  • Jak hodnotí úroveň obtížnosti vybraných matematických úloh žáci ve věku 11 - 12 let 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Blatská, Dagmar (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 9. 1. 2017
  • Jak hodnotí úroveň obtížnosti vybraných slovních úloh žáci ve věku 11 - 12 let 

   Defence status: DEFENDED
   Blatská, Dagmar (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 22. 5. 2017
  • Karetní hry pro 5-6leté děti v rozvoji předmatematické gramotnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Kidery, Barbara (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 1. 2015
   NÁZEV: Karetní hry pro 5-6leté děti v rozvoji předmatematické gramotnosti AUTOR: Barbara Kidery KATEDRA Katedra matematiky a didaktiky matematiky VEDOUCÍ PRÁCE: PhDr. Michaela Kaslová ABSTRAKT: Diplomová práce zjišťuje, ...
  • Komunikace prostřednictvím obrázku 

   Defence status: DEFENDED
   Soukupová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 24. 5. 2007
   This bachelor work deals with the communication through the drawing in pre-school period. It explores whether the drawing or the photograph is more suitable medium for children to decode information and also analyses ...
  • Korekční procesy u strukturovaných celků 

   Defence status: DEFENDED
   Kašová, Štěpánka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 28. 5. 2019
   The main objectives of the thesis Correctif processies of structured wholes are to find out whether and under what conditions is the child able to identify an error in a structured whole in the last year of pre-school ...
  • Kvalita pracovních listů v ČR pro rozvoj předmatematické gramotnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Dobrovolná, Vladimíra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 14. 9. 2016
   Diplomová práce se zabývá hodnocením pracovních listů zaměřených na předmatematickou gramotnost. Analýza 190 pracovních listů se opírá o pět vybraných klíčových kritérií. Tato analýza je porovnána s analýzou řešení vybraných ...
  • Labyrinty - nástroj rozvoje orientace v prostoru a rovině u předškolních dětí 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 17. 5. 2016
   Cílem bakalářské práce je zjistit, zda procvičování labyrintů pomocí gradovaných sérií ovlivní jejich výsledné řešení, tedy i orientaci v rovině, prověřit míru pochopení labyrintů a zjistit, zda má pohlaví dětí vliv na ...
  • Matematická soutěž Pangea ve 4. ročníku 1. st. ZŠ - analýza řešení 

   Defence status: DEFENDED
   Marek, Anna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 8. 1. 2018
   NÁZEV: Matematická soutěž Pangea ve 4. ročníku 1. st. ZŠ - analýza řešení AUTOR: Anna Marek KATEDRA: Katedra matematiky a didaktiky matematiky VEDOUCÍ PRÁCE: PhDr. Michaela Kaslová ABSTRAKT: Předložená diplomová práce se ...
  • Matematická soutěž Pangea ve 4. ročníku 1. st. ZŠ - analýza řešení 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Marek, Anna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 7. 9. 2017
   NÁZEV: Matematická soutěž Pangea ve 4. ročníku 1. st. ZŠ - analýza řešení AUTOR: Anna Marek KATEDRA: Katedra matematiky a didaktiky matematiky VEDOUCÍ PRÁCE: PhDr. Michaela Kaslová ABSTRAKT: Předložená diplomová práce se ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV