Now showing items 1-20 of 107

  • Alternativní přístupy ke vzdělávání na vybraných středních školách 

   Defence status: DEFENDED
   Kalačová, Karolína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 16. 6. 2020
   Diplomová práce se zabývá alternativními přístupy ke vzdělávání na středních školách v České republice. Východisky práce jsou především historické souvislosti alternativního vzdělávání a charakteristika prostředí českých ...
  • Autoevaluace na středních školách 

   Defence status: DEFENDED
   Čapková, Dana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 21. 6. 2016
   AUTOEVALUACE NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH Abstrakt Disertační práce je zaměřena na autoevaluaci - vlastní hodnocení škol - na středních školách v České republice s důrazem na vznik a rozvoj profesních společenství učitelů a budování ...
  • Autoevaluace školy a proměna školních vzdělávacích programů 

   Defence status: DEFENDED
   Glaserová, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 26. 9. 2011
   Diplomová práce "Autoevaluace školy a proměna školních vzdělávacích programů" se zabývá problematikou autoevaluace základních škol. Zaměřuje se především na práci s výsledky této činnosti, které mají sloužit k rozvoji ...
  • Cíle ve vyučování a učitelovo pojetí výuky 

   Defence status: DEFENDED
   Rukavička, Radek (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 9. 9. 2010
   Práce pojednává o učitelově pojetí výuky. Sleduje tento fenomén v kontextu časového i společenského vývoje. Shrnuje dosavadní zjištění nejrůznějších odborníků z domácího prostředí i zahraničí. Jak se ukazuje, učitelovo ...
  • Činnost koordinátora školního vzdělávacího programu 

   Defence status: DEFENDED
   Radová, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Diplomová práce podává komplexní pohled na práci koordinátora školního vzdělávacího programu, jeho profesní a osobnostní předpoklady pro výkon specializované funkce. V teoretické části práce je definována funkce koordinátora, ...
  • Didaktická hra v současné výuce 

   Defence status: DEFENDED
   Váňová, Ivana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 26. 1. 2016
   Tato práce pojednává o didaktické hře v současném vyučování v prostředí mateřské školy a prvního stupně základní školy. Za cíl si autorka kladla určit, zda jsou rozdíly mezi užitím didaktické hry v mateřské škole a v ...
  • Didaktická příprava budoucích učitelů základních škol 

   Defence status: DEFENDED
   Suchá, Miroslava (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 23. 9. 2010
   Cílem mé práce je zjistit, zda studenti a začínající učitelé jsou vybaveni dovedností stanovit si výukový cíl. V teoretické části píši o změnách v českém školství, zejména pak o novém pojetí základního vzdělávání, zabývám ...
  • Diskriminace v multikulturní společnosti jako pedagogický problém 

   Defence status: DEFENDED
   Střelková, Simona (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 9. 2012
   Tato bakalářská práce je zaměřena na problém s diskriminací ve školství a celkově v ČR. V teoretické části jsou vysvětleny hlavní pojmy diskriminace, rasismus a xenofobie. Dále obsahuje základní právní předpisy s diskriminační ...
  • Dokumentární film v globálním a rozvojovém vzdělávání na středních školách 

   Defence status: DEFENDED
   Doležalová, Alžběta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 16. 9. 2013
   Diplomová práce Dokumentární film v globálním a rozvojovém vzdělávání na středních školách se zabývá problematikou globálního rozvojového vzdělávání na poli českého středního školství. Cílem práce je představit možnosti ...
  • Domácí příprava ve vysokoškolské výuce 

   Defence status: DEFENDED
   Charvátová, Anežka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 3. 9. 2021
   Diplomová práce se snaží o poskytnutí vhledu a informací na téma domácí přípravy ve vysokoškolské výuce. Cílem práce je poskytnout ucelené teoretické podklady, týkajících se domácí přípravy ve vysokoškolském prostředí. ...
  • Domácí příprava žáků 

   Defence status: DEFENDED
   Kubátová, Stanislava (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 23. 6. 2015
   Diplomová práce se zabývá tématem domácí přípravy žáků na základní škole. Cílem práce je zjištění postoje respondentů - žáků, rodičů a učitelů - k problematice domácích úkolů. V teoretické části diplomové práce se zabýváme ...
  • Dramatická improvizace jako cesta rozvoje osobnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Malá, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 11. 9. 2008
   Tato práce se zabývá systémem dramatické improvizace, který vychází z divadelních sportů. Praktická část popisuje její cíle, východiska a podstatu. Nabízí využití metod dramatické improvizace jako jednu z možností osobnostního ...
  • Dramatická výchova ve výuce anglického jazyka 

   Defence status: DEFENDED
   Fejfarová, Pavla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 30. 5. 2014
   Dizertační práce se zabývá možnostmi dramatické výchovy ve výuce anglického jazyka na 2. stupni základní školy. Cílem bylo přispět k rozvinutí oboru didaktika anglického jazyka v českém prostředí a pokusit se kriticky ...
  • Dropout vysokoškolských studentů 

   Defence status: DEFENDED
   Havrdová, Alžběta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 5. 9. 2022
   The issue of quality of higher education is not clearly defined. One of the indicators may be the dropout rate. Not much research has been done on this topic, especially systematic and long-term ones, in the Czech Republic. ...
  • eTwinning - od partnerství ke komunitě škol v Evropě 

   Defence status: DEFENDED
   Wohlgemuthová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 9. 2012
   Diplomová práce se zaměřujeme na evropskou aktivitu eTwinning a její implementaci do vzdělávacího systému. V teoretické části této práce je nejprve charakterizována tato aktivita a její základní principy, dále také její ...
  • eTwinning jako forma výuky předmětů oboru pedagogika na středních školách 

   Defence status: DEFENDED
   Švihálková, Monika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 17. 9. 2014
   Diplomová práce s názvem eTwinning jako forma výuky předmětů oboru pedagogika na středních školách má své těžiště v projektové výuce. Zabývá se konkrétně možností využívat projektovou výuku v rámci eTwinningu s žáky ...
  • Evaluace vzdělávacích výsledků v oblasti multikulturní výchovy na základních školách 

   Defence status: DEFENDED
   Černovský, Ivan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 26. 9. 2012
   Předložená diplomová práce se zabývá problematikou evaluace vzdělávacích výsledků v oblasti multikulturní výchovy na základních školách. Teoretická část práce se ve svém obsahu zaměřuje na charakteristiku multikulturalismu, ...
  • Formy výuky na vyšších odborných školách 

   Defence status: DEFENDED
   Slunečková, Zdena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Diplomová práce se zabývá organizačními formami výuky na vyšších odborných školách. Cílem práce je vymezení těchto škol v českém vzdělávacím systému. Studium problematiky organizačních forem výuky vede přes kategorizaci ...
  • Formy závěrečného hodnocení ve vzdělávacím programu Začít spolu 

   Defence status: DEFENDED
   Šimáčková, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 9. 2012
   Diplomová práce se zabývá problematikou závěrečného hodnocení ve vzdělávacím programu Začít spolu - konkrétně slovním hodnocením. Teoretická část nejprve popisuje program Začít spolu z pohledu implementace do českého ...
  • Gender a komunikace ve škole 

   Defence status: DEFENDED
   Beranová, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 31. 1. 2012
   a klíčová slova Gender a komunikace ve škole Diplomová práce se zabývá genderovou problematikou ve školním prostředí v návaznosti na komunikaci. Snaží se analyzovat genderová východiska a promítání genderu do pedagogické ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV