• Analýza přístupů k migraci v televizních debatách o členství Velké Británie v Evropské unii 

   Defence status: DEFENDED
   Wygrysová, Dominika (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 19. 6. 2017
   In 2016, the Great Britain became the first Member State to organize a referendum about its membership in the European Union, which led to the decision to leave it. In the much controversial campaign, which led to the vote ...
  • Analýza vlivu teroristických útoků 11. září na zahraniční politiku Spojeného království 

   Defence status: DEFENDED
   Plesníková, Markéta (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
   Main theme of submitted thesis is the analysis of the impact of terroristic attacks 9/11 on the foreign policy of the United Kingdom. The impact is evaluated in three fields. The first one is the "special telationship" ...
  • Analýza voleb do Evropského parlamentu ve Velké Británii v roce 2014 

   Defence status: DEFENDED
   Čermák, Miroslav (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Bakalářská práce Analýza voleb do Evropského parlamentu ve Velké Británii v roce 2014 se věnuje tématu teorie druhořadých voleb, které zasazuje do politického prostředí Spojeného království. Nejdříve přibližuje samotnou ...
  • Analýza zahraniční politiky Tonyho Blaira k Sieře Leone 

   Defence status: DEFENDED
   Hájková, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 15. 6. 2015
   Tato bakalářská práce si dává za cíl zanalyzovat vývoj britské zahraniční politiky vůči Sierře Leone v období od roku 1997 do roku 2000. Práce zejména odpovídá na otázku, zda britský přístup k Sierře Leone byl v souladu s ...
  • Belgický federalismus ve světle požadavků vlámského hnutí 

   Defence status: DEFENDED
   Hendrych, Radek (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 17. 6. 2011
   The present work deals with an analysis of a political and constitutional organization of the federal Kingdom of Belgium from the Flemish point of view. Firstly, this text focuses on developments, trends and selected ...
  • Breaking down barriers: Euroregional cooporation of the Czech Republic 

   Defence status: DEFENDED
   Benko, Karen (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 25. 6. 2014
   Cooperation between people of different nations has existed throughout Europe for centuries on an informal basis as borders have shifted and power has found its way into different hands. During the European integration ...
  • British Political Parties and Immigration Theme in Their Brexit Campaigns 

   Defence status: DEFENDED
   Tenchurina, Liliia (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 6. 2. 2018
   Před, po a během Brexitova referenda ve Velké Británii imigrace byla jednou z nejpopulárnějších témat, o které politici diskutovali ve svých kampaních. Někteří z nich podporovali přistěhovalce z EU a argumentovali tím, že ...
  • De Gaullovo první veto ohledně vstupu Velké Británie do Evropského hospodářského společenství jako nástroj prosazování národního zájmu 

   Defence status: DEFENDED
   Mashehová, Sandra (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 10. 9. 2013
   Tato bakalářská práce je případová studie, která měla za cíl odpovědět na výzkumnou otázku, zda-li první francouzské veto ohledně vstupu Velké Británie do Evropského hospodářského společenství bylo nástrojem prosazování ...
  • Dopad politiky vlády Margaret Thatcherové na socio-ekonomické postavení katolického obyvatelstva v Severním Irsku 

   Defence status: DEFENDED
   Vávrová, Leona (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 21. 6. 2012
   The thesis deals with the issue of the socioeconomic situation of the Catholic community in Northern Ireland. It examines the economic, educational and housing policies that were put into effect in Northern Ireland by ...
  • Dopad Velkopáteční dohody na protestantskou komunitu 

   Defence status: DEFENDED
   Ročejdlová, Markéta (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 20. 6. 2012
   The Abstract The work "The Impact of the Good Friday Agreement on the Protestant Community" deals with the Protestant community in Northern Ireland in the period between signing of the Good Friday Agreement in ...
  • Erasmus jako nástroj posílení evropské identity: případová studie ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Černý, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 15. 6. 2015
   This paper deals with the question as to whether there is a correlation between an Erasmus sojourn and European identity. It is assumed by many EU politicians that through the experience of studying and living in another ...
  • ETA in Spanish fiction movies : product or creator of Spanish collective memory? 

   Defence status: DEFENDED
   Macáková, Martina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 27. 1. 2015
   Magisterská diplomová práce "ETA ve španělských hraných filmech: Produkt či tvůrce kolektivní paměti?" se zaměřuje na vzájemný vztah mezi historií, filmovými obrazy and způsobem jakým jednotlivci vnímají španělskou ...
  • EU Regional and Cohesion Policy Implementation of Greece in Western Thrace: Case of Turkish Minority in Western Thrace 

   Defence status: DEFENDED
   Aptourachim Oglou, Kerem (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2021)
   Date of defense: 22. 9. 2021
   Regional and Cohesion Policy is the EU's most operational and close-citizen development policy, with visible results. However, with interdependent economic, social, and territorial dimensions, impact of Cohesion Policy ...
  • The European citizens initiative and the democratic deficit in the European Union 

   Defence status: DEFENDED
   Fermanis, Elena (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 25. 6. 2014
   The aim of this thesis was to investigate the European Citizen's Initiative and its repercussions on the notions of legitimacy and the perceived democratic deficit in the European Union. As it is a recent phenomenon, its ...
  • Europeizace regionální politiky Francie v letech 2007-2013 

   Defence status: DEFENDED
   Poláková, Terezie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 5. 2. 2016
   Diplomová práce se zabývá europeizací regionální politiky Francie v letech 2007-2013. Europeizace je zkoumána na případu Lisabonské strategie schválené v roce 2000 a revidované v roce 2005. Její cíle, rozdělené do tří ...
  • Europeizace Skotské národní strany: srovnání postoje strany k evropské integraci při referendech 1975 a 2016 

   Defence status: DEFENDED
   Juráš, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 11. 6. 2019
  • Euroskepticismus a fragmentace v britské Konzervativní straně v letech 2015-2017 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Markéta (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 11. 6. 2018
   Bakalářská práce nazvaná Euroskepticismus a fragmentace v britské Konzervativní straně v letech 2015-2017 si dává za cíl zanalyzovat na čtyřech nejvýznamnějších událostech z těchto let fragmentaci ve straně způsobenou ...
  • Euroskepticismus v českých a německých denících - analýza mediálního obrazu GDPR a EU 

   Defence status: DEFENDED
   Černý, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 18. 9. 2019
   This thesis analyzes how the General Data Protection Regulation (GDPR) and the European Union was portrayed in selected Czech and German printed media throughout the year 2018 and investigates whether Euroscepticism - in ...
  • Európska iniciatíva občanov: Účinný nástroj participatívnej demokracie? 

   Defence status: DEFENDED
   Fitzeková, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 22. 1. 2015
   Európska iniciatíva občanov bola zavedená Zmluvou o fungovaní Európskej únie a upresnená Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 211/2011 zo 16. februára 2011, ako nástroj participatívnej demokracie; a táto práca ...
  • Evropská komise jako aktér při řešení krizí 

   Defence status: DEFENDED
   Čermák, Miroslav (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2021)
   Date of defense: 21. 9. 2021
   More than ten years after the largest economic crisis, which stroke the European Union in 2008 and thoroughly tested its readiness and ability to act, Europe was hit by a global pandemic of COVID-19. Because of this crisis, ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV