• Analýza přístupů k migraci v televizních debatách o členství Velké Británie v Evropské unii 

   Wygrysová, Dominika (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 19. 6. 2017
   Velká Británie se v roce 2016 stala prvním členským státem, který uspořádal referendum o setrvání v Evropské unii, které vzápětí vedlo k rozhodnutí o odchodu z bloku. Ve velmi kontroverzní kampani, která referendu předcházela, ...
  • Analýza vlivu teroristických útoků 11. září na zahraniční politiku Spojeného království 

   Plesníková, Markéta (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
   Předkládaná práce se zabývá analýzou vlivu, který měly na zahraniční politiku Spojeného království teroristické útoky 11. září 2001, který je hodnocen ve třech oblastech. Prvním je "zvláštní vztah" se Spojenými státy a ...
  • Analýza voleb do Evropského parlamentu ve Velké Británii v roce 2014 

   Čermák, Miroslav (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Bakalářská práce Analýza voleb do Evropského parlamentu ve Velké Británii v roce 2014 se věnuje tématu teorie druhořadých voleb, které zasazuje do politického prostředí Spojeného království. Nejdříve přibližuje samotnou ...
  • Analýza zahraniční politiky Tonyho Blaira k Sieře Leone 

   Hájková, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 15. 6. 2015
   Tato bakalářská práce si dává za cíl zanalyzovat vývoj britské zahraniční politiky vůči Sierře Leone v období od roku 1997 do roku 2000. Práce zejména odpovídá na otázku, zda britský přístup k Sierře Leone byl v souladu s ...
  • Belgický federalismus ve světle požadavků vlámského hnutí 

   Hendrych, Radek (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 17. 6. 2011
   Předložená bakalářská práce se zabývá analýzou ústavně politického uspořádání federativního Belgického království z pohledu požadavků a představ vlámské komunity. Text nejprve přibližuje vývoj, trendy a vybrané historické ...
  • Breaking down barriers: Euroregional cooporation of the Czech Republic 

   Benko, Karen (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 25. 6. 2014
   Cooperation between people of different nations has existed throughout Europe for centuries on an informal basis as borders have shifted and power has found its way into different hands. During the European integration ...
  • British Political Parties and Immigration Theme in Their Brexit Campaigns 

   Tenchurina, Liliia (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 6. 2. 2018
   Before, after and during the Brexit referendum in the UK immigration has been one of the most popular topics, which politicians discussed in their campaigns. Some of them were supporting the immigrants from the EU, arguing ...
  • De Gaullovo první veto ohledně vstupu Velké Británie do Evropského hospodářského společenství jako nástroj prosazování národního zájmu 

   Mashehová, Sandra (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 10. 9. 2013
   This bachelor thesis is a case study which had as a goal to explore whether the veto of General Charles de Gaulle has as an objective to promote or ensure French national interest. Another aim of the paper was to answer ...
  • Dopad politiky vlády Margaret Thatcherové na socio-ekonomické postavení katolického obyvatelstva v Severním Irsku 

   Vávrová, Leona (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 21. 6. 2012
   Práce se zabývá otázkou socio-ekonomické situace katolické komunity v Severním Irsku. Zkoumá hospodářskou, vzdělávací a bytovou politiku uplatňovanou v Severním Irsku vládou Margaret Thatcherové a snaží se zjistit, zda ...
  • Dopad Velkopáteční dohody na protestantskou komunitu 

   Ročejdlová, Markéta (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 20. 6. 2012
   Práce "Dopad Velkopáteční dohody na protestantskou komunitu" se zabývá protestantskou komunitou v Severním Irsku v období mezi podepsáním Velkopáteční dohody v roce 1998 a Dohody ze St. Andrews v roce 2007. Předmětem ...
  • Erasmus jako nástroj posílení evropské identity: případová studie ČR 

   Černý, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 15. 6. 2015
   Tato bakalářská práce se zabývá otázkou, zda existuje souvislost mezi pobytem Erasmus a evropskou identitou. Mnozí evropští politici se domnívají, že skrze zkušenost se studiem a životem v jiném evropském státě dojde u ...
  • ETA in Spanish fiction movies : product or creator of Spanish collective memory? 

   Macáková, Martina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 27. 1. 2015
   Magisterská diplomová práce "ETA ve španělských hraných filmech: Produkt či tvůrce kolektivní paměti?" se zaměřuje na vzájemný vztah mezi historií, filmovými obrazy and způsobem jakým jednotlivci vnímají španělskou ...
  • The European citizens initiative and the democratic deficit in the European Union 

   Fermanis, Elena (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 25. 6. 2014
   The aim of this thesis was to investigate the European Citizen's Initiative and its repercussions on the notions of legitimacy and the perceived democratic deficit in the European Union. As it is a recent phenomenon, its ...
  • Europeizace regionální politiky Francie v letech 2007-2013 

   Poláková, Terezie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 5. 2. 2016
   Diplomová práce se zabývá europeizací regionální politiky Francie v letech 2007-2013. Europeizace je zkoumána na případu Lisabonské strategie schválené v roce 2000 a revidované v roce 2005. Její cíle, rozdělené do tří ...
  • Europeizace Skotské národní strany: srovnání postoje strany k evropské integraci při referendech 1975 a 2016 

   Juráš, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 11. 6. 2019
  • Euroskepticismus a fragmentace v britské Konzervativní straně v letech 2015-2017 

   Svobodová, Markéta (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 11. 6. 2018
   The main goal of a bachelor thesis called Euroscepticism and Fragmentation in the British Conservative Party 2015-2017 is to analyse fragmentation in Conservative Party caused by different opinions on how to deal with the ...
  • Euroskepticismus v českých a německých denících - analýza mediálního obrazu GDPR a EU 

   Černý, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 18. 9. 2019
   This thesis analyzes how the General Data Protection Regulation (GDPR) and the European Union was portrayed in selected Czech and German printed media throughout the year 2018 and investigates whether Euroscepticism - in ...
  • Európska iniciatíva občanov: Účinný nástroj participatívnej demokracie? 

   Fitzeková, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 22. 1. 2015
   Európska iniciatíva občanov bola zavedená Zmluvou o fungovaní Európskej únie a upresnená Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 211/2011 zo 16. februára 2011, ako nástroj participatívnej demokracie; a táto práca ...
  • Evropská referenda a Švédské království 

   Pártlová, Andrea (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 20. 6. 2012
   Bakalářská práce "Evropská referenda a Švédské království" pojednává o specifickém vztahu Švédska k evropské integraci. Časové vymezení sahá od druhé poloviny 20. století až do roku 2009, kdy bylo Švédsko podruhé v pozici ...
  • Imigrační politika Davida Camerona v letech 2010 až 2015 

   Paulíková, Veronika (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 21. 6. 2016
   Imigrace se během posledních několika let stala ústředním tématem mnoha politických debat v západních státech. Práce se zaměřuje na imigrační politiku Spojeného království, kde imigranti představují 12,7 % z celkové populace ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV