• Centrum ateliér v programu Začít spolu 

   Defence status: DEFENDED
   Rambousková, Adéla (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 25. 5. 2017
  • Dítě v multikulturním prostředí základní školy - vybrané aspekty vzdělávání dětí-cizinců v českých základních školách 

   Defence status: DEFENDED
   Watzková, Eva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 16. 5. 2006
   Problematika vzdělávání dětí-cizinců1 v základních školách je pro české školství relativně novým tématem. Území, které dnes tvoří Českou republiku, bylo totiž i přes svou polohu ve středu Evropy po dlouhou dobu ve srovnání ...
  • Formy spolupráce rodiny a školy na 1. stupni ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Bakalárová, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 1. 2014
   Diplomová práce se zabývá formami spolupráce mezi rodinou a školou v programu Začít spolu. Teoretická část se zaměřuje na rodinu a školu jako výchovně vzdělávací instituce, popisuje jejich historický vývoj a na něj navazující ...
  • Formy spolupráce rodiny a školy na počátku školní docházky 

   Defence status: DEFENDED
   Cihelková, Monika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 6. 2013
   Title: Forms of Family and School Cooperation at the Beginning of School Attendance Supervisor: Mgr. Jana Kargerová, PhD. Author: Monika Cihelková Abstract: The diploma thesis deals with forms of cooperation between a ...
  • Formy spolupráce rodiny a školy na počátku školní docházky 

   Defence status: DEFENDED
   Jelínková, Hana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 6. 2013
   The thesis deals with the process of building up partnership between family, school and the class teacher at the very beginning of school attendance and the possible forms it can take. The theoretical part describes both, ...
  • Formy spolupráce rodiny a školy na počátku školní docházky 

   Defence status: DEFENDED
   Těšínská, Magda (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 18. 5. 2016
   Diplomová práce se soustředí na formy spolupráce mezi rodinou a školou na počátku školní docházky. Teoretická část definuje rodinu a školu jako výchovně - vzdělávací instituce. Mapuje kořeny vývoje spolupráce těchto ...
  • Formy spolupráce rodiny a školy v programu Začít spolu na 1. stupni ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Horáková, Simona (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 21. 5. 2012
   Diplomová práce se zabývá formami spolupráce mezi rodinou a školou v programu Začít spolu. Teoretická část se zaměřuje na rodinu a školu jako výchovně-vzdělávací instituce, jejich definici, historický vývoj a na něj ...
  • Formy spolupráce rodiny a školy v předškolním vzdělávání 

   Defence status: DEFENDED
   Bidlasová, Radka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 31. 5. 2012
  • Individualizovaná výuka českého jazyka podle metody MGML 

   Defence status: DEFENDED
   Suchá, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 20. 5. 2015
   Diplomová práce s názvem Individualizovaná výuka českého jazyka podle metody MGML představuje didaktický systém MultiGradeMultiLevel, jenž byl vyvinut na základě potřeb vzdělávání chudých vesnických obyvatel v Rishi Valley, ...
  • Informační a komunikační technologie jako prostředek k rozvoji klíčových kompetencí 

   Defence status: DEFENDED
   Strnadová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 13. 1. 2009
   Diplomová práce se zabývá vývojem a zaváděním informačních a komunikačních technologií do českých a evropských kurikulárních dokumentů. V souvislosti se zaváděním této vzdělávací oblasti se diplomová práce zabývá také ...
  • Integrace a vzdělávání romských dětí na základní škole 

   Defence status: DEFENDED
   Koukolová, Jaroslava (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 12. 5. 2008
   This diploma work deals with a conception of integration and education of Roma children in the atmosphere of Elementary school in Czech Republic. It also includes its following influence of school to learners. The main aim ...
  • Integrovaná tematická výuka programu začít spolu 

   Defence status: DEFENDED
   Mašková, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 22. 5. 2014
   Diplomová práce s názvem Integrovaná tematická výuka v programu Začít spolu popisuje, analyzuje a hodnotí využití Integrované tematické výuky (ITV) na 1. stupni ZŠ. ITV je zde chápána jako jedna z možností realizace ...
  • Komunikace a spolupráce rodiny a školy na prvním stupni ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Kučerová, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 12. 5. 2008
   The aim of the diploma work called Family-School Communication and Cooperation on Primary Education is to map forms of the cooperation between parents and schools on basis of history and procedures verified in practice. ...
  • Komunikace a spolupráce rodiny a školy na prvním stupni ZŠ konzultace učitel-rodič-žák 

   Defence status: DEFENDED
   Hronková, Marie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 20. 5. 2009
   Diplomová práce s názvem Komunikace a spolupráce rodiny a školy na prvním stupni ZŠ - Konzultace učitel-rodič-žák nabízí ve své teoretické části historický vhled n a pojetí dítěte a n a utváření vztahu mezi rodinou a školou. ...
  • Kooperativní hra jako prostředek k poznání 

   Defence status: DEFENDED
   Lebdušková, Václava (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 14. 1. 2008
   V diplomové práci se zabývám kooperativní hrou jako prostředkem k poznání - poznání žáků mezi sebou, poznání sebe sama a poznání žáků učitelem. Cílem práce je zaznamenat, jakou měrou se využití kooperativních her na počátku ...
  • Metoda Persona Dolls a její možnosti využití v primární škole 

   Defence status: DEFENDED
   Kyndlová, Pavla (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 1. 2017
   Diplomová práce se věnuje inovativním přístupům na prvním stupni základních škol a to konkrétně metodě týkající se antipředsudkové výchovy Persona Dolls. Práce popisuje teoretická východiska této metody. Dále je v práci ...
  • Metody efektivní integrace výuky angličtiny do programu začít spolu 

   Defence status: DEFENDED
   Loudilová, Klára (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 13. 1. 2009
   Ve své diplomové práci se zabývám metodami efektivní integrace výuky angličtiny do programu Začít spolu. Práce přibližuje transformaci českého školství po roce 1989, věnuje se některým moderním přístupům ve výuce anglického ...
  • Motivace žáků mladšího školního věku 

   Defence status: DEFENDED
   Pokorná, Kristýna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 6. 2013
   My thesis deals with the motivation of younger school aged pupils. The theoretical part contains explanation of the term of motivation, characteristics of a child younger school age, specifics of motivation in education ...
  • Motivace žáků ve vyučování 

   Defence status: DEFENDED
   Horáčková, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 13. 1. 2009
   The thesis deals with the issue of motivation in the classroom. In the theoretical part, the work defines psychological and pedagogical terms concerning the chosen topic and explains the relations between the terms. This ...
  • Možnosti uplatnění projektového vyučování ve vztahu ke kulturně historickému objektu 

   Defence status: DEFENDED
   Oulíková, Zuzana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 20. 5. 2009
   Diplomová práce je zaměřena na projektové vyučování na 1. stupni ZŠ a jeho využití při tvorbě výchovně-vzdělávacích programů pro hlubší spolupráci školy a kulturně-historické instituce. Má tři části. První se zabývá historií ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV