Now showing items 1-20 of 103

  • Centrální banka v soustavě veřejné moci 

   Defence status: DEFENDED
   Kubištová, Martina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 30. 11. 2009
  • Česká národní banka a podmínky vstupu do Evropské měnové unie 

   Defence status: DEFENDED
   Pavelec, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 8. 3. 2006
  • České pojišťovny a evropský pojistný trh 

   Defence status: DEFENDED
   Mačáková, Erika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 31. 3. 2008
  • Daň z přidané hodnoty a harmonizace právní úpravy s právem Evropských společenství 

   Defence status: DEFENDED
   Pátek, Václav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 23. 1. 2006
  • Daň z přidané hodnoty v mezinárodním obchodu se zbožím 

   Defence status: DEFENDED
   Tomíček, Milan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 19. 9. 2016
   Disertační práce je věnována aplikaci daně z přidané hodnoty na mezinárodní obchod se zbožím, přičemž je zaměřena především na tzv. intrakomunitární plnění mezi členskými státy EU, a rovněž na to, nakolik je přechodná ...
  • Daň z přidané hodnoty z pohledu českého a evropského práva 

   Defence status: DEFENDED
   Špaček, Luděk (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 21. 1. 2016
   diplomové práce Tato diplomová práce se zaměřila na daň z přidané hodnoty (DPH) z pohledu českého a evropského práva. DPH byla zavedena v padesátých letech minulého století a stala se všeobecnou nepřímou daní v Evropské ...
  • Daň z vína z pohledu práva Evropské unie 

   Defence status: DEFENDED
   Nekovářová, Tereza (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 16. 9. 2013
   Problematika naplnění státního rozpočtu je věčným tématem, které je možné prohlásit za aktuální v jakékoli fázi hospodářského cyklu, tím spíše v době recese. V reakci na nástup finanční krize se vždy objeví potřeba nacházet ...
  • Daňová exekuce 

   Defence status: DEFENDED
   Veselá, Eva (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 14. 9. 2009
   62 10. ZÁVĚR Vymáhání daňových nedoplatků, daňová exekuce je institutem, který velmi úzce souvisí s výběrem daní a tedy s příjmovou stránkou státního rozpočtu. Vymáhání daňových nedoplatků hraje významnou roli při naplňování ...
  • Daňová kontrola 

   Defence status: DEFENDED
   Blažková, Vendula (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 16. 9. 2010
   Závěr Při správě daní se vždy budou střetávat dva základní protichůdné principy - nárok státu na daň na straně jedné a právo daňového subjektu vlastnit majetek na straně druhé. Aby byly naplněny základní požadavky na ...
  • Daňová kontrola 

   Defence status: DEFENDED
   Václavík, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 22. 9. 2011
   61 Daňová kontrola - shrnutí v českém jazyce Záměrem této práce je popsat základy daňové kontroly z titulu nového daňového řádu a přijaté judikatury. V roce 2011 nabyl účinnosti nový daňový řád. Nová úprava mění pohled na ...
  • Daňová soustava po vstupu České republiky do Evropské unie 

   Defence status: DEFENDED
   Koubová, Petra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 8. 6. 2006
  • Daňové a účetní aspekty postavení soudního exekutora a exekučního řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Štika, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 25. 9. 2014
   The doctoral thesis deals with the tax and accounting aspects of the judicial executor and the execution proceedings under the current legislation, which already takes into account the new Civil code. In a very consistent ...
  • Dohled na úseku finanční činnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Voříšek, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 9. 10. 2008
  • Dohled nad finančním trhem v kontextu reformy dohledu v Evropské unii 

   Defence status: DEFENDED
   Tkadlecová, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 23. 1. 2012
   Cílem této práce je komplexní zmapování systému regulace a dohledu finančního trhu v České republice v kontextu reformy dohledu nad finančním trhem v Evropské unii. Důvěryhodnost a stabilita finančních trhů je totiž jednou ...
  • Dohled v pojišťovnictví 

   Defence status: DEFENDED
   Konupková, Jana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 14. 1. 2014
   Tématem této diplomové práce je dohled v pojišťovnictví. Stěžejní část práce představuje právní úprava problematiky dohledu v České republice, včetně historického vývoje. Poté následuje výklad dohledu v pojišťovnictví v ...
  • Dohled v pojišťovnictví a jeho právní úprava 

   Defence status: DEFENDED
   Černý, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 22. 1. 2019
   Supervision over Insurance Industry and the Legal Regulation Abstract ČERNÝ Tomáš: Supervision over Insurance Industry and the Legal Regulation; Charles University, Faculty of Law; supervisor of the rigorous thesis: Prof. ...
  • Dohled v pojišťovnictví v České republice ve srovnání s právní úpravou ve vybraných zemích EU 

   Defence status: DEFENDED
   Klíčová, Radka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 10. 9. 2007
  • Dohled v pojišťovnictví ve srovnání s právní úpravou v zemích EU 

   Defence status: DEFENDED
   Roubal, Zdeněk (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 26. 11. 2007
  • Dohled v pojišťovnictví z pohledu českého a evropského práva 

   Defence status: DEFENDED
   Zarevúcka, Daniela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 29. 9. 2015
   Tato diplomová práce poskytuje ucelený přehled o dohledu v pojišťovnictví v českém i evropském právu. Nejprve vymezuje základní pojmy a následně přechází ke stručnému pojednání o vývoji dohledu v českých zemích. Zde se ...
  • Emise peněz centrální bankou a její výhledy po vstupu do Evropské měnové unie 

   Defence status: DEFENDED
   Moravec, Jaroslav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 29. 10. 2012
   Emise peněz centrální bankou a její výhledy po vstupu do Evropské měnové unie (abstrakt) Předložená práce zkoumá problematiku emise hotovostních peněz centrální bankou v České republice. Emise hotovostních peněz je zkoumána ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV