• Coincidentia oppositorum v díle De docta ignorantia Mikuláše Kusánského 

   Defence status: DEFENDED
   Buchta, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 14. 9. 2011
   Cílem této práce je prozkoumat myšlenku koncidence opozit (coincidentia oppositorum) v díle Mikuláše Kusánského O učené nevědomosti (De docta ignorantia). Pokusíme se ukázat, že tato myšlenka je konstitutivní pro celek De ...
  • The Doctrine of God and Deification in Athanasius of Alexandria: Relations and Qualities 

   Defence status: DEFENDED
   Lytvynenko, Viacheslav (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 2. 9. 2014
   V této práci se snažíme vyložit Atanášův koncept zbožštění v úzkém vztahu s jeho doktrínou Boha. Zabýváme se otázkou, v čem Atanáš viděl zdroj božství (v obecné podstatě nebo v Otci?), jakým způsobem použil nicejskou ...
  • Dvojí pojetí Boha v Eriugenově "Periphyseon" 

   Defence status: DEFENDED
   Fořtová, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 9. 6. 2010
   This work is concerned with the conception of God in John Eriugena's "Periphyseon". My thesis is that in "Periphyseon", we can find two different concepts of God the connection of which is not easily understood. On the one ...
  • Evoluce jako cesta k Bohu v díle Teilharda de Chardin 

   Defence status: DEFENDED
   Jirousová, Františka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 19. 6. 2017
   This dissertation deals with the notion of centration in the work of Teilhard de Chardin, the notion being examined with regard to two related aims: 1) to illustrate the logical structure of Teilhard's Christian theory of ...
  • Filozófia ikon u Jána Damašského 

   Defence status: DEFENDED
   Pešek, Tomáš (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 25. 9. 2008
  • Jednota duše s Bohem v Sermones in Cantica canticorum Bernarda z Clairvaux 

   Defence status: DEFENDED
   Ďurašková, Gabriela (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 26. 9. 2006
   Cílem mé práce je především ukázat, jakým způsobem a pod jakými obrazy Bernard o jednotě (sjednocení) duše s Bohem v tomto rozsáhlém spise píše a jak této jednotě rozumí. Práce se skládá z pěti částí. Nejprve jsem stručně ...
  • K otázce nepředmětné intencionality 

   Defence status: DEFENDED
   Krbec, Šimon (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 26. 9. 2006
   Východiskem této práce je fakt rezignace západního myšlení na dosažení absolutní jistoty poznávání. S poukazem na skutečnost, že termíny popisující konkrétní situace nejistoty jsou poměrně snadno zaměnitelné, se kapitola ...
  • Křesťanská teodicea jako filozofický paradox 

   Defence status: DEFENDED
   Jirousová, Františka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 9. 2009
   Diplomová práce se zabývá křesťanskou teodiceou - pokusem vysvětlit proč Bůh dopouští zlo. V práci je ukázáno, že z historického hlediska vznikla křesťanská teodicea jako alternativa ke gnostickému dualismu. Z hlediska ...
  • Mýtus v myšlení Jana Patočky 

   Defence status: DEFENDED
   Veselý, Jindřich (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 17. 6. 2014
   Cílem této práce je prozkoumat problematiku mýtu ve filosofii Jana Patočky. Tento myslitel se mýtem celoživotně, třebaže nikoli systematicky, zabýval a pojednával o něm v rozmanitých kontextech a z rozličných perspektiv. ...
  • Paměť a čas v Augustinových Vyznáních a v Proustově Hledání ztraceného času 

   Defence status: DEFENDED
   Roreitnerová, Alena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 20. 6. 2018
   Předložená práce je paralelním čtením dvou děl, jež v sobě spojují filosofické myšlení času a paměti s uskutečněním vyprávění: jedné z prvních duchovních autobiografií pozdní antiky - Vyznání a moderního románu - Hledání ...
  • Péče o duši u Jana Patočky 

   Defence status: DEFENDED
   Tesař, Tomáš (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 17. 9. 2014
   V naší práci se věnujeme klíčové otázce Patočkova myšlení - péči o duši. Ta představuje v Patočkových textech rozdíl mezi životem naivním, založeným na nekriticky přijatých míněních a praktických rozhodnutích, a životem ...
  • Pohyb lidské existence. Studie k pojetí "pohybu" (kinésis) u Maxima Vyznavače (580-662) 

   Defence status: DEFENDED
   Chvátal, Ladislav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 13. 6. 2011
   Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav filosofie a religionistiky PhDr. Ladislav Chvátal Movement of human existence. Study on the concept of "motion" (kinésis) in Maximus the Confessor (580-662) Abstrakt ...
  • Pojetí subjektu ve filosofii Ladislava Hejdánka 

   Defence status: DEFENDED
   Dostál, Václav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   Filosof Ladislav Hejdánek (*1927) přichází s myšlenkou, podle které je každý subjekt událostí trvající v čase. Subjektem přitom není jen živočich nebo rostlina, ale i buňka, molekula, atom nebo subatomární částice. Subjekt ...
  • Prostá změna v Aristotelově přírodní filosofii 

   Defence status: DEFENDED
   Roreitner, Robert (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   Práce vychází od otázky, zda a v jakém smyslu rozdíl mezi "prostými" a "dílčími" výpověďmi změny (tj. výroky o "vzniku" na jedné straně a "stávání se" na straně druhé) poskytuje spolehlivé vodítko k porozumění skutečnosti. ...
  • Pýcha v pojetí sv. Augustina: iluze pýchy a její prolomení 

   Defence status: DEFENDED
   Bezoušková, Alena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 7. 9. 2020
   (in English) According to Augustine, to be proud means to aspire to a position which belongs to God. That is, to not admit one's dependence on God and to misunderstand one's relationships towards others. In my thesis I ...
  • Rozumění u Martina Heideggera 

   Defence status: DEFENDED
   Muchová, Linda (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 5. 2. 2008
   Má diplomová práce se zabývá rozuměním u Martina Heideggera, což je také její název. Primární literaturou užitou pro tuto práci je Bytí a čas. Rozumění je zcela jistě jedním z nejdůležitějších témat filosofie 20. století,což ...
  • Sokratovské tázání jako východisko péče o duši u Jana Patočky 

   Defence status: DEFENDED
   Matuška, Štěpán (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 13. 9. 2016
   Práce se zabývá tématem sókratovského tázání jako východiska péče o duši v Patočkových textech z období 30.-50. let 20. století. Toto téma je v práci rozděleno do tří větších souvislých celků. První část se zabývá Patočkovým ...
  • Starozákonní exegeze u Filóna Alexandrijského a Řehoře z Nyssy. 

   Defence status: DEFENDED
   Dudziková, Markéta (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 23. 1. 2019
   Filón Alexandrijský (asi 20 př. Kr. až 40 po Kr.) a jeho alegorická interpretace Bible (zejména Pentateuchu) významně ovlivnila raně křesťanské autory, mezi jinými i Řehoře z Nyssy (asi 335-395 po Kr.). Skutečnost, že Řehoř ...
  • Stát a náboženství v Hegelově právní filosofii 

   Defence status: DEFENDED
   Navrátilová, Olga (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 17. 6. 2014
   Cílem této práce je prozkoumat problematiku moderního sekulárního státu a jeho vztahu k náboženství v pozdní filosofii G. W. F. Hegela. Předtím než je pozornost zaměřena k tomuto mysliteli, jsou krátce představena pojetí ...
  • Svoboda v Oratio catechetica magna svatého Řehoře z Nyssy 

   Defence status: DEFENDED
   Bendová, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 21. 9. 2011
   Tato práce se zabývá tématem lidské svobody, jak ji ve své Velké katechetické řeči představil svatý Řehoř z Nyssy. Sleduje význam a roli svobody v jednotlivých etapách dějin spásy (stvoření, pád a vykoupení) a vztah svobody ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV