Now showing items 1-10 of 10

  • Boží obraz u Řehoře z Nyssy 

   Defence status: DEFENDED
   Marunová, Magdalena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 20. 6. 2016
   Cílem této práce je představit nauku Řehoře z Nyssy o člověku jako Božím obrazu, která se zakládá především na Řehořově díle Περ κατασκευ ς νθρώπουὶ ῆ ἀ (De hominis opificio). Řehoř ve svém spise vytvořil ze stoických ...
  • Imperativ transcendence. O smyslu filosofie a jejích možnostech na sklonku metafyzické éry podle Jana Patočky. Interpretace vybraných textů z let 1929-1952 

   Defence status: DEFENDED
   Sladký, Pavel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 9. 2009
   Jedním z velkých témat filosofie Jana Patočky je otázka bytostné povahy a smyslu filosofie. Odehrává-li se filosofické myšlení v médiu celkovosti, představuje filosofická sebereflexe přirozenou součást vlastní filosofické ...
  • Individuální a univerzální duše u Plótina 

   Defence status: DEFENDED
   Lomozová, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 1. 6. 2006
   Cílem práce bylo odhalit vztahy mezi dušemi a Intelektem a za tímto účelem jsme se zabývali otázkou jednoty všech duší, sesterství světové a individuální duše, funkcí a dalšími charakteristikami jak světové, tak individuální ...
  • Nauka o principech u Filoláa z Krotónu a pýthagorejství v 5. st. př. n. l. 

   Defence status: DEFENDED
   Šíma, Antonín (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 18. 5. 2009
   Tato práce je věnována nauce o principech u Filoláa z Krotónu a u pýthagorejců v referátech Aristotelových pojednání. Jejím cílem je prozkoumat tuto nauku v zachovaných zlomcích Filoláa z Krotónu a určit, jaké principy ...
  • Le paradoxe stoïcien: liberté de l'action déterminée 

   Defence status: DEFENDED
   Mikeš, Vladimír (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 2. 2009
   Práce je zaměřena na problém svobody u starých stoiků (3. st. př. Kr.), který byl kontroverzním předmětem debat již v antice a zůstává jím podnes. Ve třech částech autor rozebírá základní aspekty tohoto problému, aby mohl ...
  • Plato's second coming. An outline of the philosophy of George Gemistos Plethon 

   Defence status: DEFENDED
   Hladký, Vojtěch (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 9. 2007
   Tato práce je pokusem o komplexní výklad filosofie Geórgia Gemista Pléthóna, byzantského platonika XV. století, jenž ovlivnil rovněž současné renesanční myslitele v Itálii. První část studie se věnuje Gemistově "veřejné ...
  • Pojem různosti v trojičním konceptu Maria Victorina (rozbor spisu Adversus Arium Ib) 

   Defence status: DEFENDED
   Němec, Václav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 26. 6. 2006
   I když každé literární dílo samou svou podstatou přesahuje konkrétní historickou situaci, v níž vzniká, a tudíž múže být čteno a interpretováno v odlišných souvislostech, je zároveň součástí živého proudu myšlení určitého ...
  • Proměny "německé mystiky": Trauler - Theologia Deutsch - Luther - Paracelsus - Weigel 

   Defence status: DEFENDED
   Žemla, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 28. 6. 2010
  • Sladká nevědomost - Sextus Empiricus o lidském štěstí 

   Defence status: DEFENDED
   Krása, Ondřej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 24. 9. 2008
   Předkládaná práce se věnuje vypracování a rozvinutí etické interpretace skepticismu, přičemž vychází z některých klíčových pasážích spisů Sexta Empirica. Po představení převládajícího interpretačního přístupu k Sextovým ...
  • Světlo u Platóna 

   Defence status: DEFENDED
   Trlifajová, Justina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 9. 6. 2010
   Práce se zabývá světlem vidění a metaforou světla poznání u Platóna a snaží se o výklad Platónova pojetí světla poznání. V první části práce jsou shrnuty hlavní Platónovy texty, které se týkají tohoto tématu. V další části ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV