• Accretion discs in the context of tidal disruption of stars in nuclei of galaxies 

   Defence status: DEFENDED
   Štolc, Marcel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 19. 6. 2019
   Stars can be stretched and ripped apart by the super-massive black hole at the core of a galaxy. The remnant gaseous trail gradually circularizes in a ring of mass that spreads by the viscous forces into an accretion disc. ...
  • Accretion discs in the context of tidal disruption of stars in nuclei of galaxies 

   Defence status: RECOGNIZED
   Štolc, Marcel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 26. 8. 2021
   Hvězdy mohou být protaženy a roztrhány super-masivní černou dírou v jádru galaxie. Zbytková plynná stopa postupně cirkularizuje v hmotnostní prstenec, který se působením viskózních sil vyvíjí v akreční disk. V této práci ...
  • Astrofyzikální procesy v blízkosti kompaktních objektů 

   Defence status: DEFENDED
   Sochora, Vjačeslav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 26. 9. 2013
   Název práce: Astrofyzikální procesy v blízkosti kompaktních objektů: studium extremálních posuvů energie z akrečních prstenců Autor: Vjačeslav Sochora Pracoviště: Astronomický ústav AV ČR Vedoucí disertační práce: doc. ...
  • Astrophysical processes near a galactic centre 

   Defence status: DEFENDED
   Hamerský, Jaroslav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 21. 9. 2015
   Akreční disk je důležitý astrofyzikální jev, jehož přítomnost je klíčem k vysvětlení mnoha procesů souvisejících s tokem hmoty a uvolňováním energie ve formě záření na různých prostorových škálách, a to jak kolem málo ...
  • Coherent dusty and gaseous structures near the Galactic center 

   Defence status: DEFENDED
   Štofanová, Lýdia (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 21. 6. 2016
   Objekt Sagittarius A* v centru Mléčné dráhy je nejbližší supermasivní černá díra v našem kosmickém okolí. Zde se odehrávají různé astrofyzikální procesy, díky nimž se v blízkosti jádra Galaxie objevují rozmanité struktury. ...
  • High -Frequency Quasi-Periodic Oscillations and their Modulations by Relativistic Effects 

   Defence status: DEFENDED
   Bursa, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 3. 5. 2006
  • Looking into the inner black hole accretion disc with relativistic models of iron line 

   Defence status: DEFENDED
   Svoboda, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 23. 6. 2010
  • Looking into the inner black hole accretion disc with relativistic models of iron line 

   Defence status: RECOGNIZED
   Svoboda, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 1. 10. 2010
  • Magnetické pole v jádru Galaxie 

   Defence status: DEFENDED
   Hamerský, Jaroslav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 9. 5. 2011
   V předložené práci studujeme chování akrečních disků v blízkosti Černé díry. Náš přístup k této problematice vychází z řešení obecně relativistických magnetohydrodynamických rovnic, které plynou ze zákonů zachování tenzoru ...
  • Neutron stars near a galactic centre 

   Defence status: DEFENDED
   Zajaček, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 12. 5. 2014
   Tato práce se zabývá procesy probíhajícími v blízkosti jádra Galaxie, jež slouží jako příklad jader galaxií s velmi nízkou luminozitou. Úvodní část práce je stručnou reserší soudobých poznatků o radiovém zdroji Sagittarius ...
  • Pohyb elektricky nabitých částic v Kerrově-Newmanově geometrii 

   Defence status: DEFENDED
   Kopáček, Ondřej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 31. 5. 2007
  • Point Processes as a Mathematical Tool to Describe Black-Hole Accretion Disc Stochastical Variability 

   Defence status: DEFENDED
   Pecháček, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 25. 6. 2008
  • Transition from regular to chaotic motion in black hole magnetospheres 

   Defence status: DEFENDED
   Kopáček, Ondřej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 14. 9. 2011
   Cosmic black holes can act as agents of particle acceleration. We study properties of a system consisting of a rotating black hole immersed in a large-scale organized magnetic field. Electrically charged particles in the ...
  • Vliv silného gravitačního pole kompaktních objektů na jejich záření 

   Defence status: DEFENDED
   Sochora, Vjačeslav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 1. 6. 2009
   In the present work we describe different cosmic systems that contain the compact objects (neutron stars or black holes). The accretion of the matter on the compact object is a main source of the radiation and that is why ...
  • Záření akrečních disků v blízkosti kompaktních objektů 

   Defence status: DEFENDED
   Svoboda, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 30. 5. 2006

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV