Now showing items 1-14 of 14

  • Absolutní Já a pojem vědění ve filosofii J. G. Fichta 

   Defence status: DEFENDED
   Kollert, Lukáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 9. 2012
   Práce nejdříve předkládá bazální náčrt skladby předmětného vědomí a snaží se ukázat, že musí být fundováno ve "vědomí" jiného typu, které strukturu charakteristickou pro vědomí předmětu (ne-identita subjektu a objektu) ...
  • Der Geist in der Phänomenologie des Geistes: Antigone und Rameaus Neffe im dialektischen Widerstreit 

   Defence status: DEFENDED
   Matějčková, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 22. 6. 2012
   Diplomová práce si klade za cíl vyložit Hegelovo pojetí ducha na základě interpretace Sofoklovy Antigony a Diderotova Rameauova synovce. V klíčových pasážích Hegelova pojednání o duchu je právě těmto dvěma literárním dílům ...
  • Grund der Welt: zu einem marginalen Problem in Hegels Phänomenologie des Geistes 

   Defence status: DEFENDED
   Matějčková, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 23. 2. 2016
   Existuje v Hegelově Fenomenologii ducha nějaký svět, a pokud ano, jak vypadá? Disertace si klade za úkol zodpovědět tuto otázku, na niž badatelé i filosofové tradičně odpovídají negativně: filosofie absolutního ducha neskýtá ...
  • Hegel a postkomunismus 

   Defence status: DEFENDED
   Korda, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 13. 9. 2022
   The submitted dissertation interprets the history of the "totalitarian" century as the 'world's court of judgement' that decided which philosophy is topical based on its ability to reconcile with the given reality. I argue ...
  • Hegelova kritika ideologie 

   Defence status: DEFENDED
   Korda, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 17. 9. 2015
   This work explores the possibilities of Hegel's critique of liberalisms and Marxism. Firstly, I define the "Return to Hegel", or more precisely, the way how we should conceive of this return to Hegel in order to really ...
  • Hlas rozumu. Studie ke Kantově kritické filosofii 

   Defence status: DEFENDED
   Pech, Robin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 13. 12. 2021
   Filosofie se tradičně vymezuje proti rétorice. Tradiční rozdíl mezi filosofií a rétorikou se zakládá na rozlišení mezi pravdivou a přesvědčivou řečí. Dějiny filosofie nabízejí řadu historických příkladů, jak vztah mezi ...
  • Language and Memory in Hegel's Conception of History 

   Defence status: DEFENDED
   Formanová, Josefina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 5. 2. 2021
   Tato práce si klade za cíl vyložit dva koncepty, které sehrávají nezanedbatelnou roli v Hegelově filosofii života a dějin: totiž jazyk a paměť. Práce má spíše kontemplativní povahu a je rozdělena do tří částí. V první části ...
  • Pojetí vkusu v Kantově estetice 

   Defence status: DEFENDED
   Krapchatova, Marina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 7. 9. 2021
   (česky) Tato práce se soustředí na Kantovo pojetí vkusu v "Kritice soudnosti". Cílem práce je zkoumání tohoto pojetí v estetické zkušenosti, v níž předmětům připisujeme predikát "krásný", totiž v soudech vkusu. Soud vkusu ...
  • Problematika solipsizmu a ontickej reálnosti nie-Ja u Fichteho 

   Defence status: DEFENDED
   Dubovec, Marcel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 9. 2012
   DUBOVEC, Marcel. Problematika solipsizmu a ontickej reálnosti Nie-Ja u Fichteho (Bakalárska práca). Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav filosofie a religionistiky Vedúci práce: Dr. phil. habil. (PD) ...
  • Problém sebevědomí ve filozofii J. G. Fichta. Studie k pragmatickým dějinám lidského ducha 

   Defence status: DEFENDED
   Vrabec, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 24. 9. 2012
   Submitted essay is an inquiry into J. G. Fichte's early philosophy focused particularly on Foundation of the Entire Wissenschaftslehre as a central work of his early period. Interpretation is based on assumption that its ...
  • Schellingova idea absolutna a odpadnutí ve spisu Filosofie a náboženství 

   Defence status: DEFENDED
   Vilímek, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 30. 1. 2017
   Práce se zabývá koncepcemi absolutna a odpadnutí v Schellingově spisu Filosofie a náboženství z roku 1804. V 1. kapitole je stručně charakterizována idea absolutna, jak ji nalézáme v autorově předchozím spisu Bruno aneb o ...
  • Sebevědomí a sebepoznání. Studie k roli subjektu a vědomí myšlení v Descartově filosofii 

   Defence status: DEFENDED
   Kollert, Lukáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 17. 9. 2014
   Předložená práce se snaží prozkoumat z širší perspektivy Descartovo cogito především v kontextu Meditací o první filosofii (1641) a dalších pro zkoumané téma relevantních spisů. S cílem nabídnout komplexní podání Descartova ...
  • Svoboda a mravnost; Hegelovo pojetí svobody v Základech filosofie práva 

   Defence status: DEFENDED
   Zelenda Kupcová, Adéla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 15. 9. 2011
   Práce se zaměřuje na pojetí svobody v praktické filozofii G. W. F. Hegela a jejím vztahem k etice, konkrétně k moralitě a mravnosti. Zkoumán je i vztah svobody a společenských struktur, v nichž jedinec žije a svou svobodu ...
  • Teorie poznání Rudolfa Steinera 

   Defence status: DEFENDED
   Kasper, Vojtěch (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 5. 2. 2021
   Předložená diplomová práce se zabývá filosofickým dílem rakouského myslitele Rudolfa Steinera (1861-1925). Soustřeďuje se přitom především na jeho epistemologické myšlení, neboť si za hlavní cíl klade vyložit jeho teorii ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV