• Bogovského lemma 

   Defence status: DEFENDED
   Kalousek, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 11. 9. 2009
  • Dynamika epidemií 

   Defence status: DEFENDED
   Švamberová, Lucie (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 21. 6. 2019
   Šíření infekčních nemocí v populaci je jeden z mnoha jevů, které lze popisovat pomocí diferenciálních rovnic. V této bakalářské práci se budeme zabývat epidemiologickými modely SEIR, respektive SIR. Nejprve formulujeme ...
  • Eliptické systémy rovnic s anizotropním potenciálem: existence a regularita řešení 

   Defence status: DEFENDED
   Peltan, Libor (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 9. 2014
   Stručně shrneme dosavadní výsledky v teorii regularity minimizérů eliptických va- riačních funkcionálů. Předvedeme důkaz existence a regularity takového funkcionálu za předpokladu kvazikonvexity a izotropních růstových ...
  • Homogenization of flows of non-Newtonian fluids and strongly nonlinear elliptic systems 

   Defence status: DEFENDED
   Kalousek, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 5. 6. 2017
   Teorie homogenizace umožňuje nalézt pro zadaný systém parciálních dife- renciálních rovnic popisující model s komplikovanou vnitřní strukturou systém popisující model bez této struktury, jehož řešení je v jistém smyslu ...
  • Homogenization of flows of non-Newtonian fluids and strongly nonlinear elliptic systems 

   Defence status: RECOGNIZED
   Kalousek, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 8. 10. 2018
   The theory of homogenization allows to find for a given system of partial differential equations governing a model with a very complicated internal struc- ture a system governing a model without this structure, whose ...
  • Matematické modely v biologii 

   Defence status: DEFENDED
   Hruška, Zdeněk (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 27. 9. 2006
   Na/.ev pracc: Matematieke modcly v biologii Autor: Zdenek Hruska Katedra: Vedoucf bakalafskc pracc: Mgr. Pctr Kaplicky, Ph.D. e-mail vcdouciho: kaplickyfV/Jkarlin.mff.cuni.cz Abstrakt: Modelovani epidcmii bylo prvnfm / ...
  • Newtonův problém optimálního aerodynamického profilu 

   Defence status: DEFENDED
   Tichý, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 6. 2007
  • Prostory funkcí s necelými derivacemi na intervalu 

   Defence status: DEFENDED
   Lopata, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 22. 6. 2012
   V odborné literatuře se setkáváme s různými způsoby zavedení Sobolevova prostoru W1,1 na otevřeném a omezeném intervalu. V této práci je uvedeme do souvislosti. Ukážeme, že zúplnění množiny funkcí se spojitou první derivací, ...
  • Qualitative properties of solutions to equations of fluid mechanics 

   Defence status: DEFENDED
   Tichý, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 26. 9. 2014
   Qualitative properties of solutions to equations of fluid mechanics Mgr. Jakub Tichý Supervisor: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. Department: Department of Mathematical Analysis Abstract This thesis is devoted to the boundary ...
  • Regularita řešení systémů popisujících zobecněné Newtonovské tekutiny 

   Defence status: DEFENDED
   Tichý, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 20. 5. 2009
   Zkoumáme vlasnosti řešení systémů nelineárních parciálních diferenciálních rovnic popisující evoluční rovinné proudění jisté třídy zobecněných Newtonovských tekutin zahrnující především různé varianty mocninných modelů. ...
  • Sturmův-Liouvilleův problém 

   Defence status: DEFENDED
   Bílek, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 27. 1. 2010
  • Systémy rovnic s anizotropním růstem disipativního potenciálu 

   Defence status: DEFENDED
   Kalousek, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 8. 9. 2011
   V předložené práci studujeme existenci a vlastnosti řešení systému nelineárních parciálních diferenciálních rovnic, které popisují ustálené proudění newtonovské tekutiny. Pro tento systém uvažujeme disipativní potenciál s ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV