Now showing items 1-9 of 9

  • Ambiguity and Abstraction in Mongolian Riddles: An Ethnolinguistic Analysis 

   Defence status: DEFENDED
   Mikos, Rachel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 29. 10. 2020
   The aim of this thesis is to create an ethnolinguistic analysis of two corpuses of Mongolian riddles (Lovor and Ölziikhutag 1990 and Ölziikhutag 2013). The work contains over one hundred riddles appended with translations ...
  • Epos Geser v kultuře etnik Centrální Asie 

   Defence status: DEFENDED
   Vlasáková, Aldana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 14. 9. 2016
   Předmětem diplomové práci je epos o Geserovi a jeho role v kultuře etnik Centrální Asii, především u mongolských a tibetských národů. Po uvedení do problematiky je představená krátká historie zkoumáni eposu a jsou uvedené ...
  • Jazyk moderní mongolské beletristiky na příkladu románu G. Ajúrdzany Šamanův příběh 

   Defence status: DEFENDED
   Havláková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 10. 9. 2020
   Předmětem této diplomové práce je současný mongolský román od autora G. Ajúrdzany Šamanův příběh. Po stručném uvedení do kontextu moderní mongolské literatury a představení autora, se v první kapitole věnuji tomu, jakým ...
  • Magtál - Mongolská oslavná píseň, její jazyková a kulturní specifika 

   Defence status: DEFENDED
   Hes, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 2. 2015
   Diplomová práce řeší problematiku magtálu - oslavné písně v kontextu mongolské ústní lidové slovesnosti a zaměřuje se na jeho jazykovou stránku a sociokulturní roli v mongolském venkovském prostředí. Řešení práce je rozděleno ...
  • Merse - Guo Daofu a jeho role v historii Hulunbuiru v 1. polovině 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Zikmundová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 6. 9. 2018
   Tématem mé bakalářské práce je život, dílo a historický význam jednoho z nejznámějších politiků Vnitřního Mongolska dvacátých let 20. století známého především pod dvěma jmény - dagurským Merse a čínským Guo Daofu. Cílem ...
  • Mongolské pohádky 

   Defence status: DEFENDED
   Kubiska, Dalibor (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 9. 2008
   V této práci se chci věnovat mongolským pohádkám. Četba jedné konkrétní knihy mongolských lidových pohádek (vypravěče Gendena Bandiho) ve mně probudila zájem a chuť seznámit se s výběrem a pestrostí daného žánru v mongolské ...
  • Obraz mongolského venkova na příkladě kulturně specifických výrazů v románě C'. Lodojdamby Tungalag tamir 

   Defence status: DEFENDED
   Makúch, Branislav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 6. 2009
   Tato práce se zabývá užitím tzv. "kulturně specifick-ých výrazů" v románě Tungalag Tamír (Průzračný Tamír) spisovatele C'adraabalyna Lodoidamby. "Kulturně specifické výrazy" jsou takové části řeči, které jsou srozumitelné ...
  • Současná populární hudba v Ulánbátaru 

   Defence status: DEFENDED
   Gerneš, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 8. 9. 2021
   SOUČASNÁ POPULÁRNÍ HUDBA V ULÁNBÁTARU Práce popisuje současnou hubební scénu Ulánbátaru se zohledněním sociokulturního kontextu, Všímá si jak "předmoderní" (tradiční) vrstvy, vlivu rusko-sovětské populární hudby a vlivu ...
  • Soudobá náboženská praxe Dagurů 

   Defence status: DEFENDED
   Zikmundová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 9. 9. 2022
   The subject of this diploma thesis are the orally transmitted dagur shaman tales native to the area of northeastern China. The aim of this writing is to present, categorize, provide description of frequent common themes ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV