• Antropocentrismus ve vztahu k živé přírodě 

   Defence status: DEFENDED
   Kirsová, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 22. 6. 2015
   Diplomová práce se zabývá problematikou antropocentrismu ve vztahu k živé přírodě. Je nesporné, že antropocentrismus přispěl velkou měrou k současné ekologické krizi. Autorka se pokouší vymezit definiční rámec antropocentrismu ...
  • Archeologie okouzlení novými technologiemi ve vědeckých diskurzech 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Veselská, Jindra (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 19. 5. 2017
   v anglickém jazyce The theses focuses on enchantment by new information technologies which occurred in humanities and social science discourses at the turn of twentieth and twenty-first century. Using archaelogical method ...
  • Chápání spravedlnosti a nespravedlnosti v současné společnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Kovaříková, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 17. 6. 2013
   Objective of the bachelor thesis "Conception of justice and injustice in con- temporary society" is to describe and analyze how people in contemporary Czech society understand the concepts of justice, injustice, ...
  • Chování návštěvníků letních hudebního festivalu Hip Hop Kemp 2010 s ohledem na hiphopovou subkulturu 

   Defence status: DEFENDED
   Novotný, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 13. 6. 2011
   Tato práce se věnuje problematice chování návštěvníků hudebního festivalu Hip Hop Kemp 2010. Na festivale je možné spatřovat projevy exhibicionismu, vandalství, násilí apod. Práce se snaží toto chování popsat a zmapovat a ...
  • Dining Out - Antropologický pohled na gastronomii v Česku: případová studie jedné pražské restaurace 

   Defence status: DEFENDED
   Pešková, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 1. 9. 2015
   Případová studie jedné pražské restaurace si vzala za úkol zjistit a popsat existenci dvou fenoménu spojených s jídlem. Oba tyto fenomény jsou zároveň spojeny s genderem a mezi oběma fenomény jsou identifikovatelné silné ...
  • Golf - snobský sport nebo sport pro všechny? 

   Defence status: DEFENDED
   Šperl, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 6. 9. 2006
   Sport je nedoceněným tématem sociálních věd jako jsou antropologie, ale i sociologie. Jedním z těch, kteří se sportem zabývali je Pierre Bourdieu, z jehož teorie kulturního kapitálu vycházím při zkoumání českého golfového ...
  • Interakce ve veřejném prostoru z pohledu osob s postižením 

   Defence status: DEFENDED
   Čípová, Veronika (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 13. 6. 2011
   Lidé s tělesným postižením se v každodenním životě potýkají s hmotnými bariérami, ale i bariérami v komunikaci. Cílem mé práce bylo popsat zkušenosti osob s postižením v interakci s lidmi bez postižení ve veřejném prostoru. ...
  • "Jsme jedné krve ty i já." 

   Defence status: DEFENDED
   Tatar, Adam (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
  • Každodenní život v lokalitě či jakékoliv definované skupině - Rybáři MO Zbraslav 

   Defence status: DEFENDED
   Bouška, Miloš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 17. 6. 2013
  • Každodenní život v Moruši 

   Defence status: DEFENDED
   Martínková, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   Bakalářská práce "Každodenní život v Moruši" se zabývá každodenním životem v jedné malé pohraniční vesnici na okraji Českého lesa. Především se zaměřuje na výdělečné a zušlechťující brigády ve vesnici a dění s nimi spojenými. ...
  • Každodennost života jedince v novém náboženském hnutí se sektářskými znaky 

   Defence status: DEFENDED
   Brennová, Martina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 14. 6. 2010
  • Kněžství na rozcestí 

   Defence status: DEFENDED
   Zajíc, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 26. 6. 2006
   The thesis deals with the crisis of the Roman-Catholic priesthood within the Czech Church and society. It aims to provide evidence of this crisis, to describe it and document its appearance, identifying possible sources ...
  • Komparace identity volyňských Čechů usazených v České republice a nereemigrujících volyňských Čechů na Ukrajině 

   Defence status: DEFENDED
   Jirka, Luděk (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2017)
   Date of defense: 30. 1. 2017
   This work deals with transnational ties of reemigrated Volhynian Czechs and ethnic return migration of descendants of non-reemigrated Volhynian Czechs. Dissertation was founded on fieldwork in West Ukraine and in the Czech ...
  • Larp - Divadlo bez diváků 

   Defence status: DEFENDED
   Šťástka, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   Tato práce se zabývá fenoménem rolových her se zacílením na společenskou akční a dramatickou hru larp. Úvodem jsou vysvětleny základy antropologické a sociologické teorie her z děl několika předních teoretiků hry. Následující ...
  • Letní parkety a jejich vliv na každodenní život ve vesnici Lesná 

   Defence status: DEFENDED
   Hájková, Anna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 17. 6. 2013
   Tato práce se zabývá letními parkety a členstvím ve sboru dobrovolných hasičů a jejich vlivem na život ve vesnici Lesná. Slovo parket má dle kontextu několik významů. Za prvé je to označení pro letní taneční zábavy či ...
  • Not so "Traditional" Healing: Constructions of Illness Reality and Spirit Possession in a Rapidly Changing Society in Venda, South Africa 

   Defence status: DEFENDED
   Řezáčová, Vendula (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 5. 5. 2011
   The present thesis "Not so 'Traditional' Healing: Constructions of Illness Reality and Spirit Possession in a Rapidly Changing Society in Venda, South Africa" aims to analyze socio-cultural and political aspects of ...
  • O metodách studia chtonických rituálů 

   Defence status: DEFENDED
   Slíva, Vítězslav (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   - O studiu chtonických rituálů Ve své práci se zabývám různými variantami, jimiž lze přistupovat ke studiu chtonických rituálů. Jedná se o rituály spojené s plodivostí vegetace, vegetačními božstvy a přírodními cykly. ...
  • Obsahová analýza chtonických mýtů starověkých společností 

   Defence status: DEFENDED
   Slíva, Vítězslav (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 16. 9. 2014
   V této práci provedu obsahovou analýzu několika starověkých mýtů, jejichž pojícím prvkem je chtonická tématika. Vegetační cyklus, smrt a znovuzrození jsou tématy, o nichž se domníváme, že starověké kultury jistě zajímaly ...
  • Obsahová analýza chtonických mýtů starověkých společností 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Slíva, Vítězslav (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 23. 6. 2014
   V této práci se věnuji rozboru několika starověkých mýtů, jejichž pojícím prvkem je chtonická tématika. Vegetační cyklus, smrt a znovuzrození jsou tématy, o nichž se domníváme, že starověké kultury jistě zajímaly a tyto ...
  • On-line komunity 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Pleva, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 19. 1. 2015
   Petr Pleva On-line komunity Abstrakt V bakalářské práci "On-line komunity" se zabývám online komunitami a softwarem, který používají. Cílem této práce je odhalení pravidelností ve vývoji těchto komunit a nalezení ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV